Skip to main content
Domovská stránka » Ženy v businessu » DIVERZITA MÁ PRO FIRMU NEJEN LIDSKÝ, ALE I EKONOMICKÝ PŘÍNOS
ADVERTORIAL

Společnosti ČSOB záleží na environmentální i společenské odpovědnosti, diverzitě, kterou chápe jako nedílnou součást udržitelnosti a nástroj k dlouhodobě úspěšné a prosperující organizaci. Kromě jiného podporuje rodiče na mateřské dovolené i férové podmínky pro LGBT+ zaměstnance.

MARCELA SUCHÁNKOVÁ

členka představenstva ČSOB 

Pro ČSOB je klíčová nejen odpovědnost vůči přírodě, ale také odpovědnost společenská. Jakým oblastem se v poslední době nejvíce věnujete?

Udržitelnost máme zakódovanou v naší firemní DNA. Vlastní uhlíkovou stopu jsme oproti roku 2015 snížili o 74 % a ukončili jsme financování uhelných projektů. Velkým firemním klientům pomáháme zjistit, a ideálně i snížit, dopad jejich činnosti na životní prostředí.

Široké veřejnosti nabízíme například zvýhodněné hypotéky na úsporné bydlení nebo investice do firem, které podporují udržitelnost. Součástí udržitelnosti je pro nás také diverzita. 

Věříme v důležitost zastoupení mužského i ženského principu v každém týmu.

Proč je pro vás důležité podporovat lidi ze znevýhodněných skupin? Co vám pestrost zaměstnanců přináší?

Věříme, že prostředí, ve kterém může být každý sám sebou a uplatnit svůj talent, je správnou cestou k dlouhodobě životaschopné organizaci. Vyplácí se nám jít k podstatě problémů a nezůstávat jen na povrchu obecných proklamací.

Příkladem je zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem s pomocí sociálních firem a jejich integrace do týmů. Klíčová je víra managementu, že to stojí za to, má to nejen CSR aspekt, ale i lidský a ekonomický přínos. Věříme v důležitost zastoupení mužského i ženského principu v každém týmu, a to včetně vedení firmy. Konkrétním projevem našich snah je pak rostoucí procento návratnosti žen z mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Pro ženy je při výběru zaměstnavatele důležitý přístup firmy k podpoře matek. Jak rodičům v ČSOB vycházíte vstříc?

V rámci našeho speciálního programu pro rodiče podporujeme rodiče malých dětí. Provozujeme 2 vlastní školky (na centrále v Praze a nově i v Hradci Králové) a poskytujeme příspěvek na školkovné či hlídání dětí až do výše 75 % nákladů (maminkám i tatínkům). Jsme v kontaktu s rodiči i během mateřské a rodičovské, informujeme je o pracovních příležitostech. Nechceme dopustit, aby odchod na mateřskou znamenal pro ženy v ČSOB: „Ahoj za tři roky, anebo ještě později.“

Oproti průměru českého trhu u nás díky tomu všemu pracuje 3x více rodičů ještě před 3. rokem věku dítěte. Dlouhodobě podporujeme flexibilní formy práce pro všechny kolegy a práce z domova je u nás dnes rovnocennou alternativou k práci z kanceláře. 

Co konkrétně děláte pro to, aby se u vás cítili dobře i kolegové LGBT+?

Před 3 lety jsme podepsali memorandum Pride Business Fora, implementovali férovost pracovních podmínek pro LGBT+ kolegy a vznikla u nás zaměstnanecká skupina PROUD. Ženám i mužům v páru nabízíme „otcovskou“ či volno na pohřeb rodiče partnera. To, co v české legislativě zatím chybí, děláme dobrovolně.

ČSOB byla oceněna platformou Pride Business Forum jako Skokan roku 2020 v soutěži LGBT+ Friendly Employer, a to jako první oceněná banka v historii soutěže v České republice. A v roce 2021 jsme získali cenu pro nejlepší zaměstnaneckou skupinu v České republice. 

Next article