Domovská stránka » Ekologické Česko » ASFALTOVÁ CESTA ZE ZBYTKŮ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ S FILTREM? ANO!
ADVERTORIAL

Pohozené zbytky tabákových výrobků s filtrem jsou problémem nejen estetickým, ale zejména ekologickým. V přírodě se totiž rozkládají až 15 let. Společnost Philip Morris se kromě osvětových aktivit cílených na spotřebitele a jeho správné nakládání se zbytky tabákových výrobků vydala i cestou zkoumání materiálového využití použitých bezdýmných nahřívaných tabákových náplní, které distribuuje na českém a slovenském trhu.


Zodpovědné nakládání s použitými tabákovými náplněmi

Tabákové náplně se od cigaret liší tím, že je v nich tabák nahříván, nikoliv spalován, mají tedy tu výhodu, že se před vyhozením nemusejí zhášet. Dospělý uživatel při absenci odpadkového koše může použitou náplň jednoduše vrátit do krabičky a zbavit se jí později. Že se tento návyk ujal a spotřebitelé zahřívaného tabáku se ve srovnání s kuřáky cigaret chovají zodpovědněji vůči životnímu prostředí, bylo potvrzeno spotřebitelskými průzkumy v různých zemích.

Nově dostupný sběr tabákových náplní v prodejnách

Společnost Philip Morris se v rámci své strategie produktové udržitelnosti rozhodla vydat ještě dál nad rámec osvětových aktivit. V roce 2022 spustila ve vybraných reprezentačních IQOS prodejnách v České republice a na Slovensku nejprve pilotní projekt sběru použitých tabákových náplní. Po nebývale úspěšném přijetí zákazníky byl pilotní projekt na podzim roku 2022 rozšířen do celorepublikového formátu. Zákazníci mají i nyní zdarma k dispozici sběrné sáčky ve většině IQOS prodejen. Stačí si jeden vyzvednout, odkládat do něj použité tabákové náplně a po naplnění sáček odevzdat v jakékoli IQOS prodejně do speciálního sběrného boxu.

Speciální sběrný box tabákových náplní, FOTO: PMI

Co se s náplněmi stane?

Cílem pilotního projektu bylo zajistit dostatečné množství materiálu ke zkoumání materiálového využití použitých tabákových náplní, které obsahují bioplastový filtr z acetátu celulózy a některé i z kyseliny polymléčné (PLA). Tabákové náplně byly předány dvěma českým univerzitám, které začaly zkoumat možnosti jejich recyklace a dalšího využití. Jelikož se jedná o časově náročnou vědeckou práci, bude to ještě běh na dlouhou trať. Paralelně s výzkumem se Philip Morris snaží najít i nějaká již existující řešení. Na Slovensku funguje spolupráce s lokální recyklační firmou ECO Butt, která dokáže tabákové náplně zpracovat.

Jak dlouho bude společnost PMI vyrábět cigarety? Zjistěte ZDE

Pokládání asfaltové cesty, FOTO: PMI

Do jejího recyklačního zařízení aktuálně putují všechny tabákové náplně vysbírané slovenskými zákazníky v IQOS prodejnách. Zde je z nich vyroben tzv. celulózový granulát, který se přidává do asfaltových směsí. Ten zlepšuje fyzikálně-mechanické vlastnosti asfaltu a další jeho funkcí je, že brání stékavosti pojiva při převážení asfaltu v nákladních vozidlech. Zatímco dříve musely kvůli granulátu padnout stromy a z nich byla získána dřevní buničina pro jeho výrobu, dnes už tomu tak být vůbec nemusí. Využije se tak materiál, který by se stal odpadem, a šetří se tak přírodní zdroje. Koncem října 2022 byla ve slovenském městě Žiar nad Hronom položena první asfaltová cesta s příměsí celulózového granulátu z nedopalků cigaret a použitých bezdýmných tabákových náplní.

V České republice se intenzivně pracuje na identifikaci možností recyklace a výběru odborné recyklační firmy. Nejnadějněji vypadá spolupráce právě se společností ECO Butt.

Náplně do elektronických cigaret lze také odevzdat v prodejnách

Náplně do elektronických cigaret od IQOS je rovněž možné sbírat do sběrného sáčku a odevzdat v IQOS prodejně. Sbírat se ale musí odděleně od tabákových náplní, protože jde o elektrozařízení, které se zpracovává v jiném režimu. Jsou pak předána odborné recyklační firmě ke zpracování.

Další článek