Domovská stránka » Inovativní podnikání » ČESKÁ REPUBLIKA NESMÍ BÝT TECHNOLOGICKÝM SKANZENEM
 • Inovativní podnikání

  ČESKÁ REPUBLIKA NESMÍ BÝT TECHNOLOGICKÝM SKANZENEM

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  K podpoře rozšiřování elektromobility je potřeba spolupráce státní správy, energetických společností a automobilového průmyslu, stejně jako vědy a výzkumu. Koordinaci dalších postupů a odbornou diskuzi tak zprostředkovává Elektromobilní Platforma.

  LUKÁŠ FOLBRECHT

  LUKÁŠ FOLBRECHT

  Tajemník Elektromobilní Platforma, z.s

  Co bylo hlavním impulsem pro vznik Elektromobilní Platformy?

  Hlavním důvodem k založení Elektromobilní Platformy na konci roku 2021 byla zejména potřeba zkoordinovat aktivity hlavních hráčů v oblasti elektromobility – energetik, automotive, vědy a výzkumu a dalších partnerů.

  Jaká je vize vašeho sdružení?

  Snažíme se, ve spolupráci s ministerstvy, zajišťovat rozvoj emobility, zejména v silniční dopravě. Kromě osobních vozů čím dál více řešíme také témata týkající se bateriových autobusů či nákladních vozidel a jejich dobíjení. Rádi bychom hledali cesty ke zvýšení adopce emobility – v registracích elektromobilů je ČR totiž dlouhodobě zcela na chvostu Evropy.

  5 bodů pro e-mobilitu najdete ZDE

  Usilujeme o to, abychom i u nás měli šikovné, kvalifikované lidi, kteří budou elektromobilitě a bateriím rozumět a aby se z České republiky nestal technologický skanzen, ale byli jsme konkurenceschopní ve výrobě elektromobilů, vývoji dobíjecích řešení či výrobě nebo recyklaci baterií. Jako zásadní také vnímáme podporu projektů v oblasti vědy a výzkumu a další témata, jako jsou třeba chytrý software, řídící nabíjení či inovativní finanční služby. Bez fungující infrastruktury se elektromobilita neobejde.

  Jaké konkrétní krátkodobé cíle máte v této oblasti?

  Ministerstvo dopravy má z evropských peněz připraveno více než 5 miliard korun na podporu veřejné dobíjecí infrastruktury. Zároveň musí Česká republika implementovat nedávno schválené nařízení EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (tzv. AFIR), které zajistí dobíjecí kapacity pro osobní vozy i nákladní vozidla na hlavních tazích.

  Jedním z našich úkolů je přispívat do diskuse s využitím know-how našich členů, zejména z řad energetických společností, kteří mají zkušenosti s výstavbou dobíjecích stanic. Zasazujeme se o zjednodušení a zrychlení příslušných povolovacích procesů nebo o podporu pro firmy a domácnosti, aby měl v budoucnu každý možnost dobíjet.

  V jakém stavu je v porovnání s ostatními evropskými státy elektromobilní infrastruktura v České republice?

  V současnosti je u nás téměř 2 tisíce veřejných dobíjecích stanic se zhruba 3,5 tisíci dobíjecími body. Západ je na tom lépe, východní státy zase hůře. V počtu středně výkonných DC dobíjecích stanic, přepočtených na množství elektromobilů na českých silnicích, jsme nad evropským průměrem, je to ale do značné míry kvůli tomu, že u nás zatím jezdí velmi nízký počet elektromobilů.

  Co může pro rychlejší implementaci novinek udělat každý z nás?

  Důležitý je zejména „mindset“ – být otevřený inovacím, kterou emobilita bezpochyby je. Také pomáhá osobní zkušenost s jízdou elektromobilem. Dynamika a komfort jízdy, zejména ve městě, totiž přesvědčí mnohé řidiče, kteří mohou být zatím na pochybách.

  Další článek