Domovská stránka » Ženy v businessu » JAKÉ KROKY DĚLÁ ČEZ SMĚREM K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM?
ADVERTORIAL

V čem spočívá činnost oddělení ESG Skupiny ČEZ a jak podporuje své zaměstnance a zaměstnankyně? O tom jsme se bavili s ředitelkou útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřinou Bohuslavovou. 

KATEŘINA BOHUSLAVOVÁ

 ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ

Jste ředitelkou oddělení ESG Skupiny ČEZ. Jaká byla vaše cesta na tuto pozici a co tvoří většinu vaší práce?

Před tím, než jsem nastoupila do ČEZ, jsem dlouhodobě pracovala v akademickém prostředí a v poslední době jsem se hodně věnovala psaní vědeckých textů a práci s daty, právě to byl podle mě předpoklad k tomu, proč mi byla nabídnuta tato pozice. Ta do značné míry spočívá právě v práci s daty a jejich následné publikaci. 

Jak velkým tématem je pro vás podpora diverzity, LGBT+ komunit, rodičů a jakým způsobem pracujete s age managementem?

Troufám si říci, že diverzita a inkluze jsou v ČEZ dlouhodobým tématem. Obrovskou podporu u nás mají jak rodiče, tak i zaměstnanci neformálně pečující. Co se týče age managementu, v energetice je předávání zkušeností klíčové, protože odborníci u nás celý profesní život rostou, a jsou tedy těžko nahraditelní. Máme proto programy, kdy lidé před důchodovým věkem zaučují své nástupce. V neposlední řadě jsme nedávno podepsali Pride Business Forum Memorandum, kterým se zavazujeme k aktivní podpoře témat LGBT+ komunity.

Chceme, aby ženy práce u nás bavila, proto u nich zájem o techniku a energetiku budujeme už od dětství.

Jak v ČEZ přistupujete k rovným příležitostem? A do jakých oblastí se to promítá? 

Každá pozice je u nás ohodnocená na základě náplně práce. Představa, že by někdo dostal menší plat jen proto, že je například žena, považujeme za zcela nemyslitelnou. Co se týká kariérního růstu, díváme se pouze na to, zda má zaměstnanec potenciál a předpoklady pro danou pozici. V tomto smyslu mají všichni rovné příležitosti. 

Studuješ nebo jsi čerstvě po škole? Mrkni na studentské programy, stáže a absolventské pozice.

Myslíte, že by ve vašem sektoru mělo pracovat více žen? Jak ČEZ umožňuje rozvíjet potenciál ženám-zaměstnankyním?

Toto je zajímavá otázka. Kdybyste se mě totiž zeptali, jaké je správné zastoupení žen v energetice, tak musím říci, že nevím, jestli je to pravé číslo 25, 35 nebo 70 %. Podle mě je totiž správné číslo takové, které odpovídá počtu žen, jež chtějí v ČEZ pracovat, mají pro to předpoklady a dostanou příležitost. Myslím si, že podíl žen bude do budoucna určitě vyšší, než je teď, protože energetika se stále ještě zbavuje puncu „práce pro chlapy“, ale kde se to číslo ustálí, to teprve uvidíme.  

Můžete uvést konkrétní příklady aktivit, kterými podporujete kariérní možnosti žen? 

V první řadě chceme, aby ženy práce u nás bavila, a proto u nich zájem o obor budujeme už od dětství. ČEZ má vzdělávací programy pro všechny stupně vzdělávacího systému. Pro zaměstnankyně se zájmem o kariérní růst máme celou řadu interních rozvojových programů a zároveň jim umožňujeme skloubit rodinný a pracovní život prostřednictvím flexibilních úvazků, home officu nebo firemních školek. 

Vybrala byste si stejnou práci znovu? Co byste vzkázala studentkám, které přemýšlí, zda nezačít svou kariéru právě ve Skupině ČEZ? V jaké oblasti by se dle vašeho názoru mohly uplatnit?

Určitě bych do toho šla znovu, protože bych si neodpustila, že jsem nevyužila příležitost, která se naskytla. Studentkám bych vzkázala, aby se rozhodně nebály to zkusit a aby si uvědomily, že mají obrovské množství příležitostí, jak u nás své dovednosti využít. 

Další článek