Skip to main content
Domovská stránka » Odpovědná budoucnost » JAK ŠETŘÍ SUROVINOVÉ ZDROJE PHILIP MORRIS?
 • Odpovědná budoucnost

  JAK ŠETŘÍ SUROVINOVÉ ZDROJE PHILIP MORRIS?

  Vysloužilý elektroodpad bohužel v mnoha případech končí na skládkách. Společnost Philip Morris International (PMI) proto v rámci strategie udržitelného rozvoje rozmístila ve svých reprezentačních prodejnách IQOS v České i Slovenské republice sběrné boxy na vysloužilá bezdýmná elektronická zařízení. Cílem je využití materiálů k recyklaci a následnému použití.

  ROMAN GRAMETBAUER

  Manažer udržitelnosti ve společnosti Philip Morris ČR

  Zatímco v minulých letech si pod pojmem tabákový výrobek téměř každý představil cigaretu či doutník, dnes je paleta produktů mnohem širší. Do popředí se dostávají zejména bezdýmná elektronická zařízení určená k zahřívání tabáku či eliquidu. Co ale se vzniklým elektroodpadem po skončení životnosti takového výrobku?

  Elektroodpad mezi ten běžný nepatří

  Každý výrobce a dovozce uvádějící na trh v České republice elektrická a elektronická zařízení je ze zákona odpovědný za celý životní cyklus výrobku, včetně zajištění zpětného odběru výrobku. Zákazníci mají mezi sebou bezdýmná elektronická zařízení, která už dnes nefungují, protože první výrobky tohoto typu vstoupily na český trh už v roce 2017.

  Cílem je naše zákazníky motivovat, aby zařízení nevyhazovali do běžného odpadu.

  Společnost Philip Morris ČR, která je lokálním distributorem vlastních značek elektrozařízení na zahřívání tabáku či eliquidu, proto přináší možnost odevzdat tato zařízení v rámci sítě svých prodejen a také v dalších spolupracujících provozovnách, a to prostřednictvím speciálních sběrných boxů. Nový koncept, který je součástí udržitelného přístupu k podnikání firmy, byl v České republice a na Slovensku představen v červenci letošního roku a spadá pod jeden z cílů globální strategie udržitelnosti PMI 2025. Firma chce mít pro všechny uživatele bezdýmných produktů dostupný sběr do roku 2025.

  100 %

  • bezdýmných produktů PMI uvedených na trh do konce roku 2025 bude mít certifikaci ekodesign
  • dospělých uživatelů bezdýmných produktů PMI bude mít do roku 2025 přístup ke sběru a následnému zužitkování elektronických zařízení

  Jak s elektrozařízeními PMI naloží?

  Vysloužilá elektrozařízení putují do recyklačního centra v Maďarsku. Tam jsou v rámci tzv. Projektu CIRCLE podrobena detailní analýze a demontáži. Následně je většina částí (přes 80 %) zrecyklována a ty zbylé jsou odborně zlikvidovány či využity energeticky. Nakonec z nich vzniká elektrická energie nebo teplo. Například plastové pouzdro bezdýmného elektrozařízení je rozdrceno na peletky. Ty se dále přemění na nový výrobek (plastové květináče). Vytříděný hliník či vzácné kovy (zlato či platina) jsou předány k následnému zpracování. Tyto suroviny se tak nemusí těžit znovu, pozitivní dopad je tedy nejen ekonomický, ale především ekologický.


  Výhody vlastního systému Projektu CIRCLE

  • Kvalita – inspekční proces slouží jako důležitá kontrola, díky které mohou být výrobky zlepšovány a prodlužován jejich životní cyklus.
  • Prevence nelegálního obchodu – zpětným odběrem zařízení prodávaných společností PMI a následným zpracováním a recyklací zajistí, že materiál nemůže být použit k výrobě padělaných produktů, které nemají vlastnosti originálu.
  • Udržitelné úspory z rozsahu – centralizace vede k vyšší efektivitě, než kdyby společnost PMI měla recyklační centra v každé zemi, kde zařízení prodává.

  PMI a udržitelný rozvoj

  Skupina PMI si uvědomuje, že je třeba přejít k ekonomickým modelům výroby a používání zaměřeným na obnovu. Začlenění hledisek udržitelnosti už do samotného procesu návrhu produktu je způsob, jak řídit environmentální a sociální dopady v průběhu životního cyklu produktu. Pro PMI znamená přispění k cirkulární ekonomice vývoj produktů šetrnějších k životnímu prostředí, a to zlepšením jejich recyklovatelnosti, účinnosti, životnosti a opětovným použitím našich vlastních materiálů. Před uváděním nových bezdýmných elektronických výrobků na trh je realizována analýza životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment) a v rámci strategie udržitelnosti 2025 si firma stanovila cíl, že všechna nová bezdýmná elektronická zařízení od roku 2025 budou mít certifikát eko-design.

  Next article