Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ JE KLÍČOVÝM PŘEDPOKLADEM PRO EFEKTIVITU FIREM
ADVERTORIAL

Lidé se shodnou, že zdraví je to nejcennější, co mají. Přesto skutečné kroky pro zlepšení svého zdravotního stavu začneme obvykle dělat až v okamžiku, kdy se nějaké neduhy projeví. A to platí nejen u jednotlivců, ale i firem a celé společnosti.

DAVID KOSTKA

generální ředitel pojišťovny

Koronavirová krize mnoho manažerů upozornila na prostý fakt, že zdraví zaměstnanců je nezbytnou součástí efektivního chodu firmy. A že i zde platí jednoduché pravidlo: levnější je problémům předcházet, než je hasit v okamžiku, kdy už vypuknou.

Zdraví ve firmách

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR podporuje zdraví zaměstnanců ve firmách díky expertním řešením této problematiky. Firmy možná v budoucnu začnou vnímat i jiné hodnoty a zaměří se nejen na vlastní zdraví, ale i na zdravých svých zaměstnanců.

„Naším cílem je podpořit zaměstnavatele zodpovědné za zdraví svých zaměstnanců, aby uvedli do praxe nejnovější trendy z oblasti prevence.“ ZP MV ČR tak v rámci své spolupráce se zaměstnavateli pro firmy připravuje preventivní programy na míru.

Jak zdravotním rizikům předcházet?

Zájem o ochranu zaměstnanců před zdravotními riziky roste a k tomu patří schopnost taková rizika předvídat. A právě zde přijde vhod spolupráce s odborníky. „Můžeme společnostem navrhnout a připravit obsah preventivního programu, najít poskytovatele, postarat se o odbornou konzultaci zohledňující specifický pracovní profil zaměstnanců. Nemusí jít jen o chřipku, i když jedním z našich dlouhodobých strategických cílů je zvýšit u našich pojištěnců proočkovanost,” konstatuje David Kostka.

Úspěchy prevence

ZP MV ČR má profilové kmeny u hasičů a policistů, s nimiž na prevenci dlouhodobě spolupracuje. Vliv preventivních opatření se tak prokázal například při epidemii spalniček z roku 2019. Díky včasnému zajištění testování a edukaci se epidemii podařilo u hasičů zvládnout. „Zkušenosti posledních let ukazují, že prevence funguje. Máme pojištěnce působící v první linii a nemocných bylo minimum.“

Next article