Domovská stránka » Ženy v businessu » LIDL: CHCEME ROVNÉ PODMÍNKY A PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE
ADVERTORIAL

Diverzita na pracovišti přináší nové pohledy na řešení pracovních úkolů, což mnohdy rozšiřuje obzory. Jakým způsoben nahlíží na různorodost společnost Lidl a proč podporuje vzdělávání svých zaměstnanců?

KLÁRA MAREČKOVÁ

vedoucí oddělení Employee Lifecycle

Na jaké aspekty diverzity se zaměřujete?

Chceme být společností, která vytváří firemní prostředí poskytující všem našim zaměstnancům rovné podmínky a příležitosti bez ohledu na gender, věk, sexuální orientaci nebo třeba i zdravotní stav by neměly být důvodem pro jiné zacházení.

Na vyrovnané podmínky dbáme v náborových i rozvojových aktivitách, flexibilitě pracovních úvazků, zkrácených úvazků i v odměňování. Všechny naše potenciální kolegyně a kolegy vybíráme zásadně nediskriminačním způsobem.

Pozice vhodné pro studenty a absolventy najdete ZDE

Poslední dobou se skloňuje pojem inkluze, také se jí věnujete?

Do budoucna bychom se ale chtěli zaměřit na budování nových bezbariérových administrativních pracovišť tak, aby nic nebránilo zaměstnávání např. zdravotně znevýhodněných lidí.

Jaké benefity nabízí Lidl svým zaměstnancům? Zjistěte ZDE

Je pro vás důležité, aby u vás pracovaly ženy i ve vedoucích pozicích? 

Ženský element ve vedení firmy vnáší na věci jiný úhel pohledu. A právě v tom vidíme důležitost a přínos diverzních manažerských týmů.

Jakým způsobem své zaměstnance vzděláváte a pomáháte jim v růstu? 

Do oblasti rozvoje zaměstnanců spadá pestrá nabídka interního a externího vzdělávání (jazykové kurzy, manažerské akademie, apod.). V rámci programu Global Mobility také našim zaměstnancům umožňujeme pracovat v zahraničí (mezinárodní zapracování, práce na zahraničním projektu, vyslání experta, job rotace).

Jaké kroky podnikáme ke společenské odpovědnosti?

Co považujete za hlavní výhody otevřeného přístupu?

Na transparentní komunikaci, ať už směrem k našim zaměstnancům nebo zákazníkům, si jako firma zakládáme a plně se shoduje s tím, co děláme. Uchazeči o pracovní místo i naši zaměstnanci mají jistotu, že u nás v rámci pracovních podmínek, odměňování či benefitů vždy dostanou to, co prezentujeme. Hlavní výhodou je budování důvěry od počátku pracovního poměru.

Proč si myslíte, že dochází k nerovnému odměňování mužů a žen?

I v dnešní době je patrné, že jsou tyto stereotypy ve společnosti hluboce zakořeněné. Bojovat se proti tomu dá zásadní změnou v myšlení a pohledu na odměňování zaměstnanců za práci a konkrétními kroky ze strany zaměstnavatelů.

Jaké jsou podle vás důvody, proč u vás zaměstnanci tak dlouho zůstávají?

Retail je velmi dynamické odvětví a naši kolegové mají možnost setkat se s mnoha zajímavými úkoly, činnostmi a atraktivními projekty. V neposlední řadě je to zajisté i zmiňované transparentní odměňování a benefity, které našim kolegům poskytujeme.

Vy ve svých lidech hledáte talent, který dále rozvíjíte. Co vám to konkrétně přináší? 

Investice do rozvoje talentů samozřejmě v prvotní fázi nákladná je. Zejména se jedná o časovou, finanční ale i osobní investici do rozvoje daného talentovaného kolegy či kolegyně. Tato investice se nám ale postupem času mnohonásobně vrátí právě tím, že tito kolegové s námi zůstávají obvykle velmi dlouho a za svůj rozvoj nás odmění svou loajalitou, motivovaností a výkonem. V konečném výsledku se tedy nejedná o nákladný přístup ale o cílenou investici do budoucnosti firmy.


O SPOLEČNOSTI LIDL

  • Má v České republice více než 292 prodejen a 5 logistických center.
  • Zaměstnává přes 12 000 zaměstnanců.
  • V roce 2019 společnost podepsala Chartu diverzity, čímž deklaruje rovný přístup ke všem skupinám zaměstnanců.
  • Od 1. února 2022 Lidl opět trvale navýšil mzdy a nově nabízí až 30 dní dovolené.
Další článek