Skip to main content
Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » JAKÝM PŘEKÁŽKÁM SPOLEČNOSTI ČELÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY?
ADVERTORIAL

K využití principů cirkulární ekonomiky firmy primárně motivuje vidina finančních úspor. Společnosti také chtějí držet krok s aktuálními trendy. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) sleduje již druhým rokem názory a zkušenosti segmentu malých a středních podniků (MSP) na toto téma.

Eva Svobodová, MBA

členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR

Výzkum provedený agenturou IPSOS pro AMSP ČR uvádí, že 20 % firem již čelí požadavkům od svých odběratelů, kteří po společnostech požadují informace a závazky týkající se oblasti udržitelnosti. Tento tlak ze strany spotřebitelů se nejčastěji projevuje prostřednictvím ESG dotazníků a reportování uhlíkové stopy. U středně velkých podniků (50–249 zaměstnanců) je tento trend ještě výraznější, neboť se s těmito nároky zákazníků vypořádává více než třetina takových firem. Jedná se převážně o malé a střední podniky působící v subdodavatelských řetězcích větších korporací. Zajímavé je, že dalších 36 % společností očekává, že těmto požadavkům budou výhledově podrobeny také.

Firmy se snaží především ušetřit, a proto pro ně musí být i implementace principů oběhového hospodářství ekonomicky smysluplná. Odborníci zdůrazňují, že přestože existuje omezená nabídka komplexních vzdělávacích programů v oblasti cirkulárních praktik, základní myšlenky jsou snadno pochopitelné. Pro úspěšné začlenění konceptu oběhového hospodářství do praxe je nezbytný inovativní a multidisciplinární přístup. Experti na toto téma dále upozorňují, že kvůli rozsáhlému počtu aktérů v řetězci je rovněž stěžejní mít dostatek odhodlání a kreativity.

Zdroj: Adobe Stock

Kultivace inovačního prostředí a spolupráce v rámci společnosti hrají zásadní roli při přechodu ke skutečnému oběhovému hospodářství. Mnoho podniků vnímá cirkulární ekonomiku jako prostředek k omezení plýtvání materiálu, což vede i k úspoře nákladů. Nicméně pokročilé firmy nezavádějí cirkulární modely pouze kvůli optimalizaci nákladů, ale také je využívají jako nový zdroj příjmů. Tyto principy pro ně představují nástroj pro zlepšení reputace a klíčovou platformu pro další inovace.

Cirkulární ekonomika se rychle rozvíjí. Společnosti ji už mylně nevnímají pouze jako odpadové hospodářství, ale spíše ji spojují s novými koncepty, jako je ekologizace materiálů či opravitelnost výrobků. Podle průzkumu tři čtvrtiny podniků již zahrnuly principy oběhového hospodářství do svých strategií nebo to plánují, a to je velmi pozitivní. Tato informace totiž jasně ukazuje, že cirkulární ekonomika představuje pro firmy aktuální a důležité téma.

Sociální sítě asociace AMSP ČR:

Zdroj: průzkum agentury IPSOS pro AMSP ČR, 12/2023

Next article