Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita » FIRMA, KDE JSOU DOBRÉ VZTAHY ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
ADVERTORIAL

Společnost AVE CZ pečuje o své zaměstnance, a vytváří tak příjemné pracovní prostředí s dobrými vztahy. Klíčový je pro ni individuální přístup – jen tak může vytvořit benefit tzv. „na míru“ rodinné a životní situaci zaměstnance.

VĚRA SUCHOMELOVÁ

jednatelka AVE Kolín

Nejen v očích rodičů jste vstřícným zaměstnavatelem. Proč je pro AVE kvalita vztahů se zaměstnanci tak důležitá?

Osobně si myslím, že naše společnost může být tak dobrá a úspěšná, jak se stará a pečuje o své zaměstnance. Vidím v tom přímou úměrnost. Mým úkolem je, aby se zaměstnanci v práci cítili dobře, aby se jim dobře pracovalo a do práce se těšili. Je to jeden z mých hlavních osobních cílů. Přeci jen v zaměstnání trávíme všichni hodně času. Preferuji týmovou práci a pro dobrý tým jsou dobré vztahy základem úspěchu. A v úspěšné společnosti se pracuje vždy lépe.

Příběhy našich kolegů najdete ZDE

Jakou podporu mají zaměstnanci pečující o děti nebo své blízké, např. z důvodu stáří či dlouhodobé nemoci?

Každý z našich zaměstnanců má v naší společnosti své pevné místo, svěřenou oblast, své úkoly. Pro mě jako zaměstnavatele je důležité, aby zaměstnanec odváděl svoji práci dobře. Pokud se zároveň musí postarat o své blízké, ať už rodiče či děti, je to pro něj dvojnásobně náročné. S každým takovýmto zaměstnancem hledáme individuální řešení jeho osobní situace. Může to být například částečný pracovní úvazek, po určitou dobu práce na dálku, flexibilní pracovní doba ale také možnost interního koučinku. Vstřícnost k hledání individuálních řešení je jedním z nejsilnějších pilířů AVE prorodinné politiky.

Koho teď hledáme? Třeba jste to právě VY!

Co se stane, když od vás rodič odchází na rodičovskou dovolenou? Udržujete s ním dál kontakt?       

Se zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené udržujeme vztahy i nadále. Chceme, aby se cítili být součástí týmu, jsme s nimi v kontaktu, co se týče jejich případného rozvoje, školení, zveme je na celofiremní události, teambuildingy, sdílíme s nimi benefity, diskuse o odborných otázkách. V případě, že vykonávají specifické odborné činnosti, spolupracují s námi většinou v nějaké formě i po dobu svých mateřských a rodičovských povinností.

V AVE jsme pyšní na to, že jsme v loňském roce získali certifikát „Společnost přátelská rodině“, a sice na základě auditu organizace Síť pro rodinu. Odráží to skutečnost, že se snažíme vycházet vstříc potřebám našich zaměstnanců tak, aby mohli sladit svůj pracovní a osobní život. Tyto procesy podporujeme dlouhodobě.

Jak probíhá přijímací řízení? Zjistěte ZDE

Flexibilní pracovní doba a zkrácené úvazky jsou pro řadu zaměstnanců nutností, kdo je u vás nejvíce využívá a v čem je největší přínos těchto benefitů?

Možnosti flexibilní pracovní doby využívají zejména ženy s malými dětmi a také zaměstnanci pečující o své rodiče či blízké. Mé zkušenosti s těmito lidmi jsou takové, že si toho velmi váží. Jsou to většinou naši nejlepší zaměstnanci.

Jak to bylo ve vašem případě a co jste v období rodičovské dovolené a po jejím návratu od firmy nejvíce ocenila?

Na mateřskou dovolenou jsem odcházela z pozice jednatelky společnosti. Ve společnosti jsem na této pozici pracovala druhým rokem a byl to opravdu náročný rok. Po všech restrukturalizačních změnách, které v tom období ve společnosti probíhaly, jsme začali budovat nové sídlo společnosti, kam jsme se měli přestěhovat.

S vedením naší mateřské společnosti jsme se dohodli, že i nadále zůstanu na pozici statutárního orgánu a v mém přímém výkonu ve vedení mě po určitou dobu nahradí seniorní kolega, který měl dlouholeté zkušenosti ve vedení jedné z našich nejlepších provozoven. Byl již krátce v důchodu a rád se vrátil na manažerskou pozici ze smutných osobních důvodů. Společnost v té době pomohla nám oběma. Na dálku jsme konzultovali, spolupracovali, já jsem tak jednou týdně přijela, abych viděla, jak pokračujeme ve výstavbě.

Je třeba říct, že jsem byla již od začátku přesvědčená, že se chci po mateřské dovolené po 6 měsících vrátit naplno do práce. Bylo to náročné období, ale práce i syn mě naprosto naplňovali. Měla jsem velké štěstí. Bez podpory naší společnosti by to však nešlo. Věřili mi a já doufám, že jsem to naší firmě vše vrátila. Společnost AVE řídím již 16. rok a stále mě to baví.

Next article