Skip to main content
Domovská stránka » Podnikatelské trendy » TRENDY V ELEKTROTECHNICE PRO ROK 2024
 • Podnikatelské trendy

  TRENDY V ELEKTROTECHNICE PRO ROK 2024

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Elektrotechnika je široký obor začínající velkou energetikou na straně jedné a končící světem IT na straně druhé. V roce 2024 očekáváme plynulé pokračování nárůstu digitálních technologií a jejich aplikaci v nejrůznějších – i neprůmyslových – oborech.

  Ing. JAN PROKŠ, Ph.D.

  ředitel Elektrotechnické asociace České republiky

  Rok 2024

  V příštím roce nás čeká především pokračování digitalizačních projektů, tedy nasazování nástrojů průmyslu 4.0, a digitální transformace. Neočekáváme žádné zásadní nové technologie. Zdůraznit ale třeba můžeme masivnější nasazování průmyslových (nekryptoměnových) blockchainů a kampusových 5G sítí. Pod pojmem „kampusový“ si nepředstavujte studentský kampus (i když i tam by se využití našlo), ale areály velkých firem, inovačních parků či rozsáhlých nemovitostních celků. Naopak ve smyslu Gartnerovy („hype“) křivky očekáváme pokles zájmu o umělou inteligenci (AI). V roce 2023 jsme si vyzkoušeli textové modely a generování grafiky, abychom však začali AI používat pro řízení firemních procesů, bude potřeba tuto technologii demytizovat a svěřit ji do rukou systémovým návrhářům, ne laické veřejnosti.

  Energetika

  V oblasti energetiky si netroufám dělat jakékoliv cenové predikce, ačkoliv je zřejmé, že zrovna to nás všechny zajímá. V technologické oblasti očekáváme nárůst projektů, které povedou k vyšší energetické účinnosti, zajištění kvality elektrické energie, přesnějšímu měření, on-line vyhodnocování, řízení a dalších souvisejících témat.

  Digitalizace v obchodu

  Přestože existují nové obchodní platformové modely, které využívají nástrojů digitální transformace a umožňují zefektivnit obchodní strategie, jejich nástup je u nás zatím opatrný. Tím se lišíme od asijského i amerického prostředí, za kterými trochu zaostáváme.

  Změny ve výrobě

  Ve výrobní sféře očekáváme silnější nutnost dokumentace výrobních kroků, nejen z důvodů vnitřních (řízení kvality), ale i vnějších, tedy legislativních (zavádění ESG) či zákaznických požadavků. Tím se opět obloukem vracím k již zmíněné digitalizaci a k uplatnění blockchainů v zajištění průkaznosti procesů.

  Podpora výzkumu a vývoje

  Česká elektrotechnika je silná v oblasti silnoproudé elektrotechniky, přístrojové techniky, měření a již zmíněných digitálních technologií. Důležité pro rozvoj tohoto oboru, který je dle mého názoru významnější než tolik skloňovaný automotive, je udržení aspoň stávající míry podpory výzkumu a vývoje. A to nejen podpory přímé, ale i nepřímé, a sice formou daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Čitelné, přívětivé a predikovatelné právní prostředí je klíčové pro udržení kroku se světovou konkurencí.


  Next article