Domovská stránka » Ekologické Česko » UDRŽITELNOST SE NEDÁ DĚLAT PŘES KOPÍRÁK
ADVERTORIAL

Wienerberger je zatím jednou z mála společností, která vypsala a také obsadila pozici ESG manažera. Nicméně s ohledem na evropskou legislativu bude takových firem jistě rychle přibývat. Proto jsme si o ekologických, sociálních i správních aspektech moderní ekonomiky povídali s Kristýnou Vobeckou.

KRISTÝNA VOBECKÁ

ESG manažerka společnosti Wienerberger

Co by měl ESG manažer umět a znát?

Hlavně mít zájem o udržitelnost, ochranu přírody, sociální spravedlnost, pomoc znevýhodněným. A také umět vymýšlet, organizovat, vést, realizovat, propagovat a přemýšlet strategicky. To všechno se dá naučit. Důležité však je, aby ESG bylo vaše srdeční téma, potom to dá celé smysl.

Pojďme si rozebrat zkratku ESG, E jako environment. Často se na životní prostředí pojem ESG zužuje.

Pro výrobní firmy je to stěžejní téma. Těží zdroje, produkují emise a je nutné, aby za to přijaly zodpovědnost. Výrobní proces má vždy nějaké dopady na přírodu. Chceme, aby tyto dopady byly co nejmenší. Snižování emisí, podpora biodiverzity nebo cirkulární ekonomiky. To jsou strategická témata. A mezi ně patří také například získávání energie z obnovitelných zdrojů nebo elektromobilita. Fotovoltaiky plánujeme instalovat na střechy našich výrobních závodů a kancelářských budov. Vozový park postupně nahrazujeme elektromobily a instalujeme nabíjecí stanice. Samozřejmě hledáme i alternativní zdroje ve výrobě. Řešíme LNG tanky a možnosti elektrifikace výroby.

Zdroj: Wienerberger

Nelze opomenout, že písmene E se týká i cirkulární ekonomiky. Co v této oblasti řešíte?

Pro nás je zásadní první úroveň cirkulární ekonomiky, tedy odpad z výroby. Nevypálený materiál vracíme do výroby, vypálený používáme na výrobu antuky nebo substrátu. Testujeme i výrobu cihel s příměsí recyklátů. Dále je velkou otázkou, jak dále třídit a zpracovávat stavební suť. Jedná se spíše o systémovou otázku, ale v rámci cirkularity je to zásadní téma. Cihly a tašky vyrábíme z hlíny a tu musíme někde brát.

Zabýváte se také regenerativním zemědělstvím, jak to souvisí s vaším byznysem?

Snažíme se proto, aby pachtýři, kteří hospodaří na naší zemědělské půdě, znali zásady regenerativního zemědělství a naše půda byla co nejvíce živá. Do budoucna zde také vidíme příležitost pro zachytávání uhlíku z ovzduší zpět do půdy.

Co si představit pod S – společenská odpovědnost?

Vlastně jde o to, jak činnost firmy dopadá nejen na společnost, zaměstnance, zákazníky nebo komunity. Patří sem však také pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel nebo dobročinné aktivity. Nejde jen o to být dobrý hospodář, ale taky dobrý soused. V lokalitách, kde máme výrobní závody, se snažíme být aktivní a cíleně podporovat místní spolky a iniciativy.

Pojďme ke G jako governance, tedy vnitřní správa.

Zajímavý a asi pořád futuristický pohled, jsou to zatím jen stroje. Možná jednou ale budeme řešit i soužití lidí a robotů. Governance je o spravedlivém vnitřním prostředí, etice v podnikání. Takže máme striktní etický kodex, whistleblowing servis, nástroje pro korupční a jiné incidenty. Zatím jsme nic řešit nemuseli, ale jsme připraveni.

Proč je Wienerberger lídrem na trhu i v udržitelnosti?

Protože planetu máme jen jednu a chceme-li podnikat i zítra, musíme přírodě vracet to, co si vezmeme. Není to o direktivě, ale o tom, že jste dobrý hospodář a snažíte se zachovat životní prostředí pro budoucí generace v co nejlepší kondici. Vše se vším souvisí – a právě to je na ESG skvělé.

Další článek