Skip to main content
Domovská stránka » Ženy v businessu » PROČ JE DŮLEŽITÉ, ABY VE VĚDĚ BYLO VÍCE ŽEN?
ADVERTORIAL

Technologický vývoj má značný vliv na náš každodenní život. Je proto namístě položit si otázku, kdo za vývojem stojí, protože i to hraje svou roli. Jak známo, žen je ve STEM oborech málo. Schopnosti a nadání ženám navzdory stereotypům opravdu nechybí. Jejich potenciál ale zůstává v technologickém vývoji dosud nevyužitý.

HANA TANGLEROVÁ

Národní kontaktní centrum gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

JANA GABRIELOVÁ

Národní kontaktní centrum gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

Čísla nejsou příliš povzbudivá

Za posledních 20 let se u nás zastoupení žen ve studiu STEM oborů zvýšilo o 13% bodů, a to na 40 %. Zásluhu na tom mají zejména přírodní vědy, které nyní studuje 58 % žen. Technické vědy mají ale jen 30 % studentek. Nárůst tu sice také je, ale rosteme z nízkých čísel a relativně pomalu. 

Jiná situace je ve výzkumu a inovacích. Napříč všemi obory je v České republice zastoupeno 28 % výzkumnic. V přírodních a technických vědách jich působí ale jen 19 %. Vůbec nejnižší zastoupení, a to 12 %, mají výzkumnice ve STEM oborech v podnikatelském sektoru.  

A není jedno, kdo vývoj dělá? 

Pokud budou zásadní inovace tvořit především muži, mohou být pro ženy – ale nejen pro ně – výsledky méně přínosné, ale i zdraví ohrožující.

V rámci projektu „Jedna velikost nestačí“ ukazujeme, že se ve vědě a technologiích často pracuje s mužskou normou a také to, jaké má tento fakt dopady třeba na bezpečnost vozidel, funkčnost headsetů pro virtuální realitu nebo neprůstřelných vest.

Neplatí sice, že výzkumnice vždy reflektují specifické potřeby žen, víme však, že se na inovace pro ženy zaměřují častěji. 

Co s tím?

Snah, které podporují vstup žen a dalších minoritních skupin do STEM oborů je celá řada. V České republice je to například každoroční Girls Day či aktivity Czechitas, vysoké školy pořádají náborové kampaně cílené na dívky.

Evropská komise chce mít do roku 2027 v oborech zaměřených na digitální dovednosti o 40 tisíc dívek víc. Koncem dubna se slavil Mezinárodní den dívek v informačních a komunikačních technologiích.

Od letošního roku musí mít všechny vědeckovýzkumné instituce plán genderové rovnosti, pokud se chtějí ucházet o grant z programu Horizont Evropa. Cílem je zajistit vstřícnější pracovní prostředí a kvalitnější výsledky, které nebudou genderově slepé.

Více žen ve STEM oborech potřebujeme nejen proto, že jsou nadané jako jejich kolegové a kvůli naplnění pracovních míst, ale také proto, aby se srovnal dluh, který vznikl tím, že byly ženy ve STEM oborech dlouho mimo hru. 

Next article