Skip to main content
Domovská stránka » Ženy v businessu » SÍLA ŽENY SE ČASTO PODCEŇUJE
 • Odpovědná budoucnost

  SÍLA ŽENY SE ČASTO PODCEŇUJE

  Ve spolupráci s:
  Zdroj: Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Zdroj: Adobe Stock

  Důležitost žen a jejich způsob uvažování a práce jsou v podnikání často opomíjené, nicméně ženská preciznost hraje zásadní roli ve stabilitě firmy. Nejenže v současné době významně roste počet nových podnikatelek, ale jejich práce začíná být i díky ocenění Český Goodwill vyzdvihována. 

  LENKA HLAVATÁ

  VÝKONNÁ ŘEDITELKA PORADENSKÉ SKUPINY HPCH

  AUTORKA OCENĚNÍ ČESKÝ GOODWILL

  Když zadáte do vyhledávače Google heslo „slavné ženy historie“, nabídne vám přibližně 4,2 milionů výsledků (pro srovnání: při zadání hesla „slavní muži historie“ se objeví přibližně 1,7 milionů výsledků – pozn. red.).

  Ženy ovlivňují chod světových dějin od nepaměti a pro slavná jména nemusíme chodit daleko. Kněžna Ludmila, spisovatelka Božena Němcová, první diplomovaná lékařka Anna Honzáková, učitelka Františka Plamínková, novinářka Milena Jesenská, automobilová závodnice Eliška Junková, sportovní gymnastka Věra Čáslavská, podnikatelka Hana Podolská a další stovky a stovky žen, které se ve svých oborech prosazovaly či prosazují a svými činy píší historii.

  Nejinak je tomu v ekonomické sféře a v podnikání. Podle nejnovějších statistik Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO, Statistické údaje o podnikatelích, 12.10.2021) tvoří ženy téměř dvě pětiny (36,54 %) z celkového počtu 2,1 milionu podnikajících fyzických osob, tedy 768 tisíc.

  Počet podnikatelek navíc v posledních letech přibývá rychlejším tempem než počet podnikatelů. Další významný aspekt podnikatelského růstu tvoří rodinné firmy, které v Česku zaujímají téměř devět desetin soukromých podniků vůbec (85–87 %). Většinou se jedná o malé a střední podniky (SME), ani velké podniky nad 250 zaměstnanců ovšem nejsou výjimkou. Na řízení rodinných firem se podílejí ženy stejně jako muži.

  Za každým úspěšným mužem stojí úspěšná žena

  Tuto skutečnost odráží i projekt Český Goodwill, jež oceňuje firmy, kterých si lidé váží. Aktuálně běží jubilejní 10. ročník ocenění Český Goodwill, které je primárně založené na nominacích účastníků veřejností. Autorkou a organizátorkou projektu je Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka poradenské skupiny HPCG.

  Za uplynulou dekádu na straně nominujících Český Goodwill dlouhodobě eviduje rovnocenné zastoupení žen a mužů. Na straně nominovaných, tedy firem, kterých si lidé váží, sice na první pohled statistiky uvádějí 30–40 % žen, ale při bližším prozkoumání je patrné, že se na řízení firmy podílejí oba partneři (manželé, sourozenci, potomci…).

  I když se může zdát, že podnikání je doménou mužů, zastoupení žen na vedení rodinných podniků, které tvoří páteř ekonomiky, obvykle činí 50, 75 i 100 %. Ženy většinou zajišťují stabilitu firmy, tedy činnosti spojené s administrativou, jednají s úřady, pečují o finance, mají na starosti mzdy, daně, prostě oblasti, které vyžadují preciznost, dlouhodobou pozornost a péči. Muži pak mohou nerušeně „dělat byznys“.

  To ale neznamená, že ženy, které baví byznys development, v této sféře nevynikají. Core byznys skupiny HPCG tvoří poradenství v řízení podniku a nezřídka jsme u klientů svědky situace, že když ženský prvek ve vedení firmy chybí, třeba dočasně z důvodu mateřské dovolené, stabilita podniku se otřásá v základech, což zdůrazňuje důležitost tzv. administrativy.

  CSR = dlouhodobost a udržitelnost podnikání

  Opravdu zodpovědné podnikání je tedy především o dlouhodobosti, udržitelnosti a odpovědnosti vůči okolí podniku – zaměstnancům, obchodním partnerům, celé společnosti a životnímu prostředí. Nenazývala bych to trendem, ale spíš přirozenou součástí podnikání, kterou můžeme dobře pozorovat v západních ekonomikách, kde soukromé podnikání nebylo v minulém století násilně přerušeno.

  Na druhou stranu, i u nás v Česku se vše firmy rychle naučily. Společenská odpovědnost je hluboce zapsána v DNA rodinných firem, které v ekonomice převažují. V rámci projektu Český Goodwill toto u nominovaných firem každoročně vidíme, a proto si jich lidé váží a chtějí je ocenit. Do jaké míry je tento úspěch zásluhou ženského vlivu ve vedení firem, nechť si každý dopočítá sám.

  Jako odpověď na otázku ohledně podnikatelského vzoru v České republice nejčastěji zaznívá Baťa. Málokdo ovšem ví, že firmu s bratry Tomášem a Antonínem spoluzakládala i jejich sestra Anna Baťová. Také v novodobé historii soukromého podnikání se prosazuje spousta úspěšných žen, namátkou můžeme zmínit Zuzanu Ceralovou Petrofovou (PETROF), Věru Komárovou (Dermacol), Lenku Novotnou (Plastia), Adélu Zrubeckou (Nobilis Tilia), Janu Erbovou (AC-T servis) nebo Bohdanu Goliášovou (Tvůrci v praxi).

  Mimochodem všechny patří mezi držitelky firmového oscara Český Goodwill. Inspirace je, možnosti také. Největší překážky si tvoříme ve vlastní hlavě, všechno ostatní je řešitelné. Svobodu volby plnit si své sny máme – na rozdíl od 80 % světové populace – tak ji využívejme a važme si jí.


  V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Důležitost žen a jejich způsob uvažování
  • Významné ženy
  • Ženy a podnikání
  • Role žen ve stabilitě firem
  • CSR = dlouhodobost a udržitelnost podnikání
  • Ženy za oponou podnikání
  Next article