Skip to main content
Domovská stránka » Podnikatelské trendy » PRAVIDLA POJIŠTĚNÍ EXPORTÉRŮ SE VÝRAZNĚ UVOLŇUJÍ. ČEŠI TEĎ MOHOU LÉPE KONKUROVAT
ADVERTORIAL

Potřebuje vaše firma zajistit financování pro rozšíření výroby nebo investovat do snižování nákladů na energie? S pojištěním Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) bude získání bankovního úvěru snazší.

DAVID HAVLÍČEK

předseda představenstva EGAP

Jak jej získat?

Podmínkou je, aby minimálně čtvrtina tržeb společnosti plynula z exportu. Změny, které státní exportní pojišťovně umožňují pojišťovat větší okruh exportérů, přicházejí v reakci na sílící pozici Číny ve světě a rozpad globálních odběratelsko‑dodavatelských řetězců.

Pojištění úvěru na předexportní financování a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti.

Konsenzus participujících zemí OECD, podle kterého si exportéři ve světě mají konkurovat nabídkou, nikoli možnostmi financování zakázek, naráží na dynamiku vývoje globálního trhu. Předně na skutečnost, že Čína se do tohoto klubu nepočítá a pravidla podpory vývozu svých firem do zahraničí určuje sama, bez ohledu na požadavky ostatního vyspělého světa. Čínští vývozci proto mají podmínky vůči svým zahraničním konkurentům, včetně českých firem, více než nadstandardní. OECD a také EGAP proto přicházejí se změnami, které exportérům podmínky vyrovnávají.

Zákonodárci a EGAP podporují český export

Zásadní změnu přináší definice vývozně orientovaného podniku, tedy české firmy, na jejíchž tržbách se v uplynulém fiskálním roce podílel export minimálně z 25 %. Taková firma může nově při splnění stanovených podmínek získat pojištění. Zákonodárci a pojišťovna tak vycházejí vstříc českým exportujícím firmám, které potřebují získat financování pro vlastní rozvoj. Typicky pro rozšíření kapacit výroby nebo pro investování do snižování nákladů na energie.

Pojištění pro vývozně orientované podniky ZDE

Tuzemská společnost Semperflex Optimit ze skupiny Semperit Group je úplně první firmou, která pojištění pro vývozně orientovaný podnik využívá., FOTO: EGAP

Povzbuzení vývozně orientovaných podniků

První firmou, která získala pojištění EGAP na základě definice vývozně orientovaného podniku, je výrobce hydraulických hadic Semperit Group. V průmyslové zóně poblíž Ostravy tak nyní vyrůstá nová výrobní hala přibližně za 2,5 miliardy korun. Projekt s moderní vysoce automatizovanou výrobní linkou, počítá i s prvky energetické soběstačnosti jako je střešní fotovoltaický systém o výkonu 835 kWp. Dále lze díky vylepšené konstrukci výroby snížit specifickou spotřebu vody celého zařízení až o 60 % – původně se předpokládala jen 30% úspora vody. Výroba v nové hale je celkově koncipovaná jako první uhlíkově neutrální výroba hydraulických hadic na světě.

„Obdrželi jsme desítky podobných poptávek, ze kterých je zřejmé, že čeští exportéři takové povzbuzení potřebují. V rámci produktového portfolia tak půjde o silnou větev naší obchodní činnosti,“ říká David Havlíček.

Rovné podmínky s požehnáním OECD

V rámci úsilí o vyrovnání startovacích podmínek exportérů byl letos také aktualizován konsenzus OECD. A některé podstatné parametry pravidel, kterými se řídí exportní pojišťovny a agentury, se uvolnily. EGAP tak nově může například poskytovat pojištění na období delší než 20 let, ve zvláštních případech až na 22. „Aby vyspělý svět poskytoval pojištění na takto dlouhou dobu bylo dříve naprosto nemyslitelné. Dnes je to realita,“ dodává Havlíček.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) letos pomohla českým exportujícím firmám realizovat zakázky za víc než 47,3 miliard korun. Například pojistila vývoz vodních čerpadel do Turecka nebo zaručila úvěr pro výrobce dopravních letadel. Za dobu své existence pomohla státní pojišťovna českým firmám vyvézt zboží, technologie, služby a investice za víc než 1 bilion korun.

Next article