Domovská stránka » Inovativní podnikání » BRNO INVESTUJE DO SVÉ BUDOUCNOSTI
ADVERTORIAL

Pokud bychom měli jmenovat jedno město, které v mnoha aspektech své činnosti podporuje inovace, výzkum a vývoj, bylo by to Brno. To ostatně dokazuje skutečnost, že Brno každoročně z rozpočtu města vyčleňuje přes 100 milionů korun, které směřují do oblasti inovačního podnikání, rozvoje talentů a aplikovaného výzkumu. Jak vypadá inovativní přístup Brna v praxi?


Brno investuje do své budoucnosti i tím, že v souladu s Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje podporuje inovativní podnikání s vysokou přidanou hodnotou. Strategie nově identifikuje veřejnou správu jako žádoucího příjemce inovací. Město Brno tímto začalo aktivně hledat cesty k podpoře přenosu inovací do prostředí brněnské veřejné správy. Příkladem je úspěšná spolupráce se startupem Arbo Technologies v péči o zeleň, díky které se městu podařilo zachovat několik desítek stromů v brněnském Technologickém parku.

Za tento projekt bylo Brno oceněné v soutěži Chytrá města 2022 a získalo od ministerstva pro místní rozvoj certifikát kvality projektu Smart City. Na přírodu město myslí i prostřednictvím výzvy #PripravBrno, jejímž cílem je do roku 2030 snížit emise CO2 v Brně alespoň o 40 %.

Výzva #PripravBrno

Brno si zakládá také na popularizaci vědy a techniky, pečuje o zahraniční expaty a úzce spolupracuje s výzkumnými centry na přenosu znalostí a poznatků do každodenního fungování města. Atraktivitu technologických oborů v očích široké veřejnosti zvyšují svými aktivitami například Hvězdárna a planetárium Brno a VIDA! science centrum.

Ocenění pro veřejnou správu

O tom, že je Brno opravdu městem plným inovací, svědčí letošní tuzemská a mezinárodní ocenění. Jedná se o ocenění Město pro byznys, jež Brno hodnotí jako město s příznivými podmínkami pro podnikání, a cenu za inovaci ve veřejné správě v soutěži o Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě. Jihomoravský kraj s metropolí Brnem se v roce 2023 stal prvním regionem v Česku, který získal prestižní ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region 2024.

Brno a zajímavá čísla

  • v Brně žije 400 000 obyvatel
  • metropolitní oblast obývá 700 000 lidí
  • Brno je univerzitním městem se 70 000 studenty
  • průměrná hrubá mzda v Brně činí 50 600 Kč (celorepublikový průměr je cca 41 200 Kč)
  • v Brně na jednoho obyvatele připadá zelená plocha o rozloze 110 m2
  • koordinace aktivit probíhá na partnerském principu a důsledné komunikaci města Brna s okolními obcemi
Další článek
Domovská stránka » Inovativní podnikání » BRNO INVESTUJE DO SVÉ BUDOUCNOSTI
ADVERTORIAL

Mnoho společností se snaží snížit své náklady, což není jednoduché. Významné úspory lze ale najít v efektivnější správě vozového parku. Naprosto klíčový je tedy výběr vhodného dodavatele elektronické knihy jízd.


Jak snížit náklady firmy? Mzdy zaměstnanců se snižují těžko a ostatní provozní náklady nepřinášejí požadovanou úroveň snížení. Jednou z největších nákladových položek je vždy správa vozového parku. Ale co s ním? Snížit počet vozidel? Omezit jízdy? Jak? Všechny otázky pomůže zodpovědět systém evidence jízd. Při výběru elektronické knihy jízd se proto vždy zaměřujte na následující:

1. Nabídky

Vybírejte z více nabídek a srovnávejte. Dejte si ale pozor, jestli srovnáváte podobné vlastnosti systémů. Je zbytečné mít kvůli minimální úspoře o třídu horší systém.

Jak vypadá analýza jízdního stylu řidiče nákladních vozidel?

