Domovská stránka » Ženy v businessu » ŽENY V TOP MANAGEMENTU FIREM JSOU STÁLE RARITOU
ADVERTORIAL

Ačkoliv dnes vídáme stále více úspěšných žen v oborech, které byly donedávna především doménou mužů, v top managementu je jejich zastoupení stále zanedbatelné. Ambasadorka kampaně Choose Women Kateřina Haring, kterou zařadil časopis Forbes do žebříčku nejvlivnějších žen Česka, nám nerovnoměrné zastoupení mužů a žen přibližuje v následujícím rozhovoru.

KATEŘINA HARING

Podnikatelka 
Čestná prezidentka ČMAPM 
Viceprezidentka FCEM pro Evropu

Jak vnímáte situaci kolem zastoupení žen v middle a top managementu firem?

Myslím si, že se situace lepší, i když čísla stále nesvědčí o tom, že by jejich zastoupení bylo rovnoměrné. V top managementu je žen stále málo, což je vidět i zběžným pohledem do složení boardů velkých i menších firem.

Ženy v top vedení jsou stále raritou. Bohužel nejen u nás, ale i v sousedních zemích, jako je Německo a Rakousko, ke kterým v některých oblastech vzhlížíme. Ve středním managementu se situace zlepšuje rychleji.

Jsou oblasti jako školství či bankovnictví, ve kterých se ženám daří ve vedoucích pozicích lépe než v oblastech jiných?

Myslím si, že ženám se daří cokoliv, co chtějí a čemu se věnují. Určitě existují obory, kde je vídáváme častěji. Celkově bych řekla, že ve službách je žen více a vedou si lépe. Ale současně se také potkávám s ženami v dalších oborech, které dříve bývaly doménou mužů.

V automotive i energetice je dnes dost žen, které jsou odbornicemi na svých místech a dobrým příkladem pro ostatní. Měla jsem možnost potkat ženy z vědních či technologických oborů, ve kterých jsou velmi úspěšné a vedou tam celé týmy.

Všímám si i toho, že oblasti a obory, které patří k těm hůře placeným mají spíše ženské složení. A bohužel stále narážíme i na to, že na stejném místě je žena o 20–30 % níže honorována.

V top pozicích je tento rozdíl sice menší, ale i tak je podle průzkumů platový rozdíl kolem 10 %.

Vidíte v posledních letech zásadní změny v zastoupení žen na typicky mužských pozicích?

Je pravda, že mně již nepřekvapí, když je žena šéfkou nějaké technické či technologické firmy a přestává to udivovat i její okolí. A je opravdu dobře, že jich přibývá. Čím více takových pozitivních role models ve společnosti a firmách bude, tím snáze se budou bourat předsudky i pro ostatní schopné ženy a lidé nebudou mít obavy si ženu do vedení zvolit. 

ZAPOJTE SE DO KAMPANĚ #CHOOSE WOMEN ZDE

Jak mohou firmy podporovat kariérní růst žen a jejich schopnost uplatnění se? 

Velké firmy již mají svá oddělení diverzit a inkluzí. Důležité je hlavně věřit tomu, že žena je schopná kvalitně vést kolektiv, tým, skupinu či projekt a nést za něj plnou odpovědnost. Důvěřovat jí a přijmout i to, že i když má jiný názor, nemusí být nutně špatný.

Společnosti byly doposud zvyklé na převážně mužské vedení, a tak všichni tak trochu žijeme v jistých stereotypech a předsudcích. Když pak ženy přijdou s něčím novým a inovátorským, nemusejí být správně pochopeny a třeba se i setkávají s odsouzením z vlastních řad, tedy od jiných žen.

JSTE ŽENA 50+ A PODNIKÁTE? STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ŽENY 50 PLUS ZDE

Co pro vás osobně znamená women empowerment? 

Především vzájemnou podporu žen mezi sebou. Tomu se ale musíme i my ženy učit. Učit se vzájemné pochvale. Podpořit se v těžkých chvílích, nezávidět si, přát si navzájem úspěch, protože přeci když stojím vedle jedné úspěšné ženy, tak se mé vlastní talenty a úspěchy neztrácejí.

To hodně souvisí se sebevědomím, které je potřeba u žen stále podporovat a také občas říkám, že by se úspěšné ženy měly naučit poslat ten pomyslný výtah, který je vytáhl nahoru, zpátky dolů, aby pomohl další schopné ženě. Jde o vzájemnou pomoc. Rozhodně by to však nemělo být pouze na základě genderu.  

Další článek