Skip to main content
Domovská stránka » Inovativní podnikání » BRNO INVESTUJE DO SVÉ BUDOUCNOSTI
ADVERTORIAL

Pokud bychom měli jmenovat jedno město, které v mnoha aspektech své činnosti podporuje inovace, výzkum a vývoj, bylo by to Brno. To ostatně dokazuje skutečnost, že Brno každoročně z rozpočtu města vyčleňuje přes 100 milionů korun, které směřují do oblasti inovačního podnikání, rozvoje talentů a aplikovaného výzkumu. Jak vypadá inovativní přístup Brna v praxi?


Brno investuje do své budoucnosti i tím, že v souladu s Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje podporuje inovativní podnikání s vysokou přidanou hodnotou. Strategie nově identifikuje veřejnou správu jako žádoucího příjemce inovací. Město Brno tímto začalo aktivně hledat cesty k podpoře přenosu inovací do prostředí brněnské veřejné správy. Příkladem je úspěšná spolupráce se startupem Arbo Technologies v péči o zeleň, díky které se městu podařilo zachovat několik desítek stromů v brněnském Technologickém parku.

Za tento projekt bylo Brno oceněné v soutěži Chytrá města 2022 a získalo od ministerstva pro místní rozvoj certifikát kvality projektu Smart City. Na přírodu město myslí i prostřednictvím výzvy #PripravBrno, jejímž cílem je do roku 2030 snížit emise CO2 v Brně alespoň o 40 %.

Výzva #PripravBrno

Brno si zakládá také na popularizaci vědy a techniky, pečuje o zahraniční expaty a úzce spolupracuje s výzkumnými centry na přenosu znalostí a poznatků do každodenního fungování města. Atraktivitu technologických oborů v očích široké veřejnosti zvyšují svými aktivitami například Hvězdárna a planetárium Brno a VIDA! science centrum.

Ocenění pro veřejnou správu

O tom, že je Brno opravdu městem plným inovací, svědčí letošní tuzemská a mezinárodní ocenění. Jedná se o ocenění Město pro byznys, jež Brno hodnotí jako město s příznivými podmínkami pro podnikání, a cenu za inovaci ve veřejné správě v soutěži o Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě. Jihomoravský kraj s metropolí Brnem se v roce 2023 stal prvním regionem v Česku, který získal prestižní ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region 2024.

Brno a zajímavá čísla

  • v Brně žije 400 000 obyvatel
  • metropolitní oblast obývá 700 000 lidí
  • Brno je univerzitním městem se 70 000 studenty
  • průměrná hrubá mzda v Brně činí 50 600 Kč (celorepublikový průměr je cca 41 200 Kč)
  • v Brně na jednoho obyvatele připadá zelená plocha o rozloze 110 m2
  • koordinace aktivit probíhá na partnerském principu a důsledné komunikaci města Brna s okolními obcemi
Next article