Skip to main content
Domovská stránka » Ženy v businessu » DIVERZITA NA PRACOVIŠTI
ADVERTORIAL

I díky novým pravidlům reportingu EU budou diverzita a inkluze na pracovišti stále důležitějším aspektem firemních strategií. Co přesně tyto pojmy zahrnují, proč se jimi máme zabývat a proč je diverzita bez inkluze neúplná?

Tereza Koucká

TEREZA KOUCKÁ

Ředitelka Business Leaders Forum

Co je diverzita?

Diverzita označuje různorodost. Ve firemním prostředí jde především o to, aby byla respektována individualita každého zaměstnance. Odlišnosti jako věk, rasa, pohlaví, náboženské vyznání nebo třeba i zdravotní stav by neměly být důvodem pro jiné zacházení.

Rovnocenný přístup by se pak měl propsat do všech firemních procesů od náboru přes odměňování a firemní benefity, péči o zaměstnance až po kariérní posuny či ukončování pracovního poměru. 

Kde se vzala diverzita?

Diverzity management má původ ve Spojených státech, do Evropy se diverzita dostala později, ale v dnešní době je trendem. Podpora diverzity je především součástí cílů udržitelného rozvoje OSN. Diverzita je zmíněna hned v několika z nich.

Procento žen ve vedení firem je zde stále nízké a české ženy si zaslouží změnu. 

Diverzita a inkluze

Samotná diverzita ve firmě však nestačí, je potřeba inkluze – tedy začlenění všech zaměstnanců do dění firmy. Líbí se mi citát Verny Myers, americké aktivistky, která se od roku 2018 stala součástí vedení společnosti Netflix jako viceprezidentka pro strategii inkluze. Ta volně přeloženo říká: „Diverzita znamená, že jste dostali pozvánku na večírek. Inkluze to je, když vás vyzvou k tanci.“ 

Přínosy diverzity ve firmě

Existuje řada výzkumů, které prokázaly, že diverzita v týmech podporuje kreativitu, inovace a celkově větší otevřenost různým úhlům pohledu. Vytváří inkluzivnější firemní kulturu, což přináší konkurenční výhodu. Nábor zaměstnanců je snazší, protože firma může vybírat z větší skupiny talentů.

Síť podpory 200 žen

Organizací a iniciativ na podporu žen a jejich plnohodnotného pracovního zapojení je řada už i v České republice. My jako spolek Business Leaders Forum například pořádáme už od roku 2013 rozvojový program pro ženy v byznysu „Lean In“. Program je nejen edukační, ale jeho přidaná hodnota spočívá ve vzájemné podpoře a propojení manažerek z různých firem a odvětví.

Vidím, že v Čechách vznikají další iniciativy a projekty na podporu žen a mám z toho radost. Procento žen ve vedení firem je zde totiž ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi stále nízké a české ženy si zaslouží změnu. 

Specifika českého trhu

V České republice je diverzita hodně o ženách, o jejich zapojení i během nebo po rodičovské dovolené, o flexibilních úvazcích, firemních školkách a podobných řešeních na podporu maminek. Máme tu také velký platový rozdíl mezi muži a ženami na stejných pozicích.

Nově je aktuální i otázka národnostní diverzity, konkrétně zapojení uprchlíků z Ukrajiny, převážně žen, do pracovních týmů. Na toto téma jsme v březnu pořádali diskuzní stůl, kde se experti a firemní zástupci sešli, aby probrali přínosy i úskalí integrace uprchlíků do firem.

Next article