Domovská stránka » Inovativní podnikání » PRAVIDLO 80/20: JAK DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ZISKU A ÚSPĚCHU VE FIRMĚ
Inovativní podnikání

PRAVIDLO 80/20: JAK DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ZISKU A ÚSPĚCHU VE FIRMĚ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Zajímá vás, jak zvýšit efektivitu vašeho podnikání? Svého cíle můžete dosáhnout pomocí tzv. Paretova pravidla. O co se jedná a kde všude ho můžete aplikovat?

JUDr. Gabriela Černá, advokát

JUDr. GABRIELA ČERNÁ

advokát

Jedním z osvědčených pravidel, které můžete při svém podnikání využít, je tzv. Paretův princip nebo-li Paretovo pravidlo. Toto pravidlo bylo formulováno italským ekonomem Vilfredem Paretem, podle kterého 80 % důsledků je způsobeno pouhými 20 % příčin. Zaměřte tedy v podnikání svou pozornost na řešení pouze 20 % kritických problémů, čímž ale vzroste efektivita vaší práce až o 80 %. Ptáte se, jak můžete využít Paretova pravidla v praxi ? Mnoha způsoby.

Zvýšení zisku

Platí, že pouze 20 % produktů generuje 80 % zisku firmy. Pokud zaměříte svou pozornost zejména na nejziskovějších 20 % produktů, budete na ně mít mnohem více času, a zefektivníte tak svoji práci, využití energie a zvýšíte zisk firmy.

Podnikáte? Poslechněte si podcast Odolná firma

Segmentace zákazníků

Pokud vyjdeme z Paretova principu i v tomto případě, zjistíme, že 80 % zisku z vašeho podnikání máte díky 20 % zákazníků. Identifikujte tedy tuto klíčovou skupinu a rozdělte ji na segmenty. V marketingové strategii se pak zaměřte cíleně právě na tyto zákazníky a personalizujte svou nabídku tak, abyste oslovili jim podobné osoby.

Delegování práce

Paretův princip můžete využít i při rozdělování úkolů, pokud se přitom budete držet myšlenky, že 80 % vašeho zisku pochází z 20 % nejdůležitějších úkolů. Vy se potom soustřeďte právě na těch nejdůležitějších 20 % a ostatní úkoly delegujte na podřízené.

Cesta k úspěchu na zahraničních trzích

Efektivní využití času

Kromě delegování méně důležitých úkolů lze Paretův princip využít i při plánování vaší pracovní doby, pokud víte, že 80 % práce odvedete během 20 % pracovní doby. Nesmíte přitom však zapomenout na to, že každý člověk má svých nejlepších 20 % pracovní doby v jinou denní dobu, a proto nejprve budete muset věnovat určitý čas hledání té své „ideální“ části dne.

Akce a workshopy pro podnikatele a manažery najdete ZDE

Optimalizace procesů

Na závěr nemůžeme opomenout uvést, že Paretův princip lze při zefektivnění vašeho podnikání využít též opačným způsobem, když si uvědomíte, že 80 % úsilí přinese pouze 20 % výsledků. Toho lze využít třeba při optimalizaci interních procesů, kterých máte nyní možná až příliš mnoho. Zkuste tedy provést jejich podrobnou analýzu a identifikovat ty z nich, které jsou pro vás klíčové.

Další článek
Domovská stránka » Inovativní podnikání » PRAVIDLO 80/20: JAK DOSÁHNOUT VĚTŠÍHO ZISKU A ÚSPĚCHU VE FIRMĚ
ADVERTORIAL

BRNO JE MĚSTEM INOVACÍ: JAKÉ JSOU JEHO PRIORITY?

Pokud bychom měli jmenovat jedno město, které v mnoha aspektech své činnosti podporuje inovace, výzkum a vývoj, bylo by to Brno. To ostatně dokazuje skutečnost, že Brno každoročně z rozpočtu města vyčleňuje přes 100 milionů korun, které směřují do oblasti inovačního podnikání, rozvoje talentů a aplikovaného výzkumu. Jak vypadá inovativní přístup Brna v praxi?


Pro lepší život obyvatel Brna i jeho návštěvníků

O každodenní chod Brna se starají městské společnosti, jejichž cílem je najít cesty a podporu pro bezpečnou, šetrnou a ohleduplnou budoucnost tohoto města. Dnes již rezidenti i návštěvníci Brna považují za samozřejmost a standard spolehlivou městskou hromadnou dopravu, která jim slouží ve dne i v noci. A když už jsme zmínili noční život města, neměli bychom rozhodně opomenout inovace v oblasti osvětlení. Technické sítě Brno v ulicích města instalují moderní LED lampy a v nedávné době pořídily i speciální optické senzory, které díky umělé inteligenci pomáhají mapovat pohyb chodců a cyklistů.

Obyvatelům města zkvalitňuje život i digitalizace služeb města, například v podobě e-shopu Brno iD, který přináší 13 typů městských služeb. Cenné informace o městě nabízí otevřený datový portál data.brno.cz, který shromažďuje data o Brně na jednom místě, a webový portál in.brno.cz, kde je mimo jiné k dispozici i publikace Smart City Brno. Ta přibližuje, jak se Brno prostřednictvím nových řešení a přístupů vypořádává s naléhavými výzvami současnosti.

Přehlídkou inovací k budoucnosti města

Co udělat proto, aby se lidem ve městech žilo lépe a aby začlenila inovace do každodenního života? To bude tématem tradiční mezinárodní akce URBIS SMART CITY FAIR, která v Brně proběhne 4. až 6. 6. 2024. Na této brněnské přehlídce se setkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s cílem předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně ve městech rozvíjet koncept Smart City. URBIS SMART CITY FAIR bude tvořen třemi vzájemně propojenými formáty aktivit.

14. listopadu v Brně proběhne URBIS IDEATHON na téma řešení pro chytrá města a dopravu budoucnosti. Na jednodenní URBIS IDEATHON naváže URBIS HACKATHON naplánovaný na 25. 4. 2024. S výsledky obou těchto akcí se bude pracovat v konferenční části URBIS SMART CITY FAIR 2024.

Odpověď na otázku, jak řešit městské problémy, nachází i meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS, do které se za účasti města zapojují talentovaní univerzitní studenti. Na talentované doktorandy zase myslí stipendijní program Brno Ph.D. Talent, který rozvíjí jejich schopnosti v oblasti strategického řízení výzkumu.

Další článek