Skip to main content
Domovská stránka » Odpovědná budoucnost » UDRŽITELNOST A ODPOVĚDNOST NESMÍ BÝT JEN PRÁZDNÁ SLOVA!
 • Odpovědná budoucnost

  UDRŽITELNOST A ODPOVĚDNOST NESMÍ BÝT JEN PRÁZDNÁ SLOVA!

  Foto: ORLEN Unipetrol

  Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol směřuje k udržitelné budoucnosti. Jen do roku 2030 plánuje do zelených projektů a digitalizace investovat 35 miliard korun. Na cestě k nulovým emisím staví základy solidní společenské odpovědnosti.

  KATARZYNA WOŚ

  místopředsedkyně představenstva

  Katarzyna Woś je zodpovědná za nákup, marketing, správu majetku, ochranu osobních údajů a obchodního tajemství, společenskou odpovědnost společnosti a Nadaci ORLEN Unipetrol.

  Můžete nám stručně představit skupinu ORLEN Unipetrol a její vizi udržitelné budoucnosti?

  Zaměstnáváme na 5 000 lidí, jsme součástí kritické infrastruktury státu a jedním z pilířů české ekonomiky. Zaměřujeme se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů. Naším posláním je rozvíjet inovativní a udržitelné zpracování ropy, zavádět nové technologické postupy výroby včetně využití obnovitelných zdrojů a současně být společensky odpovědnou firmou ke svému okolí.

  Do roku 2030 plánujeme vyrábět až 20 % svých petrochemických produktů z recyklovaného materiálu a do zelených projektů a digitalizace investujeme 35 miliard korun. Nejpozději v roce 2050 chceme být emisně neutrální.

  Zanedlouho otevřeme první vodíkové plnicí stanice, vyvíjíme alternativní paliva z organického odpadu nebo se zabýváme chemickou recyklací plastů. Právě oblast firemní společenské odpovědnosti jsme přijali jako jednu z našich priorit při budování plánu udržitelného podnikání.

  Co si pod tím můžeme představit?

  Naše strategie udržitelnosti nás zavazuje k velké odpovědnosti, což má logicky dopad i na naše okolí. V uplynulých letech jsme proto přenastavili a zintenzivnili své aktivity v rámci společenské firemní odpovědnosti. Jen v roce 2020 dosáhly výdaje na tyto aktivity výše 20,8 milionu Kč.

  Soustředíme se na čtyři klíčové oblasti – podporu lokálních komunit, ochranu životního prostředí, vzdělávání nastupujících generací a péči o ty nejdůležitější, naše zaměstnance. 

  Zaměstnáváme na 5 000 lidí, jsme součástí kritické infrastruktury státu a jedním z pilířů české ekonomiky.

  Podpora místních komunit je u velkých firem oblíbené téma. Jaké konkrétní aktivity v této oblasti děláte?

  Chceme, aby nás naše okolí vnímalo jako zodpovědného souseda. Například městům a obcím v blízkosti našich výrobních areálů poskytujeme finanční příspěvky na rozvoj.

  Prostředky putují na opravy budov, budování hřišť, modernizaci veřejných prostor, organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí nebo nákup potřebného vybavení. Letos jsme podpořili částkou 3,2 milionu korun realizaci bezmála 50 aktivit a projektů.

  Dvakrát ročně také zarybňujeme řeky Bílinu a Labe, v neratovické Spolaně zase chováme včely medonosné a ve všech našich výrobních areálech podporujeme hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, díky čemuž se od roku 2011 vylíhlo na našich komínech již 40 mláďat. 

  Zmínila jste vzdělávání jako jeden z pilířů vaší společenské odpovědnosti. Povězte nám k tomu více. 

  Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu. Proto naši pozornost směřujeme na nastupující generaci a věnujeme se propagaci vzdělávání na všech úrovních. Pomáhá nám v tom Nadace ORLEN Unipetrol, která každoročně podpoří stovky konkrétních studentů a pedagogů, stejně jako desítky středních a vysokých škol.

  Nově jsme také na základních školách představili unikátní projekt Plastík a jeho kouzelný kufřík, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa, kde se mu během 20 let existence dostalo nebývalé popularity a dnes ho najdeme na každé druhé škole.

  Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu.

  Jak se vám daří angažovat zaměstnance do charitativních projektů? 

  Věříme, že pro vytvoření správného „podhoubí“ k budování kultury společenské odpovědnosti, je potřeba zaměstnance vtáhnout do děje. Dáváme jim proto možnost se zapojit do firemních aktivit, nebo přijít s vlastním nápadem. Díky tomu roste i jejich zájem, jelikož si každý najde to, co mu vyhovuje.

  Oblíbené jsou dobročinné sbírky a dobrovolnické dny. Tento rok naši zaměstnanci splnili přání klientům sedmi neziskových organizací částkou 587 518 korun, kterou mezi sebou vybrali v rámci desátého ročníku charitativní sbírky Splněná přání. Během Dobrovolnických dnů se zase účastníci pustili do práce v šesti městech po republice, pomohli osmi neziskovkám a odpracovali přes tisíc hodin.

  Mezi stěžejní projekty pak patří platforma komUNIta, která zaměstnancům umožňuje realizovat své nápady na podporu konkrétních projektů ve svém okolí.


  V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Skupina ORLEN Unipetrol směřuje k udržitelné budoucnosti
  • Vize udržitelné společnosti
  • Podpora místních komunit
  • Pilíře společenské odpovědnosti
  • Charitativní projekty ORLEN Unipetrol
  Next article