Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » BIODIVERZITA HRAJE V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE HLAVNÍ ROLI
ADVERTORIAL

Žijeme v tom. Jsme toho součástí. Postupně to ale ničíme. Co je to? Odpovědí je biodiverzita neboli biologická rozmanitost. Ta zahrnuje všechny druhy živočichů, rostlin, hub i mikroorganismů, které jsou kolem nás a jež se vzájemně doplňují. Bez biologické diverzity ale nefunguje ani naše ekonomika.

Karolína Kawuloková

specialista Public Relations, Změna k lepšímu, z. s.

Kontakt pro média: David Kopecký, 721 468 231  

Už nyní jsme svědky toho, co se stane, když se biodiverzita naruší. Vymírání a úbytek některých druhů fauny i flóry jsou zřetelné (u savců je ohrožen každý čtvrtý druh, u obojživelníků se pak jedná skoro o polovinu). Krajina čím dál rychleji ztrácí svou přirozenou pestrost. Daň za to platíme všichni, a to nejen v oblasti ekologie, ale i ekonomiky.

Příkladem byla kůrovcová kalamita v Česku. Rozšířené monokulturní, převážně smrkové, stejnověké lesy byly vykáceny a dřevo bylo následně prodáno pod cenou. Klasická lineární ekonomika (kde si z přírody vezmu, prodám, ale nic zpět nevracím) přijde majitele lesů a pozemků hodně draho. Kromě nízké výkupní ceny dřeva, která je dána prodejem nadměrného množství poškozených dřevin, se vlastníci potýkají i s náklady při obnově lesů. Ztížit jim to mohou také jevy, jako jsou degradace kvality půdy a eroze, k nimž dochází opět kvůli monokulturní výsadbě nepřirozených stromů. A kruh se tím uzavírá.

Nahlédněte do nových FSC standardů pro lesnictví s cílem ochránit lesy >

I tento kruh však může zezelenat. Zavedením cirkulární ekonomiky dojde k postupné regeneraci přírody a půdy. Právě oběhové hospodářství představuje rámec systémových opatření, která řeší mimo jiné ztrátu biodiverzity a zdraví krajiny. Cirkulární ekonomiku lze aplikovat ve všech oblastech – od zemědělství (kompostování, biologická rozmanitost) po stavebnictví (recyklace vody, průmyslová symbióza).

Více o regenerativním zemědělství, které podporuje biodiverzitu >

Oběhové hospodářství označila jako jeden ze zásadních konceptů i Evropská unie. Česká republika na to reagovala projektem Cirkulární Česko 2040 a ve veřejných zakázkách chce podpořit podniky s výrobky, jež obsahují druhotné suroviny a recykláty. Čas přizpůsobit se trhu se krátí. Cirkularita přináší řešení, jak splatit ekologický dluh, na který v současnosti všichni žijeme. Tento krok není snadný, ale je nutný. A je potřeba začít teď hned.

Přečtěte si, jak funguje zachytávání uhlíků prostřednictvím přírody >

Nejsnadnější je začít u sebe, a to ve své firmě či organizaci. S tím vám pomůže byznysová platforma Změna k lepšímu, která už čtvrtým rokem pomáhá podnikům na cestě k udržitelnosti. Díky zmíněnému projektu se firmy na této cestě mezi sebou propojují a sdílí zkušenosti a know-how. Pro všechny zájemce o udržitelnost platforma nově připravila ESG rychlokurz. Během něj získají účastníci za pouhou hodinu ucelený přehled všech oblastí ESG, a tím se dozví důležité informace, jež se týkají ekologických a sociálních témat či řízení firmy.

Další článek