Skip to main content
Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » VYTVÁŘÍME JEDINEČNÝ CIRKULÁRNÍ MODEL A UZAVÍRÁME SMYČKU
ADVERTORIAL

Cirkulární ekonomika a udržitelnost jsou jádrem výroby plně biologicky rozložitelných a kompostovatelných papírových obalů společnosti Smurfit Kappa. Zdeňka Suchitry, CEO regionu střední a jihovýchodní Evropy Smurfit Kappa, jsme se zeptali na fungování i další směřování společnosti.

Zdeněk Suchitra

CEO regionu střední a jihovýchodní Evropy Smurfit Kappa

Až 80 % našich produktů je vyrobeno z recyklovaného papíru a pouze 20 % pochází z primární suroviny, tedy ze dřeva. Veškerý používaný primární papír je certifikován FSC a pochází z dobře obhospodařovaných lesů. Papír má nejvyšší podíl recyklace ze všech obalových komodit v Evropě (91 %) a tu malou část, kterou se nepodaří sesbírat a recyklovat, příroda velmi rychle rozloží. Náš závazek se ale vztahuje i na sběr recyklovaného papíru, jeho zpracování v našich recyklačních centrech a opětovnou přeměnu na papírové obaly. Tím vzniká jedinečný cirkulární model, který uzavírá smyčku. Přístup Smurfit Kappa přesahuje rámec pouhé výroby obalů. Díky vlastním recyklačním centrům, lesům a vlastním papírnám si společnost zajišťuje vlastní surovinu a není závislá na dodávkách jiných výrobců. Náš integrovaný cirkulární model využívá symbiózu 243 kartonážních závodů, 35 papíren, 46 recyklačních center a 33 jiných výrobních závodů po celém světě. Působíme na 3 kontinentech, ve 36 zemích a ročně vyrobíme 12,3 miliardy metrů čtverečních obalů. Jen v České republice a na Slovensku spravujeme 6 výrobních závodů.

Zdroj: archiv Smurfit Kappa

Udržitelnost je pro nás postavena na následujících pilířích: odpovědnosti k životnímu prostředí, k našim zaměstnancům, ke komunitám v okolí našich závodů a přesném měření pokroku v oblasti udržitelnosti. Poskytování udržitelných řešení našim zákazníkům je zásadní, počínaje designem, který hraje klíčovou roli při dosahování cílů udržitelnosti. Každoroční zpráva Sustainability Development Report (SDR), vydávaná již 17 let, podrobně popisuje úsilí při snižování dopadu našich výrobků na životní prostředí. Posun v udržitelnosti měříme vůči nastaveným cílům a ve zmíněném SDR seznamujeme s výsledky nejen zákazníky, ale i široké okolí. Jedním z vytyčených cílů je například do roku 2030 snížit oproti roku 2005 emise CO2 o 55 % a do roku 2050 být uhlíkově „net zero”.

Náš integrovaný cirkulární model využívá symbiózu 243 kartonážních závodů, 35 papíren, 46 recyklačních center a 33 jiných výrobních závodů po celém světě.

Při designu obalů umíme dokladovat CO2 stopu výrobku a vybrat to řešení, které má nejmenší environmentální dopad. Tím, že je papír ekologicky zajímavá surovina, je přechod od plastových obalů k papírovým signifikantní. Zároveň obalový trh přechází od vícemateriálových řešení k těm monomateriálovým typu papír-papír, což usnadňuje recyklaci a dosahuje vyšší míry recyklace papíru než plastů.

Klíčovým tématem jsou právě inovace jako takové a společnost Smurfit Kappa pro zákazníky neustále nabízí a vyvíjí nová sofistikovaná řešení, za která získává lokální i celosvětová obalová ocenění, jako jsou Obal roku či Worldstar. Naši designéři jsou nejen kreativní, ale kromě běžných CAD systémů využívají například i 18 interně vyvinutých aplikací založených na vědeckém výzkumu tak, aby zákazníkům poskytovaly kvalitnější, rychlejší a inovativnější řešení. Reakce zákazníků na naše inovativní nabídky se liší, přičemž otevřenější klienti podporují proaktivní návrhy, zatímco ti konzervativní mohou potřebovat více povzbuzení. Široké zaměření společnosti Smurfit Kappa pokrývá různá průmyslová odvětví a segmenty zákazníků a vyrábí různé typy obalů, včetně krabic z vlnité lepenky, výseků, lepených výseků a specializovaných produktů, jako jsou řešení Bag-In-Box.

Zdroj: archiv Smurfit Kappa

Při sledování trendů v obalovém průmyslu je patrný posun směrem k ochraně životního prostředí a snižování množství odpadu. Naše iniciativa Better Planet Packaging se konkrétně zaměřuje na snižování množství obalového odpadu a prosazuje vhodně dimenzované, opakovaně použitelné a recyklovatelné biologicky rozložitelné obalové materiály.

Chování zákazníků a spotřebitelů odráží výrazný přechod od plastových k papírovým obalům, který je doprovázen rostoucím důrazem na udržitelné cíle, jako je snižování uhlíkové stopy a větší využívání recyklovaných materiálů. Při pohledu do budoucna si uvědomujeme, jak složitou roli hrají obaly v dodavatelských řetězcích našich zákazníků, protože ovlivňují zásoby surovin, efektivitu výrobních linek, distribuci a spokojenost spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že naši zákazníci hledají dlouhodobé partnery pro zlepšování svého podnikání, je společnost Smurfit Kappa i nadále odhodlána být spolehlivým partnerem a neustále zlepšovat jejich podnikání.

Next article