Skip to main content
Domovská stránka » Podnikatelské trendy » OTEVŘETE VLASTNÍ LOGISCOOL POBOČKU A PODPORUJTE ROZVOJ DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ
ADVERTORIAL

Vzdělávací platforma Logiscool fungující na principu franchisy se zabývá rozvojem digitálních dovedností dětí a mládeže. Vlivem celospolečensky rostoucích požadavkům na digitální gramotnost exponenciálně roste i zájem o služby Logiscool, která tak stále přijímá nové franchisové partnery.

Ing. MICHAELA JELÍNKOVÁ

Masterfranchise partner pro Českou republiku

Ing. JIŘÍ KRAJČA

Project Manager, Česká asociace franchisingu

Co znamená franchising?

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží, služby, případně technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů.

Jaká jsou pravidla franchisingu?

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy, jeho ochrannou či servisní známku i jiná práva průmyslového a duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy. Franchisor se v rámci trvání smlouvy naopak zavazuje k poskytnutí trvalé obchodní a technické podpory.

Začněte podnikat v oceňované franšíze!

V čem tkví jedinečnost vzdělávací platformy Logiscool?

Logiscool se od ostatních odlišuje svou precizní, certifikovanou metodikou výuky programování a digitální gramotnosti. Zaměřujeme se výhradně na děti a mládež.  Naše kurzy a způsob výuky jsou vždy přizpůsobeny věku dětí a úrovni jejich znalostí. V naší nabídce je více než 60 typů kurzů a dalších programů pro děti od 6 až do 18 let, od začátečníků až po mladé profesionály.

Metodika výuky a naše jedinečná výuková platforma Scoolcode byla certifikovaná prestižní organizací EAF s hodnocením Excellent. Také provozujeme bezkonkurenční interaktivní a vzdělávací komunitní portál pro děti MyLogiscool, kde mohou rodiče snadno sledovat pokroky svých dětí. Logiscool navíc již 10 let pomáhá dětem ve 30 zemích světa stát se sebevědomými tvůrci a rozvíjet své digitální kompetence, což je v dnešní době klíčové.

NA ZAČÁTEK STAČÍ JEN NĚKOLIK KROKŮ:

Zdroj: Logiscool

Jaké benefity mohou očekávat ti, kteří se rozhodnou stát franchisanty Logiscool?

Logiscool nabízí franchisantům širokou škálu zdrojů příjmů prostřednictvím kurzů, táborů, workshopů a dalších akcí. To spolu s efektivní pomocí a školením při zahájení činnosti, průběžnou podporou při provozu a profesionálními nástroji pro management franchisy zaručuje ziskovost od prvního dne provozu s plnou návratností investice během 2–3 let. Celosvětově provozujeme více než 180 franchisových poboček. Pro provozování není nutné mít předchozí vzdělání v oblasti IT, což snižuje vstupní bariéry pro zájemce.

Jaké jsou základní požadavky na zřízení franchisy?

Očekáváme, že franchisant bude mít byznysovou mentalitu orientovanou na úspěch, pozitivní, otevřenou a společenskou osobnost a ochotu tvrdě pracovat. Požadujeme, aby budoucí franchisant sdílel naše odhodlání změnit budoucnost dalších generací prostřednictvím vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a programování. Nabízíme různé formy spolupráce od licenčního modelu až po plnohodnotnou franchisu, která garantuje největší zisk a nejlepší možnosti návratnosti investice. Hledáme franchisanty, kteří by začali Logiscool provozovat v dalších větších městech v České republice.

 

Next article