Domovská stránka » Inovativní podnikání » JAK IMPLEMENTOVAT AI DO STRATEGIE FINTECH BYZNYSU?
Inovativní podnikání

JAK IMPLEMENTOVAT AI DO STRATEGIE FINTECH BYZNYSU?

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Fintech se stává čím dál tím více komplexním a náročnějším oborem. Jednou z hlavních výzev každého fintechu by měla být nabídka rychlých, personalizovaných a spolehlivých služeb, a tím přínos inovativních řešení na trh. Je to kontinuální výzva, kterou zákazníci fintechů vytvářejí svými rostoucími nároky a očekáváními.

RADIM OULEHLA

Co-Founder Fintree.cz

Exponenciální růst dostupných dat a pokrok v jejich analýze přináší fintechu nové možnosti, jak s touto výzvou držet krok. Přesně to je důvod, proč zhruba 90 % fintech společností určitou formu AI již používá. Za boomem, který aktuálně okolo AI panuje, však stojí přívlastek – generativní. Gen AI se ve finančních službách stále moc nepoužívá, jelikož se jedná o mladé odvětví. Její hlavní problém je v nepřesnosti, pro kterou ve financích zkrátka není prostor. Nechcete mít na bankovním účtu 1 milion korun s 99.9% pravděpodobností, ale se 100% pravděpodobností.

Co využívání generativní umělé inteligence přináší

Spolehlivost je u generativní umělé inteligence zatím stále problém. I přesto se v mnoha fintech společnostech úspěšně využívá, snižuje náklady a lidskou chybovost. Naopak zvyšuje efektivitu, produktivitu a umožňuje získat komplexnější pohled na problém, např. na preference zákazníků. Právě proto už AI není jen futuristickým konceptem, ale ověřeným směrem, který se stává součástí dlouhodobých strategií.

Oblasti, kde se AI ve fintechu uplatňuje nejčastěji, jsou:

 • detekce podvodů
 • hodnocení a detekce rizik
 • kreditní skóring
 • posílení digitální bezpečnosti
 • virtuální asistence
 • algoritmizace obchodování
 • personalizované finanční/investiční poradenství
 • tvorba predikcí
 • správa investičního portfolia
 • automatizace opakujících se procesů

Na co si dát při implementaci AI do strategie firmy pozor?

Integrovat AI do strategie fintech společnosti rozhodně není snadnou záležitostí. Tato problematika by vydala na celou knihu, a ne na krátký článek. Proto se pokusím vyzdvihnout několik tipů, které vám pomohou nad problematikou lépe uvažovat.

 • Sami dobře víte, jak rychle se svět technologií vyvíjí. Co platí dnes, nemusí platit za pár měsíců. Přizpůsobte tomu vaši strategii. Navrhněte ji tak, aby byla škálovatelná a mohla držet krok s rychle se měnícím prostředím.
 • Nezapomeňte zhodnotit připravenost firmy na integraci AI. Jsou vaše stávající systémy, IT infrastruktura, strategie a cíle v souladu s implementací AI?
 • Ujistěte se, že integrace AI do strategie firmy je v souladu s jejími obchodními nebo jinými strategickými cíli.
 • Každá vaše iniciativa, která se týká integrace AI do procesů firmy, by měla mít jasně měřitelný výsledek.
 • Nezapomínejte na bezpečnost. Zajištění ochrany dat před zneužitím by mělo být na prvním místě.
 • Zvažte potenciální společenský dopad.
Další článek
Domovská stránka » Inovativní podnikání » JAK IMPLEMENTOVAT AI DO STRATEGIE FINTECH BYZNYSU?
ADVERTORIAL

BRNO JE MĚSTEM INOVACÍ: JAKÉ JSOU JEHO PRIORITY?

Pokud bychom měli jmenovat jedno město, které v mnoha aspektech své činnosti podporuje inovace, výzkum a vývoj, bylo by to Brno. To ostatně dokazuje skutečnost, že Brno každoročně z rozpočtu města vyčleňuje přes 100 milionů korun, které směřují do oblasti inovačního podnikání, rozvoje talentů a aplikovaného výzkumu. Jak vypadá inovativní přístup Brna v praxi?


Pro lepší život obyvatel Brna i jeho návštěvníků

O každodenní chod Brna se starají městské společnosti, jejichž cílem je najít cesty a podporu pro bezpečnou, šetrnou a ohleduplnou budoucnost tohoto města. Dnes již rezidenti i návštěvníci Brna považují za samozřejmost a standard spolehlivou městskou hromadnou dopravu, která jim slouží ve dne i v noci. A když už jsme zmínili noční život města, neměli bychom rozhodně opomenout inovace v oblasti osvětlení. Technické sítě Brno v ulicích města instalují moderní LED lampy a v nedávné době pořídily i speciální optické senzory, které díky umělé inteligenci pomáhají mapovat pohyb chodců a cyklistů.

Obyvatelům města zkvalitňuje život i digitalizace služeb města, například v podobě e-shopu Brno iD, který přináší 13 typů městských služeb. Cenné informace o městě nabízí otevřený datový portál data.brno.cz, který shromažďuje data o Brně na jednom místě, a webový portál in.brno.cz, kde je mimo jiné k dispozici i publikace Smart City Brno. Ta přibližuje, jak se Brno prostřednictvím nových řešení a přístupů vypořádává s naléhavými výzvami současnosti.

Přehlídkou inovací k budoucnosti města

Co udělat proto, aby se lidem ve městech žilo lépe a aby začlenila inovace do každodenního života? To bude tématem tradiční mezinárodní akce URBIS SMART CITY FAIR, která v Brně proběhne 4. až 6. 6. 2024. Na této brněnské přehlídce se setkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s cílem předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně ve městech rozvíjet koncept Smart City. URBIS SMART CITY FAIR bude tvořen třemi vzájemně propojenými formáty aktivit.

14. listopadu v Brně proběhne URBIS IDEATHON na téma řešení pro chytrá města a dopravu budoucnosti. Na jednodenní URBIS IDEATHON naváže URBIS HACKATHON naplánovaný na 25. 4. 2024. S výsledky obou těchto akcí se bude pracovat v konferenční části URBIS SMART CITY FAIR 2024.

Odpověď na otázku, jak řešit městské problémy, nachází i meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS, do které se za účasti města zapojují talentovaní univerzitní studenti. Na talentované doktorandy zase myslí stipendijní program Brno Ph.D. Talent, který rozvíjí jejich schopnosti v oblasti strategického řízení výzkumu.

Další článek