2. Počet instalací

Sledujte kolik mají jednotlivé systémy instalací. Pokud vám to dodavatel nebude chtít sdělit, rovnou se s ním rozlučte. Určitě byste měli dát pozor na menší společnosti, neboť si pořizujete systém na roky a stabilita společností nemusí být vždy dostatečná. Nový dodavatel by měl operovat minimálně s 10 000 vozidel.

3. Zákaznická péče

Zjistěte si úroveň zákaznické péče. Všichni správní poskytovatelé mají své zákaznické linky. Pokud by vám měl dělat podporu stejný člověk, který systém nabízí, není to dobrá cesta.

4. Montáže

Prověřte si, kdo vám do vozidel bude montovat zařízení. U externích techniků dejte pozor na způsob montáže. Ve většině případů provádějí montáž jen jako jednorázovou zakázku, aniž by jim záleželo, jak bude systém v budoucnu fungovat. Pokud má dodavatel vlastní techniky, bude vše pod kontrolou.

Už znáte kamerový systém asistence řidiče ADAS?

5. GPS jednotka

Dejte pozor na dodaný HW, zejména na GPS jednotky. Měly by splňovat evropské normy. Ideální jsou ty vyrobené v EU. Předejdete tak případným problémům s poškozením vozidla. Určitě si dejte pozor na levné asijské výrobky bez evropské homologace.

6. Sběrnice vozidla

Dodavatel by měl vyčítat informace ze sběrnice vozidla CAN (osobní a dodávková vozidla) nebo FMS (nákladní vozidla a stroje). Připravte si seznam vozidel s názvem modelu a rokem výroby a vše si ověřte u dodavatele. Pokud neumí některá vozidla připojit, zvažte jeho výměnu. Poskytne vám totiž o vozidlech velmi limitované informace. Počet ujetých km v knize jízd nebude souhlasit se skutečností, nebude možné analyzovat PHM apod. Prověřte si také, zda je připojení ke sběrnici kontaktní či bezkontaktní. Bezkontaktním čtením předejdete problémům s elektronikou vozidla. Jedná se o investici v řádu několika stokorun, která ochrání mnohem větší hodnotu.

Dispečerské pracoviště – zobrazení vozidel v reálném čase

7. CNG a elektromobily

Pokud využíváte vozidla s CNG pohonem nebo elektromobily, ujistěte se, že vám dodavatel umožní sledovat dvě paliva nezávisle. U elektromobilů pak jednoznačně musíte mít k dispozici informace o stavu akumulátorů, nabíjení a spotřeby.

8. Palivové sondy

V případě, že provozujete nákladní vozidla, pracovní či lesní stroje nebo zemědělskou techniku a chcete mít po kontrolou PHM i v případě, že je vozidlo vypnuto, je dobré instalovat externí palivové sondy. Určitě si ale nechte nejprve doložit reference. Nezkušení dodavatelé vás mohou nemile překvapit.

9. Mobilní aplikace

Systém má dnes standardně i svoji mobilní aplikaci. Ta musí podporovat alespoň základní informace jako je seznam vozidel, jejich aktuální polohy, knihu jízd, plánované úkoly a události (alerty).

10. Cenové a záruční podmínky

Obchodní modely všech provozovatelů jsou podobné – zákazník si koupí GPS jednotku a platí paušální poplatek. Můžeme tedy snadno srovnat ceny. Dejte pozor na skryté poplatky za SIM kartu, servisní poplatky za SW apod. Nechte si vždy připravit nabídku na jeden paušál, který zahrnuje vše. Dále si určitě srovnejte záruku na dodané GPS jednotky. Určitě nechcete platit novou jednotku po 2 letech provozu. Někteří dodavatelé mají ale záruku na GPS jednotky po celou dobu platnosti smlouvy. Také existuje možnost pronájmu GPS jednotky, odpadne tedy počáteční investice a navíc máte záruku po celou dobu pronájmu. Jedná se tak o nejlevnější provoz elektronické knihy jízd na trhu a snížíte své náklady od prvního měsíce používání systému.

Další článek