Domovská stránka » Technologie » V ČESKÉ REPUBLICE JE ZÁSADNÍ NEDOSTATEK LIDÍ S POTŘEBNÝMI DIGITÁLNÍMI DOVEDNOSTMI
Technologie

V ČESKÉ REPUBLICE JE ZÁSADNÍ NEDOSTATEK LIDÍ S POTŘEBNÝMI DIGITÁLNÍMI DOVEDNOSTMI

Technologie se postupně stávají nedílnou součástí všech oblastí našeho života, díky čemuž roste poptávka po odbornících, kteří se orientují v digitálním světě.

Používání počítačů a jiných digitálních zařízení je běžné už téměř ve všech profesích. I tam, kde to dříve nebývalo zvykem. Odhaduje se však, že do roku 2030 nebude napříč světem obsazeno neuvěřitelných 85 milionů pracovních míst, a to právě kvůli nedostatku digitálních dovedností.

Poptávka po pokročilých digitálních dovednostech neustále roste

Očekává se, že velikost globálního trhu digitální transformace v letech 2022–2030 poroste o více než 23 %. Mezi nejžádanější digitální dovednosti aktuálně patří programování, vývoj webu a aplikací, kybernetická bezpečnost, zákaznický servis či řízení digitálních projektů. Z nejnovější zprávy Evropské komise vyplývá, že 90 % odborníků by mělo mít základní digitální dovednosti. To, že je nutné zvýšit úroveň digitálních dovedností, si podle průzkumu zadaného společností Microsoft Česká republika a Slovensko uvědomuje i vedení českých firem. Z tohoto průzkumu také vyšlo, že na českém trhu chybí přes 30 000 IT odborníků.

Zdroj: Microsoft

Microsoft spouští bezplatné IT kurzy

Společnost Microsoft reaguje na potřebu rozšíření digitálních dovedností a ve spolupráci s partnery nabídne široce dostupné programy hybridních školení a certifikací.

Misí společnosti Microsoft je poskytnout více než 500 000 lidem z řad veřejnosti a firem bezplatné vzdělávání v IT. Vzdělávání chce také poskytnout 100 000 studentů a pedagogů a více než 20 000 IT profesionálů a cloudových odborníků. „Tento projekt je unikátní v tom, že zahrnuje i lidi, kteří nemají blízko k IT a neví kudy se do něj vydat. Ukazuje se, že polovina pracovní síly v Česku potřebuje proškolení v digitálních dovednostech. Proto je důležité nabídnout projekt dostupný každému,“ přibližuje vzdělávací programy ředitel pro partnerský ekosystém společnosti Microsoft Martin Hruška.

Zdroj: Microsoft

JAKÉ PROGRAMY MICROSOFT VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY NABÍZÍ:
  • GoodCall a program ITjede.cz a ITide.sk
  • Digistart.cz s Digiskills
  • Rekvalifikace s Unicorn University a Unicorn Hatchery
  • CzechITas Digitální akademie
Další článek
Domovská stránka » Technologie » V ČESKÉ REPUBLICE JE ZÁSADNÍ NEDOSTATEK LIDÍ S POTŘEBNÝMI DIGITÁLNÍMI DOVEDNOSTMI
Technologie

DAN BÁRTA: KRAJINA A PŘÍRODA JE HODNOTOU SAMA O SOBĚ

Hudebník a ekolog Dan Bárta se dlouhodobě věnuje problémům biodiverzity a dopadům klimatických změn na krajinu. Proč by měl být každý v první řadě ekologicky gramotný a k čemu vede snížení druhové pestrosti?

DAN BÁRTA

hudebník a ekolog

Jak je na tom v posledních letech naše biodiverzita?

„Naše“, ve smyslu česká diverzita, může kvůli invazím, zavlečením a posunům severních hranic areálů výskytu teplomilných a suchomilných druhů v důsledku klimatických změn klidně i růst.

Lokální diverzity, tedy druhová bohatství, se však kvůli výše uvedeným důvodům a také kvůli přímé lidské činnosti spíše snižují. Mnoho dříve běžných druhů organismů se stává vzácnějšími a zvyšuje se stupeň jejich ohrožení – jejich populace jsou menší, izolované, ve větším stresu a pod většími tlaky a odtud je k lokálnímu vymizení už jen kousek. Mnoho druhů je nezvěstných. Takže nám ta „naše“ diverzita tak nějak dost křehne…

Byla pandemie pro přírodu přelomovým momentem nebo jí prospěla jen na malou chvíli?

 Já si upřímně myslím, že ji příroda – alespoň tedy v tom smyslu, jak vnímám vaši otázku – ani nezaznamenala. 

Úbytek hmyzu je dlouhodobý problém, který neustále eskaluje. Kam to až může vést?

Nevím, asi ke snížení druhové pestrosti, k lokálním vymřením a k těžšímu narušení ekologických vazeb a vztahů, následně ke snížení kvality a efektivnosti ekosystémových služeb, k homogenizaci krajiny, ke zhoršení kvality půdy, k nutnému zvýšení lidské intervence, tedy k prodražení hospodaření a tak dále.

Zjednodušeně řečeno, krajina bude závislejší na člověku a jeho technologiích, bude prázdná, hnusná a život v ní drahý a bědný. Pokud si mohu dovolit parafrázovat Stanislava Lema, a to já mohu, pak prosperita se možná vrátí, ale dobrý pocit už ne.

Problémů, které je na čase radikálně řešit je celá řada. Kde bychom měli začít? Co je v tuto chvíli nejpodstatnější blížící se katastrofa? 

S odkazem na nedávnou nepředvídanou covidovou pandemii a současnou nepředpokládanou ruskou válečnou agresi na Ukrajině si troufám tvrdit, že absolutně nemám tušení, odkud a co přiletí. 

Jaké úspěšné kroky, které už teď vidíte, vedou ke změnám a může je dělat každý z nás?

To nejdůležitější je, aby se pokud možno každý z nás základně zorientoval a dovzdělal v ekologii – tedy nastudoval si fakta, skutečnosti a seznámil se s vědeckými poznatky – a naučil se vnímat krajinu a přírodu jednak jako veřejný prostor, jednak jako hodnotu samu o sobě. Dále aby každý drobátko ubral. A pak odspodu zatlačil…

BIODIVERZITA ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH PRUDCE KLESÁ

Další článek