Skip to main content
Domovská stránka » ESG Leaders » CO UDRŽITELNOST PŘINÁŠÍ FIRMÁM?
 • ESG Leaders

  CO UDRŽITELNOST PŘINÁŠÍ FIRMÁM?

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Podle posledního průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti vnímá 78 % jejích členů, že se poslední dva roky klade větší důraz na aktivity spojené s udržitelností. Jak na tom firmy s udržitelností v praxi vlastně jsou a proč by se měly připravit na povinné reportování?


  Reporting o konkrétních dopadech činnosti podniků na životní prostředí a společnost, a to včetně veškerých stakeholderů, se od začátku roku 2025 přímo týká více než 2 tisíců velkých českých firem, menší podniky obchodované na burze to čeká od roku 2027. Na rozdíl od obecných formulací, které uvádějí nyní, by nově měly zveřejnit konkrétní data. Udržitelnost se pomalu stává standardem, který by si měl každý dobrý hospodář a manažer prioritizovat, má-li k dispozici data.

  Nefinanční reporting

  Výnosný byznys už se bez udržitelnosti neobejde. Přístup mění nejen zákazníci, ale i banky a investoři. Hledají nízkouhlíkové příležitosti, roste poptávka po zelených investicích a kdo nemá propracovaný nefinanční reporting, u banky pravděpodobně nepochodí. A jaká témata rezonují? Péče o zaměstnance, odpovědnost celého dodavatelského řetězce a samozřejmě péče o životní prostředí. To vše od firem vyžadují i zákazníci, a dokonce jsou schopni značky, které toto nekomunikují transparentně, bojkotovat.

  JAK SI VEDOU ČESKÉ FIRMY V UDRŽITELNOSTI?

  Krok po kroku

  Kde jako firma začít? Jsou to maličkosti, je třeba si pohlídat, jestli někde zbytečně neplýtváme nebo v naší firemní kultuře a kolektivu nebují nějaké předsudky. Vyřešení těchto otázek má pozitivní a hlavně okamžitý efekt na udržitelnost a celkově na byznys. Pak je čas přikročit ke komplexnějším krokům, které nesou ovoce v dlouhodobějším časovém horizontu – tlak na udržitelný dodavatelský řetězec, protikorupční opatření, měření emisí nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Firma ale může být udržitelná jedině tehdy, když tuto vizi přijme jak vedení, tak zaměstnanci. Proto je lepší začít malými kroky a současně o tom interně informovat a vysvětlovat, proč je to potřeba. U spousty firem se pak zaměstnanci stávají ambasadory udržitelnosti. Strategii v praktické rovině pak táhnou i oni. A to je pro firmu výhra.

  ESG Rating

  S daty a odbornou zpětnou vazbou pomáhá ESG Rating, žebříček udržitelných firem dle kritérií ESG. Letos běží jeho druhý ročník a společně s Asociací společenské odpovědnosti ho připravuje uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Přihlašování běží do konce června, výsledky budou na začátku listopadu. Před rokem se zapojilo 87 firem s 22% podílem na HDP České republiky v roce 2021.

  Udržitelnost není marketing

  ESG Rating hodnotí hlavně to, jak podrobně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak transparentně jsou schopné komunikovat. Mnoho společností vnímá udržitelnost jen jako marketing a komunikuje pouze to hezké. Rating, a potažmo legislativou vyžadované nefinanční reportování, ale sleduje reálné a vyčíslitelné povědomí o dopadech na životní prostředí, zaměstnance a společnost, schopnost tyto informace měřit a plány, jak negativní vlivy řešit. A edukovaná veřejnost je činná veřejnost, ESG Rating tak doplňuje druhý ročník Global Goals Summitu – už 10. října se opět do Prahy sjedou špičky v oblasti udržitelnosti a představí inovativní přístupy, příklady dobré praxe a zkušenosti těch, kteří mění svět k lepšímu.

  Next article