Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ŽENY NEPOTŘEBUJÍ DALŠÍ TEORII, ŽENY POTŘEBUJÍ PRAXI. A TAKÉ PŘÍLEŽITOST
Zodpovědná společnost

ŽENY NEPOTŘEBUJÍ DALŠÍ TEORII, ŽENY POTŘEBUJÍ PRAXI. A TAKÉ PŘÍLEŽITOST

holky z marketingu
Ve spolupráci s:
FOTO: Holky z marketingu
holky z marketingu
Ve spolupráci s:
FOTO: Holky z marketingu

Jsem spoluzakladatelkou vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu, jejíž misí je pomáhat ženám na pracovním trhu pomocí vzdělávání. Ročně projde našimi kurzy tisíce žen. Předat jim know-how ale nestačí. 

Aneta Martinek

ANETA MARTINEK

Co-Founder #HolkyzMarketingu

Všechny vzdělávací kurzy, které pořádáme, jsme stavěly na potřebách žen z naší komunity. Velmi často za námi chodily a dávaly nám zpětnou vazbu, proč zrovna tohle místo nedostaly nebo proč se na něj ani nemůžou přihlásit. Věděli jste, že se žena nepřihlásí na inzerát, pokud nesplňuje 100 % všech požadavků? Mužům stačí splňovat jen 60 %, aby se cítili dost sebevědomí na to se přihlásit. 

Juniorní Akademie

Na základě poptávky a potřeb trhu, tedy naší komunity, jsem začaly stavět vzdělávací platformu. Prvním programem, který na potřeby reagoval, byla Juniorní Akademie. Na trhu v té době nebyl komplexní program, který by nepotřeboval alespoň základní znalost marketingu. Zároveň jsme věděly, že ženám nestačí jen teorie a praktická zkouška nástrojů v marketingu. Potřebují praxi. Potřebují mít ve svém životopise uvedené zkušenosti, aby jim firmy vůbec odpověděly. A proto vznikl koncept práce týmů z Juniorní Akademie s reálnými klienty.

Studentky po dobu Akademie 3měsíční pracují na marketingové strategii pro reálného klienta. Do svého životopisu tak přidají reálnou praxi, referenci od klienta a členek svých týmu. Díky jednomu vzdělávacímu programu mají teorii, praktické zkušenosti a praxi. Nadstavbou pro ně je, že pak jako komunita navazujeme vztah s firmami, které hledají juniory do marketingu, a tak propojujeme vzdělávání a pracovní trh. 

Bez praxe? Jen stěží

Pokud přemýšlíte nad vzděláváním žen, nepřemýšlejte jen o předání know-how. V českých vysokých školách je 63 % absolventek žen. Vzdělané jsou dost. Chybí jim praxe, chybí jim propojení s praktickými zkušenostmi. A stejně tak tomu napovídají i požadavky zaměstnavatelů, protože praxe je pro ně při posuzování životopisů na prvním místě. Ať už se jedná o programy, kde se teorie zkouší rovnou v praxi nebo programy zaměřené na mentoring, kde seniorní mentor předává zkušenosti juniornější mentee.

Nezapomínejte při tvorbě nebo výběru vzdělávacích programů na to, aby se poptávka potkávala s nabídkou. Ptejte se zaměstnavatelů, co potřebují od svých lidí. Sledujte trendy, kam se vzdělávání posouvá. A také nezapomínejte na odborníky, kteří vám s tím mohou pomoci. Ať už metodiky nebo profesionály, kteří obsahu a danému tématu rozumí.

Další článek
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ŽENY NEPOTŘEBUJÍ DALŠÍ TEORII, ŽENY POTŘEBUJÍ PRAXI. A TAKÉ PŘÍLEŽITOST
Zodpovědná společnost

NOVÁ MANAŽERSKÁ METRIKA – ESG

Největším firmám v Evropě a v Česku vznikne v nejbližších letech povinnost reportovat své nefinanční aktivity. Tato povinnost se bude postupně rozšiřovat i na střední a menší podniky.

