Domovská stránka » Zodpovědná společnost » TIPSPORT BODUJE: SÁZÍ NA KLIMA
ADVERTORIAL

Vsadit si na to, kdo vyhraje v dnešním fotbalovém zápase nebo kdo bude příští hlavou státu, to je standardní služba české společnosti Tipsport. Od roku 2017 mohou lidé prostřednictvím Nadace Tipsport nejen sázet na budoucí události, ale sami lepší budoucnost vytvářet.


Podpora enviromentálních projektů a péče o životní prostředí byla jedním z prvních pilířů činnosti nadace sdružující neziskové a dobročinné aktivity skupiny Tipsport. Vše začalo grantovými výzvami na výsadbu stromů. Téma udržitelnosti a péče o zeleň se tak nenásilně dostalo i mezi cílovou skupinu fotbalových fanoušků.

Finance na moštovadlo nebo na údržbu trávníku, které nadace poskytla navíc, byly pak příjemným bonusem motivujícím ke společnému trávení volného času. Od výsadby stromů rozšířila Nadace Tipsport svoji pozornost o následnou péči o ně. „Sázet stromy, které se dožijí jen několika let, nedává smysl. Spojili jsme se proto s odborníky z neziskovky Sázíme stromy, kteří naše grantisty na workshopu naučí, jak správně stromky vsadit a jak se o ně dlouhodobě starat,“ popisuje Lucia Štefánková, ředitelka nadace.

Sázíme na klima!

Nová grantová výzva Sázíme na klima! jasně ukazuje, že to nadace se snahou o zlepšování životního prostředí myslí vážně. Pro začátek jsou v ní alokovány dva miliony korun. O ty se mohou ucházet inspirativní a inovativní projekty, které si kladou za cíl zmírnění negativních důsledků klimatických změn. Ať už se jedná o projekty zaměřené na biodiverzitu, krajinná opatření, ochranu stromů či zlepšování mikroklimatu ve městech.

„Očekáváme, že grantovou výzvou Sázíme na klima! oslovíme partnery, kteří přinášejí inovativní nápady a ekologická řešení. Podpoříme nejen neziskovky, ale i akademická pracoviště nebo start-upy,“ vysvětluje Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport. Právě pro ně by mohl být nový grant zajímavý.

Dobrý soused na Berounsku

Domovem Nadace Tipsport je Beroun. Do regionu Berounska směřuje také další podstatná část aktivit nadace s cílem zlepšovat zde kvalitu života. V rámci dvou grantových výzev Dobrý soused financovala nadace rozvoj odborných kapacit místních berounských neziskových organizací a řadu sousedských projektů v berounských obcích.

Do Berouna směřovaly také letošní městské intervence, které cílí na zklidnění dopravy a proměny veřejného prostoru. V centru Berouna instalovala v létě nadace několik tzv. parkletů, které poskytují místo k posezení jako alternativu k přeplněnému parkovišti. Parklety jsou součástí dlouhodobého projektu Skrze město, za které nadace získala několik ocenění coby hybatel změn v městském prostoru.

Podpora zaměstnanců Tipsport

Součástí komunity, které Nadace Tipsport pomáhá, jsou také zaměstnanci skupiny Tipsport. Na ty cílí právě spuštěná výzva Hledáme 10 statečných, která motivuje k dobrovolnické činnosti pro společensky prospěšné projekty. Oporou v nouzi je zaměstnancům projekt Zaměstnanecký solidární fond. Fond shromažďuje dobrovolné příspěvky zaměstnanců, které společnost Tipsport ztrojnásobuje a vyplácí jim podporu, pokud se ocitnou v náročné životní situaci.

Plány na letošní podzim

Letošní rok je v Nadaci Tipsport plný novinek a zajímavých projektů. Nejinak tomu bude i na podzim. S pomocí dobrovolníků z Tipsportu vysází v říjnu několik desítek stromů na Berounsku a rýsuje se spolupráce s INCIEN na tématu redukce odpadů na sportovištích.

Další článek
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » TIPSPORT BODUJE: SÁZÍ NA KLIMA
ADVERTORIAL

Lidé se shodnou, že zdraví je to nejcennější, co mají. Přesto skutečné kroky pro zlepšení svého zdravotního stavu začneme obvykle dělat až v okamžiku, kdy se nějaké neduhy projeví. A to platí nejen u jednotlivců, ale i firem a celé společnosti.

DAVID KOSTKA

generální ředitel pojišťovny

Koronavirová krize mnoho manažerů upozornila na prostý fakt, že zdraví zaměstnanců je nezbytnou součástí efektivního chodu firmy. A že i zde platí jednoduché pravidlo: levnější je problémům předcházet, než je hasit v okamžiku, kdy už vypuknou.

Zdraví ve firmách

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR podporuje zdraví zaměstnanců ve firmách díky expertním řešením této problematiky. Firmy možná v budoucnu začnou vnímat i jiné hodnoty a zaměří se nejen na vlastní zdraví, ale i na zdravých svých zaměstnanců.

„Naším cílem je podpořit zaměstnavatele zodpovědné za zdraví svých zaměstnanců, aby uvedli do praxe nejnovější trendy z oblasti prevence.“ ZP MV ČR tak v rámci své spolupráce se zaměstnavateli pro firmy připravuje preventivní programy na míru.

Jak zdravotním rizikům předcházet?

Zájem o ochranu zaměstnanců před zdravotními riziky roste a k tomu patří schopnost taková rizika předvídat. A právě zde přijde vhod spolupráce s odborníky. „Můžeme společnostem navrhnout a připravit obsah preventivního programu, najít poskytovatele, postarat se o odbornou konzultaci zohledňující specifický pracovní profil zaměstnanců. Nemusí jít jen o chřipku, i když jedním z našich dlouhodobých strategických cílů je zvýšit u našich pojištěnců proočkovanost,” konstatuje David Kostka.

Úspěchy prevence

ZP MV ČR má profilové kmeny u hasičů a policistů, s nimiž na prevenci dlouhodobě spolupracuje. Vliv preventivních opatření se tak prokázal například při epidemii spalniček z roku 2019. Díky včasnému zajištění testování a edukaci se epidemii podařilo u hasičů zvládnout. „Zkušenosti posledních let ukazují, že prevence funguje. Máme pojištěnce působící v první linii a nemocných bylo minimum.“

Další článek