Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost průmyslu a výroby » PRŮMYSL 4.0 JE NUTNÝM NÁSTROJEM K OBSTÁNÍ V GLOBÁLNÍ KONKURENCI
ADVERTORIAL

Nejen český průmysl prochází překotnými změnami spojenými s digitalizací a zaváděním nových inovativních technologií. Jak se s novinkami vypořádává elektrotechnické odvětví?

Jan Prokš

ředitel Elektrotechnické asociace České republiky


Tou nejzásadnější změnou je všudypřítomná digitalizace všeho možného – od administrativy až po ryze technické úkoly, jako je například sváření či měření spotřeby energií. Díky digitalizaci dokážeme u mnoha procesů získávat informace v reálném čase, vyhodnocovat je a následně podle toho upravovat parametry sledovaného procesu.

S tím souvisí jedna změna, která sice není vidět, ale je podle mě ještě důležitější. Mnoho jevů/objektů/entit existuje pouze v digitálním světě, a přesto velmi dobře fungují. Ta nejzásadnější změna pak probíhá v našich hlavách, nutí nás měnit naše myšlení a představu světa. Změny, které se dnes odehrávají v průmyslu jsou digitální, nehmatatelné a na to nejsme moc zvyklí.

Termín Průmysl 4.0 je s námi již jednu dekádu a jeho základy byly pod jinými, odbornými a nemarketingovými názvy, položeny ještě dříve. Hlavní devizou je možnost dalšího rozvoje, zkvalitnění produktů, udržení kroku s konkurencí. Průmysl 4.0 je nutným nástrojem k obstání v globální konkurenci. A věřte, že elektrotechnika je extrémně globálním oborem.

Zdroj: Adobe Stock

Největší výzvou není vlastní technický vývoj, ale vypořádání se s vnějšími vlivy – rychle se měnícím prostředím, dynamickými logistickými řetězci a ne zcela predikovatelnou legislativou. Omílaným tématem je pláč nad nedostatkem pracovních sil, o ceně energií ani nemluvím. To už je smrtící koktejl. Věříme, že cestou k tomu, aby společnosti obstály, jsou dobře nastavené procesy, kvalitní lidé a silná podpora výzkumu a vývoje. Ti, kteří neinvestují čas, energii a peníze budou mít čím dál tím těžší uspět.

Toto vidím podobně jako první otázku. Díky zmíněným trendům však dnes již nezvyšujeme náskok před konkurencí, ale spíš s ní držíme krok. Elektrotechnický průmysl je dodavatelem do celého hospodářství. Je příjemné vidět, že velmi dobré příklady digitalizace či automatizace nacházíme i v oborech, kde bychom to možná ani nečekali. Mám na mysli zemědělství, dřevozpracující průmysl, drobné podnikání nebo třeba stavitelství.

Next article