Domovská stránka » Ekologické Česko » SPOLEČNOST MARS: KAKAO Z OVĚŘENÝCH ZDROJŮ A MÉNĚ PLASTOVÉHO ODPADU
ADVERTORIAL

Jak chránit svět kolem nás? Odpovědí je udržitelnost, která je v současné době klíčovým tématem řady společností po celém světě. Ostatně zpráva OSN o cílech udržitelného rozvoje ukázala, že má politiku udržitelné spotřeby a výroby více než 100 zemí a k udržitelnosti se hlásí 93 % z 250 největších světových společností. Cíle udržitelného rozvoje OSN následuje i společnost Mars se svým projektem Generační udržitelnost.


Mars zlepšuje život lidí i zvířat a myslí na přírodu

Z průzkumu společnosti Deloitte vyšlo, že spotřebitelé věří, že se k pěti nejdůležitějším udržitelným postupům řadí snižování odpadu, snižování uhlíkové stopy, udržitelné balení, etické pracovní podmínky a dodržování lidských práv. Na těchto principech si zakládá i zmíněná společnost Mars, jež patří k největším světovým výrobcům cukrovinek, čokolády potravin a krmiva pro domácí zvířata.

Generační udržitelnost

Ve svém projektu Generační udržitelnost, který představila v roce 2017, se zaměřuje na tři vzájemně propojené pilíře cílevědomého růstu: Zdravá planeta, Spokojení lidé a Výživa pro životní pohodu. Projekt si stanovil za cíl zlepšit život lidí v komunitách, odkud společnost získává suroviny, a zlepšit také život svých spolupracovníků, zákazníků a v neposlední řadě domácích mazlíčků.

Změna balení výrobků = o 2 868 tun plastů méně

Celosvětově se řeší přebytek plastového odpadu, společnost Mars se proto rozhodla investovat stovky milionů dolarů do redesignu více než 12 000 složek balení a využívat 100% recyklovatelné, znovupoužitelné nebo kompostovatelné obaly. Tímto krokem odstranila 2 868 tun plastů. Zavázala se také snížit emise skleníkových plynů a je aktivní v oblasti dobrovolnictví.

„Výsledkem našeho globálního úsilí je, že pro naše obaly produktů Petcare v rámci střední Evropy používáme plně recyklovatelné vaničky, konzervy a papírové kartonové obaly. Kromě přeměny obalů se snažíme v našich produktech využívat čím dál tím více surovin z udržitelných zdrojů. V produktech Petcare, které se prodávají na českém trhu, používáme výhradě ryby ze 100% udržitelných zdrojů.“ říká Daniela Hlaváčková, Category & Portfolio Director společnosti Mars Central Europe.

Oblíbené cukrovinky vyráběné ze 100% zodpovědně získávaného kakaa

Společnost Mars se zaměřila nejen na obaly, ale také na samotné výrobky. Zavázala se, že od roku 2023 bude získávat 100 % kakaa pro evropský trh z ověřených zdrojů udržitelným způsobem. Tento plán se týká například u nás tolik oblíbených výrobků Snickers®, M&Ms®, Mars®, Maltesers® nebo Milky Way®, které budou vyráběny v továrnách společnosti Mars Wrigley v Evropě.

Prosperující lidé – podpora žen v dosažení jejich plného potenciálu

Kromě toho, že společnost Mars usiluje o udržitelnost, věří, že má odpovědnost za zlepšení života lidí v komunitách, kde působí. Proto také v rámci pilíře Spokojení lidé spustila globální kampaň #HereToBeHeard, prostřednictvím které poskytuje podporu ženám, aby mohly dosáhnout svého plného potenciálu. Zároveň ženy podporuje sponzorováním a účastí na konferenci Equal Pay Day v Praze.

Další článek