Skip to main content
Domovská stránka » Inovativní podnikání » O FACTORING JE V ČESKU MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM, MÁ TOTIŽ ŘADU VÝHOD
 • Inovativní podnikání

  O FACTORING JE V ČESKU MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM, MÁ TOTIŽ ŘADU VÝHOD

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Česká ekonomika se musí vyrovnávat s řadou nečekaných a náročných výzev. Stále více podnikatelů si proto uvědomuje, že factoring nabízí víc než pouhé financování pohledávek před jejich splatností.


  Pokud bychom sestavili žebříček finančních produktů, o které české firmy v posledních letech začaly projevovat enormní zájem, factoring by pravděpodobně obsadil první příčku. „Stále více firem si uvědomuje, že factoring je komplexní služba.

  Factoringové společnosti odkoupené pohledávky spravují a inkasují, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za nakupovanou službu. Factoringová společnost také může svým klientům garantovat, že za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno, a to je v dnešní náročné ekonomické situaci velmi žádaný benefit,“ uvedla Irena Klimešová, ředitelka KB Factoringu.

  Řízení rizika firem

  Factoring, na rozdíl od úvěru, může pomoci nejen dodat potřebnou likviditu, ale dokáže firmám pomoci s řízením rizika, že jejich zákazník nezaplatí. Za určitých podmínek není factoring vykazován jako dluh. To ocení nejen financující banky, ale také manažeři firem, kteří jsou hodnoceni podle plnění finančních ukazatelů.

  Factoringové financování se vyplatí

  Řadu podnikatelů dnes tíží vysoká úroveň nákladů. Factoringové financování se opírá o bonitu a dobrou platební morálku odběratelů. I když se zhorší ziskovost firmy, např. kvůli rostoucím nákladům, nemá to dopad na objem a cenu factoringového financování. Factoringová společnost na sebe navíc může vzít riziko, že odběratel nezaplatí.

  Efektivní finanční řízení

  V neposlední řadě factoringová společnost pohledávky, které odkoupí, sama spravuje, což může pro klienty představovat nemalou časovou a nákladovou úsporu. Roste počet firem, které factoring pro jeho výhody používají jako strategický nástroj svého finančního řízení.

  Factoring v České republice

  Factoring v ČR nabízejí společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci, tedy Factoring KB, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services a dále také Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti jsou sdružené také v Asociaci factoringových společností.

  Next article