Domovská stránka » Podnikatelské trendy » MIMOBANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ? HNACÍ MOTOR STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN EKONOMIKY
 • Podnikatelské trendy

  MIMOBANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ? HNACÍ MOTOR STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN EKONOMIKY

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Mimobankovní financování v ČR pokračuje v růstu a je významným faktorem, který přispívá k realizaci strukturálních změn směrem k větší efektivitě a nízkoemisní ekonomice. Podle ČLFA stouply leasingové transakce, roste objem poskytnutých úvěrů a firmy více využívají factoring.


  Členské společnosti ČLFA svými produkty pomáhají klientům zvládat náročné výzvy. Vysoký objem poskytnutého financování (tři čtvrtletí 2023: 143 miliard Kč, meziročně + 11 %) sloužil nejen k podpoře investičních záměrů firem (i domácností) a k provoznímu financování podnikatelů, ale také k investicím do důležitých strukturálních změn a nízkoemisní ekonomiky.

  „Náš důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí lze dokreslit na financování dvou komodit. První je fotovoltaika, u které vzrostlo financování za tři čtvrtletí meziročně o 150 %. Druhou jsou elektromobily, kde počet pořízených vozů pro naše klienty dosáhl na konci září 112 % počtu kusů profinancovaných za celý minulý rok,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

  Roste zájem o operativní leasing

  Leasing v letošním roce zaznamenává výrazný nárůst zájmu ze strany firem. Ve třech čtvrtletích 2023 stoupla financovaná částka ČLFA meziročně téměř o čtvrtinu, a sice na 31 miliard Kč. To je přibližně 86 % všech leasingových obchodů v ČR. Leasing hraje významnou roli při financování dopravních prostředků, ale i strojů a zařízení.

  „Dlouhodobě rostoucí zájem o leasing je v letošním roce výrazně podpořen zlepšenou dostupností zejména osobních automobilů. Už každé třetí nově registrované osobní auto v ČR je financováno některou z členských společností ČLFA,“ uvedl Pavel Fořt, člen představenstva ČLFA. Jak dále doplnil: „U firem zesiluje trend omezovat náklady na administrativu a údržbu vlastního vozového parku nebo další techniky. Výrazně tak roste obliba operativního leasingu s doprovodnými službami (full service leasing). Tři z pěti nově uzavřených leasingových smluv jsou právě na full service leasing.“

  Factoring jako komplexní služba získává na oblibě

  Letos do září postoupily firmy factoringovým společnostem v ČLFA pohledávky za 210 miliard Kč, což je prakticky na úrovni loňského roku, který patřil historicky k rekordním. Stále více firem si totiž začíná uvědomovat, že factoring je komplexní služba, která nabízí více, než pouhé financování pohledávek před jejich splatností. Klíčová ale zůstává garance factoringových společností, díky které klienti za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno.

  „Bez nadsázky lze říct, že factoringem můžete dosáhnout výrazného efektu. Prodejem pohledávky factoringové společnosti před její splatností získáte dodatečné prostředky na rozvoj svého podnikání. Factoringová společnost odkoupené pohledávky spravuje a inkasuje, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za službu,“ říká Petr Novák, finanční ředitel Bibby Financial Services.

  Další článek