Domovská stránka » Inovativní podnikání » CO MŮŽE FIRMÁM ZLOMIT VAZ? NEDOSTATEČNÁ RYCHLOST ZMĚN
Inovativní podnikání

CO MŮŽE FIRMÁM ZLOMIT VAZ? NEDOSTATEČNÁ RYCHLOST ZMĚN

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Současní lídři mají jedno společné přání. Aby změny, které se u nich ve firmě a týmu dějí, proběhly rychle a úspěšně. Přitom právě rychlost je zásadní. Jenže jak to udělat, aby se i tentokrát někdo neozval a neprohlásil: „Proč chcete měnit něco, co dobře funguje?“

PETR HAVLÍČEK

partner ATAIRU

V ATAIRU, jež patří mezi 10 nejlepších firem zaměřených na leadership v Evropě, jsme identifikovali čtyři hlavní bariéry, které rychlost změn ve firmách a týmech snižují.

1. Lidé nejsou vzájemně sladění

Většina vedení firem má strategii, její komunikace dál do firmy ale selhává. Proč strategické signály nepronikají efektivně z hlavy do těla a řada firem má, obrazně řečeno, přerušenou míchu? Důvody mohou být tři: Strategie není dostatečně jednoduše a srozumitelně formulována, precizně na sebe nenavazují jednotlivé úrovně organizace, případně se týmy na svých prioritách mezi sebou neslaďují.

2. Bojíme se změn

Každá změna představuje most mezi dvěma břehy. Na jednom stojíme, známe ho a je nám tam dobře. Ten druhý je zahalený v mlze – zde jsou lvi – stálo ve starých mapách. Když něco neznáme, strach je pro nás rozhodně bezpečnější než zvědavost. Strach z druhého břehu vede k přirozenému odporu ke změně. Ten nelze vytěsnit. Je třeba ho prožít. Jinak vás zastaví.

3. Nemáme dostatek kapacity

Každá změna vyžaduje úsilí nad rámec běžné agendy. Pokud ale běžná agenda vytěžuje člověka na hranici maximální kapacity, pro změnu už žádná nezbývá. Jak velký podíl běžné agendy je ale opravdu relevantní a jak velké procento z ní je neužitečné, a dalo by se jednoduše odstranit?

4. Bez rychlého úspěchu ztrácíme trpělivost a chuť pokračovat

Drtivá většina změnových modelů radí oslavovat první úspěchy, aby lidé získali pocit jistoty, že jdou správným směrem. Ale co když se úspěch ne a ne dostavit? Kdy máme vytrvat a kdy uznat neúspěch?

Leadership změny se tak v současné době „dokonalé bouře“ stává pro firmy dovedností vedoucí ke světlé budoucnosti, v níž se manažeři potřebují systematicky rozvíjet. Bez toho můžou sami fungovat jako další bariéra.

Úspěšné a rychlé realizaci změn ve firmách se věnuje živě vysílaný čtyřdílný seriál z projektu ATAIRU LEADERSHIP TV, který se jmenuje Change Challenge. Každá z epizod se podrobně zabývá jednou z bariér snižujících rychlost změn a tím, jak tyto bariéry překonat.

Seznam dalších podzimních akcí ATAIRU věnovaných rozvoji lídrů:

9. 10. – Živá ochutnávka programu Autentický Leadership pro ženy ze středního managementu, který vám pomůže získat jistotu ve vedení lidí a mít život v rovnováze. Registrujte se zde.

8. 11. – Zahájení sedmiměsíčního programu Autentický Leadership pro ženy ze středního managementu. Více informací a registraci najdete tady.

21. 11. – Živá ochutnávka programu Autentický Leadership pro top manažerky: Zažijete večer plný inspirace a rozšíříte svůj network o další ženy z top managementu. Registrujte se zde.

29. 11. – Zahájení sedmiměsíčního programu Autentický Leadership pro muže, který vám pomůže dosáhnout profesních i osobních cílů. Registraci najdete zde.

Další článek
Domovská stránka » Inovativní podnikání » CO MŮŽE FIRMÁM ZLOMIT VAZ? NEDOSTATEČNÁ RYCHLOST ZMĚN
ADVERTORIAL

BRNO JE MĚSTEM INOVACÍ: JAKÉ JSOU JEHO PRIORITY?

Pokud bychom měli jmenovat jedno město, které v mnoha aspektech své činnosti podporuje inovace, výzkum a vývoj, bylo by to Brno. To ostatně dokazuje skutečnost, že Brno každoročně z rozpočtu města vyčleňuje přes 100 milionů korun, které směřují do oblasti inovačního podnikání, rozvoje talentů a aplikovaného výzkumu. Jak vypadá inovativní přístup Brna v praxi?


Pro lepší život obyvatel Brna i jeho návštěvníků

O každodenní chod Brna se starají městské společnosti, jejichž cílem je najít cesty a podporu pro bezpečnou, šetrnou a ohleduplnou budoucnost tohoto města. Dnes již rezidenti i návštěvníci Brna považují za samozřejmost a standard spolehlivou městskou hromadnou dopravu, která jim slouží ve dne i v noci. A když už jsme zmínili noční život města, neměli bychom rozhodně opomenout inovace v oblasti osvětlení. Technické sítě Brno v ulicích města instalují moderní LED lampy a v nedávné době pořídily i speciální optické senzory, které díky umělé inteligenci pomáhají mapovat pohyb chodců a cyklistů.

Obyvatelům města zkvalitňuje život i digitalizace služeb města, například v podobě e-shopu Brno iD, který přináší 13 typů městských služeb. Cenné informace o městě nabízí otevřený datový portál data.brno.cz, který shromažďuje data o Brně na jednom místě, a webový portál in.brno.cz, kde je mimo jiné k dispozici i publikace Smart City Brno. Ta přibližuje, jak se Brno prostřednictvím nových řešení a přístupů vypořádává s naléhavými výzvami současnosti.

Přehlídkou inovací k budoucnosti města

Co udělat proto, aby se lidem ve městech žilo lépe a aby začlenila inovace do každodenního života? To bude tématem tradiční mezinárodní akce URBIS SMART CITY FAIR, která v Brně proběhne 4. až 6. 6. 2024. Na této brněnské přehlídce se setkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s cílem předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně ve městech rozvíjet koncept Smart City. URBIS SMART CITY FAIR bude tvořen třemi vzájemně propojenými formáty aktivit.

14. listopadu v Brně proběhne URBIS IDEATHON na téma řešení pro chytrá města a dopravu budoucnosti. Na jednodenní URBIS IDEATHON naváže URBIS HACKATHON naplánovaný na 25. 4. 2024. S výsledky obou těchto akcí se bude pracovat v konferenční části URBIS SMART CITY FAIR 2024.

Odpověď na otázku, jak řešit městské problémy, nachází i meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS, do které se za účasti města zapojují talentovaní univerzitní studenti. Na talentované doktorandy zase myslí stipendijní program Brno Ph.D. Talent, který rozvíjí jejich schopnosti v oblasti strategického řízení výzkumu.

Další článek