Domovská stránka » Inovativní podnikání » DIGITALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ POMŮŽE PACIENTŮM I LÉKAŘŮM
Inovativní podnikání

DIGITALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ POMŮŽE PACIENTŮM I LÉKAŘŮM

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Lékaři tráví polovinu času návštěvy pacienta papírováním. Pokud by jim alespoň část administrativní zátěže odpadla, zbylo by více času na to nejdůležitější – na pacienty. Hledáním vhodného řešení se právě zabývá multioborová pracovní skupina vedená Českou Insurtech Asociací složená z lékařů, IT a Insurtech odborníků.

Vataha - insurtech

Ing. JIŘÍ VATAHA

Předseda správní rady České Insurtech Asociace

Zefektivnění procesu nevítají jen samotní lékaři zahlceni administrativou. Z průzkumu agentury Ipsos pro Českou Insurtech Asociaci totiž vyplývá, že 73 % dotázaných pacientů si přeje zcela automatizovat a plně digitalizovat komunikaci mezi svým lékařem a soukromou pojišťovnou. Samotná iniciativa změny současné administrativní zátěže pak vzešla z řad některých soukromých pojišťoven.

Automatizace a digitalizace

Je tedy na čase komunikaci mezi lékaři a soukromými pojišťovnami zdigitalizovat, zautomatizovat, a výrazným způsobem tak celý proces zefektivnit. A není tím myšleno umět osobně poslat e-mailem přiložený dokument, kterému se musí na druhé straně opět někdo věnovat, ale propojit systémy lékaře se systémy soukromé pojišťovny. Výrazně by se tím urychlil nejen proces sjednání pojištění, ale i šetření pojistné událostí a výplata pojistného plnění.

Více času pro lékaře i pacienta

Zatěžování lékařů požadavky na vyplnění formuláře při vstupu do pojištění nebo pro účely nahlášení pojistné události, například kvůli pracovní neschopnosti nebo invaliditě, je zcela zbytečné. Primárně zabírá lékaři, ale i pacientovi návštěvami ordinace, čas. Zároveň s sebou vyřízení nese určitou chybovost či případné neúmyslné opomenutí.

V podstatě jde o změnu formy přenosu dat od lékaře do soukromé pojišťovny na plně automatickou a plně digitalizovanou. Lékař má informace ve svém zdravotnickém systému již od okamžiku, kdy pacient za lékařem poprvé přišel s nemocí či úrazem, která vedla k jeho dočasné pracovní neschopnosti, případně k následné invaliditě. Tyto informace se od lékaře do pojišťovny i v současné podobě stejně dostanou, pakliže chce pacient, resp. poškozený, vyplatit pojistné plnění. Jde jen o časově i finančně nákladnou formu.

Technické řešení

Ideálním prostředkem se jeví napojení na stávající softwarová řešení, případně vytvoření komunikačního modulu, prostřednictvím kterého by si za předpokladu striktního zabezpečení dat a šifrování lékaři se soukromými pojišťovnami automaticky vyměňovali informace o konkrétním pacientovi.

Na příkladu pracovní neschopnosti by to v praxi mohlo vypadat tak, že pacient přijde za lékařem s komplikovanou zlomeninou, která vyžaduje několik měsíců léčby. Při zadávání diagnózy a způsobu léčby do systému, následném vygenerování a odeslání informace o dočasné pracovní neschopnosti na OSSZ či zaměstnavateli pacienta by zároveň tato informace automaticky odcházela i do konkrétní pojišťovny, u které má pacient připojištění pracovní neschopnosti. Tato pojišťovna by následně započala úkony šetření pojistné události se všemi podstatnými a potřebnými informacemi.

Kooperace lékařů, IT specialistů a Insurtechu

V současné době vytváří pracovní skupina, složená ze zástupců lékařských asociací, vývojářů zdravotnického software a členů České Insurtech Asociace, samoregulační komunikační standard, který bude obsahovat standardizované oblasti dat ke sdílení, formy komunikace, způsoby zabezpečení a mnoho dalšího, k čemuž se mohou ostatní subjekty dobrovolně zavázat.

Další článek