Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita » FUTURE OF FINACE USNADŇUJE ROZHODOVACÍ PROCESY A ŘÍZENÍ FIREM
ADVERTORIAL

Auditorka a spoluzakladatelka platformy Future of Finance Olga Řehořková se loni v červenci stala partnerkou PwC v České republice, a dosahla tak na formálně nejvyšší kariérní metu v oboru. Zároveň přešla z role zaměstnankyně do pozice spolumajitelky globální firmy spolurozhodující o směřování celého byznysu.

OLGA ŘEHOŘKOVÁ

Auditorka, spoluzakladatelka platformy Future of Finance a partnerka PwC Česká republika

Jakým směrem chcete z pozice partnerky firmu vést?

Budu určitě pokračovat ve vedení auditních klientů, kde se specializuji na energetiku, real estate, odvětví technologií a telekomunikací a také v rozvoji platformy digitalizace a automatizace finanční funkce, které říkáme Future of Finance. Zároveň jsem si na podzim loňského roku přibrala agendu diversity a inkluze.

V čem platforma future of finance spočívá?

Jedná se o agendu směřovanou jak dovnitř, do auditních týmů, tak ven, pro klienty. V obou případech jde o standardizaci, automatizaci činností ve financích, což ultimátně vede ke zrychlení a zlevnění procesů. A díky standardizaci i k menší chybovosti a přesnějším informacím. Využití algoritmů či robotů, tzv. RPA, je v této době již poměrně běžná praxe. Trendem je pak přechod od algoritmů k umělé inteligenci. Ultimátním cílem a přidanou hodnotou je usnadnění rozhodovacího procesu a řízení firmy. Hlavně tím, že se vedoucím pracovníkům zpřístupní relevantní informace v reálném čase, podle kterých mohou například modelovat cashflow, nastavovat vhodné cíle.

Chcete zjistit, jak si stojí vaše firma?

Jak se audit jako profese změnil od vašich začátků?

Velmi. Nastupovala jsem do PwC v roce 2000 ještě jako vysokoškolská studentka. Ta práce byla hodně rutinní a dle mého názoru mnohem méně zajímavá než nyní. Rutina dnes už i pro začínajícího auditora v podstatě úplně odpadá, a to díky technologiím i zapojení kompetenčního centra. Velký důraz klademe na propracovaný trénink a získávání zkušeností, díky kterým se nastupujícím kolegům výrazně zrychluje kariérní cesta. Díky technologiím se analyzují všechna data (nejen vzorky), hledají se anomálie a vyhodnocují se rizika ve své komplexnosti.

Internship Program: Katapultuj s námi svoji kariéru ZDE

Stáváte se tak trochu výjimkou, protože ve vedení českých společností je pořád žen výrazně méně než mužů. Proč to tak podle vás je?

Vyvíjí se celá společnost a role v rodině jsou rovnoměrněji rozdělené, než jak tomu bylo dřív. Ale je pravda, že když jsem měla malé děti, částečný úvazek ještě rozhodně nebyl běžný. V PwC jsem se na něm tehdy dohodla bez problémů, navíc do mě firma hodně investovala i třeba těsně před odchodem na mateřskou. Teď se společně se svým týmem v roli diversity a inclusion leadera snažím dále nastavovat podmínky, tak aby se kolegyním a kolegům vracejícím se po rodičovské dovolené návrat a skloubení práce a péče o rodinu podařil a byli v práci spokojení.

Co ti přinese práce v PwC? Zjistěte ZDE

Je i to důvod, proč jste v PwC celou svoji kariéru?

Nejen. Zabývám se auditem a ekonomickým poradenstvím, kde se práce hodně mění s každým klientem, potom i zakázky poradenského charakteru, teď je to hodně o implementaci technologií. Byla jsem na stáži v PwC Seattle, podílela se i na výkonu regionální role ve střední a východní Evropě. Myslím, že je to hodně pestré a zažívám toho ve finále víc, než kdybych každých pár let měnila zaměstnání.


Next article