Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » SBĚR BATERIÍ JAKO JEDNA Z CEST, JAK POMOCI PŘÍRODĚ
ADVERTORIAL

Baterie jsou dnes nedílnou součástí života jednotlivců a také každodenního provozu většiny firem. Jak s bateriemi správně zacházet a jak je recyklovat, aby byla zajištěna bezpečnost i ochrana přírody? O tom jsme se bavili s RNDr. Petrem Kratochvílem – jednatelem společnosti ECOBAT, která se v České republice specializuje na sběr všech druhů baterií.

RNDr. Petr Kratochvíl

jednatel společnosti ECOBAT s. r. o.

Takřka všechny firmy používají zařízení, která mají baterie. Firmy mají povinnost se o tyto baterie postarat jako o odpad. Nad rámec této zákonné povinnosti však mohou firmy zažádat ECOBAT o speciální sběrné nádoby, které mohou umístit například na recepci nebo na vrátnici. Zaměstnanci firmy mohou být vyzváni k odevzdávání vyřazených baterií z vlastní domácnosti. Současně jim je možné nabídnout malé krabičky ECOCHEESE

Co se týče bezpečnostních pokynů, máme pro uživatele připravené krátké instruktážní video, ve kterém probíráme všechna opatření, která můžeme udělat proto, abychom zvýšili bezpečnost užívání nebo skladování baterií. Jedná se například o nákup značkových baterií a jejich správné nabíjení. Příkladem může být skutečnost, že se baterie nemají dlouho nechávat na nabíječce a při skladování je důležité například mobilní telefony s lithiovou baterií nenechávat položené na radiátoru nebo v létě v rozpáleném autě. Lidé by se také neměli snažit vyměňovat baterie sami a raději je donést do servisu a podobně. Opatření je celá řada.

Navštivte druhý ročník konference Podniková ekologie a udržitelnost. Více info >

Zdroj: Adobe Stock

Edukace je klíčová vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje podíl lithiových baterií a tyto baterie mohou bohužel vést při vnitřní poruše ke zkratu a následně začít hořet. Situace se velmi změnila, před deseti lety bylo lithiových baterií podstatně méně. Aktuálně je proto důležité poučit všechny uživatele baterií nebo zařízení s bateriemi o tom, jak s nimi mají správně nakládat.

Zde bych to rozdělil na dvě skupiny společností. První skupinou jsou firmy, které se živí obchodem s bateriemi a tou druhou společnosti, které baterie samy používají. Tyto firmy mají dle zákona povinnost zpětného odběru, znamená to, že se musí postarat o správnou likvidaci nefunkčních baterií. Za tímto účelem jsou v České republice zřízeny takzvané kolektivní systémy, které existují jak pro elektroodpad, tak i pro baterie. V případě baterií se jedná například o naši společnost ECOBAT. Společnosti se u nás mohou zaregistrovat a my se za ně postaráme o baterie vyřazené z provozu, a to nejen přímo z jejich provozu, ale také od jejich zákazníků.

Jak baterie správně dobíjet a bezpečně s nimi doma zacházet? Koukněte na krátké video >

Každá firma by se při pořizování technologií s bateriemi měla zajímat, zda dodavatel plní zákonné podmínky v oblasti zpětného odběru dle zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Pouze v takovém případě má firma zajištěno, že v době, až baterie doslouží, bude moci uplatnit nárok na zajištění bezplatného odběru a následné recyklace. Pokud firma plánuje projekty v oblasti výroby a akumulace energie, doporučuji zvážit i nabídky takových baterií, které dříve sloužily pro jiné účely (například pro pohon elektromobilů). Na trhu dnes existuje několik firem, které po odpovědném zkoušení a testování nabízejí garantované produkty se zajímavou cenou. Projekty „druhého života“ baterií jsou významným příspěvkem k udržitelnému a cirkulárnímu hospodaření naší společnosti.

Další článek