Domovská stránka » Odpovědná budoucnost » CSR AKTIVITY Z POHLEDU VELKÝCH FIREM
 • Odpovědná budoucnost

  CSR AKTIVITY Z POHLEDU VELKÝCH FIREM

  Přečtěte si to nejzajímavější, co zaznělo na panelové diskuzi na téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti, kterou moderovala Sandra Feltham, prezidentka Business Leaders Fora. Diskuze se zúčastnili tři zástupci velkých firem, které mají úzký vztah k udržitelnosti a CSR a ti nám představili svou strategii v této oblasti.

  SF: Která z vašich priorit udržitelnosti je pro vás nejdůležitější?

  MD: Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme na zodpovědné jednání se zákazníky, je naší klíčovou aktivitou v této strategii oblast finančního vzdělávání a investujeme velké úsilí, abychom vzdělávali především mladé dospělé, kteří vstupují na finanční trh. Zároveň se společnost soustředí na pomoc v komunitách ve kterých působí.

  ZS: V českém pojetí je to především zaměření na redukci plastů a třídění odpadů.

  RG: Priorit máme několik, např. u nového elektronického výrobku IQOS se snažíme o cirkulární přístup. Prostřednictvím projektu CIRCLE shromažďujeme vysloužilé přístroje, analyzujeme příčiny poruch a předáváme je k recyklaci.

  SF: Díky své velikosti máte moc vzdělávat lidi v této oblasti, jak to děláte?

  RG: Apelujeme na dospělé zákazníky, aby nedopalky či zbytky tabákových náplní likvidovali zodpovědně, neboť jejich filtry obsahují bioplasty a patří tedy do směsného odpadu.

  ZS: V našich restauracích třídíme a posíláme na další zpracování veškerý odpad po zákaznících už 20 let. Skoro polovina našich obalů ale opouští restauraci se zákazníkem. Proto chceme zákazníkům ukázat, jak správně s našimi obaly naložit, aby se z nich v ideálním případě stal materiál pro další produktové využití.

  MD: Hlavním nástrojem je plně digitální program finančního vzdělávání Cash Crew, který formou krátkých videí na YouTube cílí zejména na mladé dospělé. V České republice je tento program tak populární, že jeho koncept přebírají naše sesterské společnosti v dalších zemích.

  https://www.youtube.com/watch?v=t5ctuuRZZlU&feature=youtu.be

  SF: Jak vnímáte narůstající trend CSR v posledních letech ve vaší společnosti?

  ZS: Dalo by se říci, že vzrůstající tlak na snižování jednorázových plastů – i díky směrnici Evropské unie – je novým módním trendem. McDonald’s se však udržitelností na poli obalových materiálů zabývá už od roku 1993. Pro firmu naší velikosti navíc není jednoduché sehnat dodavatele, který nám může dodávat alternativní obalové materiály dlouhodobě, ve velkém množství a v konzistentní vysoké kvalitě. Zároveň klademe důraz na ekologii a etiku podnikání našich dodavatelů.

  RG: Tabáková společnost musí být udržitelná, především teď, v době své transformace, kdy se snažíme opustit klasické cigarety a přejít k novým bezdýmným výrobkům. My jsme dlouho o tématu udržitelnosti nemluvili, protože jsme nejprve řešili dopady produktu na zákazníka, ale už mnoho let na ní pracujeme.

  SF: Jak měříte vaši CSR a udržitelnost ve firmě?

  MD: Používáme několik nástrojů na měření v rámci celé naší firmy, např. Reputation Tracker, který se dělá jednou ročně ve spolupráci s veřejností a v rámci tohoto měření jsou obsaženy i otázky na udržitelnost produktů. Zároveň spoléháme i na interní zpětnou vazbu od našich zaměstnanců.

  ZS: Naše měření je jednoduché, protože ze zákona musíme reportovat všechny na trh uváděné obaly. Zároveň nám naše svozová firma dodává přehled o sebraném odpadu z našich restaurací a statistiku o tom, jak s ním bylo naloženo – jestli byl materiálově zrecyklován, energeticky využit nebo šel na skládku. Do poslední kategorie se u nás dostává pouze 12% našich odpadů.

  RG: Centrála Philip Morris vydává každoročně Zprávu o udržitelnosti, kde podrobně informujeme o dosaženém pokroku u nejvýznamnějších témat – transformace, provozní výkonnost, sociální dopady a ekologická stopa. Lokálně je naší chloubou kutnohorský výrobní závod, kde například dokáží 90 % vyprodukovaného odpadu zrecyklovat.

  Další článek