Skip to main content
Domovská stránka » Podnikatelské trendy » MODERNÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA FIREMNÍCH AKTIV
ADVERTORIAL

V rámci efektivního řízení firmy je potřeba mít přehled o stavu a evidenci veškerých aktiv. Díky inteligentnímu softwarovému řešení IBM Maximo® Application Suite mohou firmy výrazně ušetřit čas i náklady na kontrolu svého majetku a zajistit mu i delší životnost.

VOJTĚCH DEUTSCH

Sustainability SW Partner Technical Specialist. IBM Technology Sales, Czech Republic

Jakými způsoby může IBM Maximo® Application Suite pomoci firmě zlepšit správu a optimalizaci aktiv?

IBM Maximo® Application Suite nabízí pro správu a optimalizaci aktiv mnoho funkcí. K benefitům patří redukce neplánovaných prostojů, jako jsou opravy a poruchy. Pomáhá také snižovat náklady na práci, a to díky správnému plánování na základě evidence o pracovnících a jejich dovednostech. Díky evidenci, plánování a přehledu můžeme snížit náklady na majetek, zařízení a stroje.

V rámci core asset managementu se zaměřujeme zejména na obecný asset management, asset performance management a asset life cycle. Kromě základního enterprise asset managementu je Maximo rozšířeno o další aplikace jako Monitor, Health, Visual Inspection, Predict, Mobile a Assist. Obsahuje také mnoho doplňků a nástrojů pro různá průmyslová odvětví, konektory pro integraci s jinými systémy, optimalizační nástroje a samozřejmě doplňky využívající umělou inteligenci.

Jaká je implementační strategie pro zavedení tohoto softwaru do podnikového prostředí partnera? Jak dlouho trvá typická implementace?

Implementace může probíhat formou Agile nebo Waterfall, záleží na dohodě s klientem. Důležitá je spolupráce a ideálně i tým lidí dedikovaný ze strany klienta. Implementaci předchází analýza procesů, které jsou poté prezentovány, schvalovány a implementovány do vlastního systému. Doba implementace závisí na rozsahu řešení a může se pohybovat od půl roku až do dvou let.

Jaký druh podpory a školení nabízíte pro zaměstnance vašeho zákazníka?

Součástí každé implementace je školení pro zástupce zákazníka podle jejich role v systému. Školíme také administrátory a osoby, které mohou v rámci systému provádět konfigurace. Zákazník má také k dispozici podporu pro řešení problémů s aplikací a může se zapojit do komunit uživatelů, kde se sdílejí zkušenosti.

Jakými způsoby může klient ve vašem softwaru využít funkce umělé inteligence pro provozní údržbu a správu aktiv?

Umělá inteligence v IBM Maximo® Application Suite nabízí především prediktivní modely pro predikci údržby a poruch. Kromě toho je zde vizuální inspekce pro kontrolu na těžko dostupných místech pomocí kamer, mobilních telefonů nebo dronů. Tyto technologie využívají modely umělé inteligence pro automatické vyhodnocení stavu zařízení a generování alertů.

Jakými způsoby může IBM Maximo® Application Suite integrovat existující systémy a data ve firmě?

Maximo obsahuje robustní integrační platformu s nativními konektory pro různé systémy, jako je SAP, Oracle a další. Kromě toho nabízí možnosti integrace přes file transfer, databázové tabulky, HTTP, REST API a webové služby.

Jak budou data klienta chráněna a jakým způsobem zabezpečujete soukromí a bezpečnost softwaru?

Pokud je infrastruktura u zákazníka, enkryptujeme databázi a podporujeme vícefaktorovou autentizaci. Pro SaaS řešení hostované u IBM máme certifikace a standardy pro bezpečnost dat.

Jaké jsou možnosti pro škálování a rozšiřování použití IBM Maximo® Application Suite v budoucnosti?

Možnosti škálování a rozšiřování jsou prakticky neomezené. Je běžné, že začínáme se základním asset managementem a systém se postupně rozšiřuje podle rostoucích potřeb zákazníka.

Jaké jsou náklady spojené s používáním tohoto softwaru a jaký je obvyklý model cenového licencování?

Zákazník platí za licence, servis, podporu a implementaci. Co se týče licencování, zákazník nakupuje na základě analýzy potřeb aplikační body, které jsou poté využívány pro různé úrovně uživatelů.

Jakou podporu a údržbu poskytujete po nasazení IBM Maximo® Application Suite?

Pokud zákazník platí za servis a podporu, má k dispozici balíčky s opravami a aktualizacemi. Stejně jako obchodního partnera IBM pro další potřeby a v případě SaaS řešení je veškerá údržba a aktualizace prováděna automaticky.

Next article