Domovská stránka » Inovativní podnikání » ČESKÁ REPUBLIKA NESMÍ BÝT TECHNOLOGICKÝM SKANZENEM
Inovativní podnikání

ČESKÁ REPUBLIKA NESMÍ BÝT TECHNOLOGICKÝM SKANZENEM

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

K podpoře rozšiřování elektromobility je potřeba spolupráce státní správy, energetických společností a automobilového průmyslu, stejně jako vědy a výzkumu. Koordinaci dalších postupů a odbornou diskuzi tak zprostředkovává Elektromobilní Platforma.

LUKÁŠ FOLBRECHT

LUKÁŠ FOLBRECHT

Tajemník Elektromobilní Platforma, z.s

Co bylo hlavním impulsem pro vznik Elektromobilní Platformy?

Hlavním důvodem k založení Elektromobilní Platformy na konci roku 2021 byla zejména potřeba zkoordinovat aktivity hlavních hráčů v oblasti elektromobility – energetik, automotive, vědy a výzkumu a dalších partnerů.

Jaká je vize vašeho sdružení?

Snažíme se, ve spolupráci s ministerstvy, zajišťovat rozvoj emobility, zejména v silniční dopravě. Kromě osobních vozů čím dál více řešíme také témata týkající se bateriových autobusů či nákladních vozidel a jejich dobíjení. Rádi bychom hledali cesty ke zvýšení adopce emobility – v registracích elektromobilů je ČR totiž dlouhodobě zcela na chvostu Evropy.

5 bodů pro e-mobilitu najdete ZDE

Usilujeme o to, abychom i u nás měli šikovné, kvalifikované lidi, kteří budou elektromobilitě a bateriím rozumět a aby se z České republiky nestal technologický skanzen, ale byli jsme konkurenceschopní ve výrobě elektromobilů, vývoji dobíjecích řešení či výrobě nebo recyklaci baterií. Jako zásadní také vnímáme podporu projektů v oblasti vědy a výzkumu a další témata, jako jsou třeba chytrý software, řídící nabíjení či inovativní finanční služby. Bez fungující infrastruktury se elektromobilita neobejde.

Jaké konkrétní krátkodobé cíle máte v této oblasti?

Ministerstvo dopravy má z evropských peněz připraveno více než 5 miliard korun na podporu veřejné dobíjecí infrastruktury. Zároveň musí Česká republika implementovat nedávno schválené nařízení EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (tzv. AFIR), které zajistí dobíjecí kapacity pro osobní vozy i nákladní vozidla na hlavních tazích.

Jedním z našich úkolů je přispívat do diskuse s využitím know-how našich členů, zejména z řad energetických společností, kteří mají zkušenosti s výstavbou dobíjecích stanic. Zasazujeme se o zjednodušení a zrychlení příslušných povolovacích procesů nebo o podporu pro firmy a domácnosti, aby měl v budoucnu každý možnost dobíjet.

V jakém stavu je v porovnání s ostatními evropskými státy elektromobilní infrastruktura v České republice?

V současnosti je u nás téměř 2 tisíce veřejných dobíjecích stanic se zhruba 3,5 tisíci dobíjecími body. Západ je na tom lépe, východní státy zase hůře. V počtu středně výkonných DC dobíjecích stanic, přepočtených na množství elektromobilů na českých silnicích, jsme nad evropským průměrem, je to ale do značné míry kvůli tomu, že u nás zatím jezdí velmi nízký počet elektromobilů.

Co může pro rychlejší implementaci novinek udělat každý z nás?

Důležitý je zejména „mindset“ – být otevřený inovacím, kterou emobilita bezpochyby je. Také pomáhá osobní zkušenost s jízdou elektromobilem. Dynamika a komfort jízdy, zejména ve městě, totiž přesvědčí mnohé řidiče, kteří mohou být zatím na pochybách.

Další článek
Domovská stránka » Inovativní podnikání » ČESKÁ REPUBLIKA NESMÍ BÝT TECHNOLOGICKÝM SKANZENEM
ADVERTORIAL

BRNO JE MĚSTEM INOVACÍ: JAKÉ JSOU JEHO PRIORITY?

Pokud bychom měli jmenovat jedno město, které v mnoha aspektech své činnosti podporuje inovace, výzkum a vývoj, bylo by to Brno. To ostatně dokazuje skutečnost, že Brno každoročně z rozpočtu města vyčleňuje přes 100 milionů korun, které směřují do oblasti inovačního podnikání, rozvoje talentů a aplikovaného výzkumu. Jak vypadá inovativní přístup Brna v praxi?


Pro lepší život obyvatel Brna i jeho návštěvníků

O každodenní chod Brna se starají městské společnosti, jejichž cílem je najít cesty a podporu pro bezpečnou, šetrnou a ohleduplnou budoucnost tohoto města. Dnes již rezidenti i návštěvníci Brna považují za samozřejmost a standard spolehlivou městskou hromadnou dopravu, která jim slouží ve dne i v noci. A když už jsme zmínili noční život města, neměli bychom rozhodně opomenout inovace v oblasti osvětlení. Technické sítě Brno v ulicích města instalují moderní LED lampy a v nedávné době pořídily i speciální optické senzory, které díky umělé inteligenci pomáhají mapovat pohyb chodců a cyklistů.

Obyvatelům města zkvalitňuje život i digitalizace služeb města, například v podobě e-shopu Brno iD, který přináší 13 typů městských služeb. Cenné informace o městě nabízí otevřený datový portál data.brno.cz, který shromažďuje data o Brně na jednom místě, a webový portál in.brno.cz, kde je mimo jiné k dispozici i publikace Smart City Brno. Ta přibližuje, jak se Brno prostřednictvím nových řešení a přístupů vypořádává s naléhavými výzvami současnosti.

Přehlídkou inovací k budoucnosti města

Co udělat proto, aby se lidem ve městech žilo lépe a aby začlenila inovace do každodenního života? To bude tématem tradiční mezinárodní akce URBIS SMART CITY FAIR, která v Brně proběhne 4. až 6. 6. 2024. Na této brněnské přehlídce se setkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s cílem předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně ve městech rozvíjet koncept Smart City. URBIS SMART CITY FAIR bude tvořen třemi vzájemně propojenými formáty aktivit.

14. listopadu v Brně proběhne URBIS IDEATHON na téma řešení pro chytrá města a dopravu budoucnosti. Na jednodenní URBIS IDEATHON naváže URBIS HACKATHON naplánovaný na 25. 4. 2024. S výsledky obou těchto akcí se bude pracovat v konferenční části URBIS SMART CITY FAIR 2024.

Odpověď na otázku, jak řešit městské problémy, nachází i meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS, do které se za účasti města zapojují talentovaní univerzitní studenti. Na talentované doktorandy zase myslí stipendijní program Brno Ph.D. Talent, který rozvíjí jejich schopnosti v oblasti strategického řízení výzkumu.

Další článek