Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SE UDĚLUJE JIŽ DVACET LET
ADVERTORIAL

Aliance Byznys pro společnost (BpS) sdružuje firmy, které aktivně rozvíjí ve svém podnikání principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Nejzajímavější strategie a aktivity těchto společností pak BpS každoročně oceňuje na základě nezávislého ratingu TOP Odpovědná firma.

Pavel Štern

ředitel aliance Byznys pro společnost, z. s.

Platforma Aliance BpS vytváří prostor pro spolupráci mezi firmami a propaguje inovativní přístupy odpovědného a udržitelného byznysu pro lokální trhy a komunity. Zároveň tím pomáhá kultivovat způsoby podnikání v Česku. BpS je rovněž dlouhodobě součástí evropského networkingu CSR Europe.

TOP Odpovědná firma představuje unikátní a nezávislý rating v oblasti odpovědného a udržitelného byznysu. Loňský jubilejní 20. ročník ukázal sílu firem, neboť se v rámci hlavní strategické kategorie Velká odpovědná firma umístilo v ratingu již 29 firem. V rámci soutěže jsou oceněny malé, střední i velké společnosti, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní přínos pro zaměstnance a společnost či snižují svůj dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. TOP Odpovědná firma má 3 strategické kategorie a 4 projektové.

Podívejte se na rozhovory s vítěznými firmami >

TOP Odpovědná firma vede společnosti k tomu, aby se chovaly vstřícně a udržitelně jak vůči svým zaměstnancům, tak i vůči životnímu prostředí. Firmy spojené v BpS se za 20 let staly nejen pilířem občanské společnosti, ale i pilířem sociální a ekonomické udržitelnosti včetně spravedlivé zelené transformace. Firmy pochopily, že jejich společenská odpovědnost není jen morální povinností, ale i strategickou nutností. V rámci vedení podniků je proto klíčové přejít k redefinici celého byznysu.

Zdroj: Adobe Stock

Loňskému ročníku vévodily inovace a společnosti představily řadu pozoruhodných projektů, a to i v rámci tzv. udržitelných partnerství. Stále větší důraz je kladen na udržitelná, inovativní projektová partnerství s cílem snižovat uhlíkovou stopu napříč dodavatelským řetězcem. Odpovědné firmy již vědí, že klíčem k důležitým změnám může být právě jejich spolupráce. Tato partnerství přesahují hranice odvětví a spojují různé zainteresované strany.

Obnovitelné zdroje energie a šetření přírodních zdrojů, čistá mobilita, cirkulární ekonomika, snižování množství odpadu a podpora udržitelné spotřeby, a konečně také udržitelné a regenerativní zemědělství s nejmodernějšími technologiemi, to vše jsou oblasti, které v sobě skrývají nejen obrovský potenciál pro zelené inovace, ale také zdůrazňují transformační sílu inteligentních řešení při budování udržitelnější budoucnosti. Řadu těchto inovativních projektů jsme viděli také v posledním ročníku TOP Odpovědná firma 2023.

Další článek