Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ESG: PILÍŘ S JAKO ODPOVĚDNOST K MÍSTU A LIDEM
 • Zodpovědná společnost

  ESG: PILÍŘ S JAKO ODPOVĚDNOST K MÍSTU A LIDEM

  Partnerem projektu:
  nros
  Adobe Stock
  Partnerem projektu:
  Adobe Stock

  Mnoho firem, které staví ESG strategie si neví rady, co vše do sociální odpovědnosti patří a co mohou do nefinančního reportingu v rámci S pilíře zahrnout. NROS ví, že to není jednoduchá disciplína a proto nabízí firmám v této oblasti praktické poradenství.

  TAŤÁNA PLECHÁČKOVÁ

  ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

  Kouzelná zkratka ESG se objevuje čím dál častěji nejen v médiích, ale zejména ve větších firmách, které zavádějí nové strategie, přijímají ESG specialisty a připravují se na dopady eurolegislativy. Ta dává celkovému konceptu udržitelnosti vymahatelný právní rámec. Na rozdíl od předchozích cílů udržitelného rozvoje, ke kterým jsme se sice v ČR zavázali, nicméně jejich plnění nelze právně vymáhat. Cílem zavádění ESG by mělo být zejména uvědomění si veškerých dopadů své činnosti, a to pozitivních i negativních, a přijetí nápravných, preventivních či kompenzačních opatření.

  Pilíř S může být vizitkou hodnotového ukotvení firmy a celkové odpovědnosti.

  Sociální odpovědnost

  V pilíři S se podle standardů EFRAG, který dává nefinančnímu reportování poměrně jasný rámec, zohledňuje zejména přístup a postoj k vlastním zaměstnancům a pracovníkům a jejich pracovním podmínkám v rámci dodavatelského řetězce. Regulace pohlíží i na dopady na koncového zákazníka a též na komunity, nejen z pohledu životního prostředí, ale zejména optikou obyvatel, kteří v dotčených komunitách žijí.

  Kurzy a semináře na všechny témata potřebná pro neziskové organizace

  Na větší i malé firmy, které jsou součástí dodavatelských řetězců, tak přechází řada povinností souvisejících s monitorováním přímého a nepřímého dopadu jejich podnikání. Řada firem z toho má obavy, ačkoliv mnohá kritéria splňuje již nyní. Důležité je zmínit vazbu na existující certifikace ISO, která se prolíná právě i pilířem S a pokud je firma držitelem těchto známek, ESG cíle již částečně naplňuje.

  Vztahy, etika a komunikace

  Oproti pilíři E a poměrně dobře kvantifikovatelným datům se v pilíři S zkoumá vztahová rovina, etika v podnikání, ale též transparentnost komunikace. Samozřejmě i zde se „měří“, resp. dokládá, naplněnost kritérií relevantními důkazy, jako jsou interní politiky, strategické dokumenty, cíle a konkrétní opatření včetně sledování jejich efektivity.

  Podpora rozvoje lokálních komunit

  V NROS pracujeme dlouhodobě s firmami, které podporují rozvoj v regionech, kde působí. Pro Plzeňský Prazdroj jsme spravovali fond podporující komunitní činnost, pro ŠKODA Auto zase program Občanská společnost. Naším dlouhodobým partnerem pro rozvoj komunitních projektů napříč celou ČR je společnost TESCO, která podporuje menší občanské iniciativy s cílem posílit sounáležitost a solidaritu v místech svých prodejen.

  Naše expertíza je postavena na znalostech českého občanského sektoru a potřeb stovek nevládních neziskových organizací, které lokálně řeší vzdělávací, zdravotní, kulturní či sociální služby. Můžeme tak propojit firmy, které chtějí efektivně kompenzovat dopady své činnosti nebo pomoci vyhledávat pozitivní aktivity hledáním lokálních synergií a spolupráce.

  NROS: Naše poslání a hodnoty najdete ZDE

  Nebojte se regulací

  Pilíř S může být vizitkou hodnotového ukotvení firmy a celkové odpovědnosti. Ačkoliv regulace přináší řadu povinností, má možnost výrazně kultivovat české podnikatelské prostředí, čehož bychom se neměli bát, spíše tomu jít naproti.

  Next article