Laura Mitroliosová_CIRAA

LAURA MITROLIOSOVÁ

Cira Advisory

ROMANA KONTÍROVÁ

SocioRating Institut

Povinný reporting se opírá o tři pilíře – environmentální (E), sociální (S) a o způsob řízení organizace (G). V byznysovém prostředí se mu proto rychle začalo říkat zkratkou ESG. I přesto, že zkratka může působit složitě, ve skutečnosti se jedná o šikovnou manažerskou metriku nefinančních aktivit firmy. Na rozdíl od CSR reportů, ESG vyjasňuje podmínky reportingu vůči bankám a investorům a sjednocuje danou problematiku. Firmám pak dokáže odhalit mnohé příležitosti pro vlastní rozvoj.

„Udržitelnost a cirkulární způsob fungování, které reportuje environmentální pilíř ESG, je velkou příležitostí. Firmy, které se na cirkulární cestu daly, mají za sebou úspěšné projekty, zjišťují například, že když ve svém fungování předcházejí vzniku odpadu ušetří i miliony ročně na nákladech, nebo díky reportu udržitelnosti získávají u bank výhodnější financování. Navíc rozvíjejí spolupráce s dalšími firmami a tyto projekty za sebou mají úspěšné a funkční byznys modely. Příkladem může být Biopekárna Zemanka, která s UGO zpracovává dužinu z odšťavněného ovoce a zeleniny v sušenky, nebo firma EGOE, která odřezky ze dřeva proměňuje ve spolupráci s UMPRUM v dětské hračky, nebo také iniciativa Zálohujme, za kterou stojí zástupci firem, univerzit a neziskového sektoru,” představuje příležitosti cirkulární ekonomiky ve firmách Laura Mitroliosová, CEO poradenské firmy v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky CIRA Advisory.

Aby mohly firmy začít pracovat na takzvané udržitelnější transformaci, která jim přinese zmiňované příležitosti, potřebují znát, jak si na tom aktuálně stojí, kde se mohou vyskytnout určitá rizika, a co je čeká s ohledem na legislativu a kde leží příležitosti. S tím vším klientům pomáháme a je dobré tyto skutečnosti znát také pro tvorbu ESG reportu,” dodává Laura Mitroliosová.

Nemálo důležitý je pro firmu také pilíř „S“. Na trh práce nastupuje mladá generace lidí, pro kterou jsou hodnoty sociální a environmentální udržitelnosti velice důležité. Podle průzkumů dokonce až 40 % zaměstnanců odmítlo místo či pracovní úkol kvůli neshodě s vnitřními hodnotami.

„Mladá generace vyhledává zaměstnavatele, který jasně deklaruje odpovědné chování navenek i uvnitř. Pokud zaměstnanci nebudou zaměstnavateli důvěřovat, nebude zde ani ochota rozvíjet inovace, pracovat na kvalitě práce, ve firmě bude vysoká fluktuace a taková firma není úspěšná ani ekonomicky. Sociální pilíř ESG tak může odhalit značná rizika, která by mělo vyhodnotit jak vedení firmy, tak investoři,” říká o sociálním prostředí v organizacích Romana Kontírová ze SocioRating Institutu, který měří kvalitu sociálního prostředí v organizacích a pomáhá hodnotit pilíř “S”.

Poslední pilíř – způsob řízení podniku, je neméně důležitý a průřezově se týká všech oblastí fungování firmy. Přesnou podobu toho, jak má ESG reporting vypadat, určí Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) a již nyní je jasné, že cirkulární ekonomika bude jedním z pilířů. Firmy, které se už teď chtějí připravovat na nefinanční reporting nebo odhalit příležitosti udržitelného fungování, si mohou například zdarma vyplnit rozcestník ESG od CIRAA, který na základě několika otázek poskytne firmě doporučení, na co se zaměřit.

Další článek