Domovská stránka » Udržitelnost a odpovědnost » VIZE UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI FIREM SE STÁVAJÍ STANDARDEM
Odpovědná budoucnost

VIZE UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI FIREM SE STÁVAJÍ STANDARDEM

Ve spolupráci s:
Foto: Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Foto: Adobe Stock

DANIELA NĚMCOVÁ

Ředitelka aliance Byznys pro společnost

Z výsledků letošního ratingu TOP Odpovědná firma 2021 můžeme usuzovat, že se odpovědný a udržitelný rozvoj postupně stává zásadním tématem pro vrcholový management firem, a začíná tvořit hlavní rámec pro byznysová rozhodnutí. 

Firmy rozšiřují své odpovědné standardy na dodavatele, na zákazníky, finanční instituce stanovují nekompromisní pravidla pro udržitelné financování projektů. Kvalita strategií a projektů se oproti loňskému roku zvýšila. Firmy spolupracují, aby minimalizovaly množství odpadu, řeší ochranu vodních zdrojů a ekosystémů, podporují místní pěstitele surovin, učí své spotřebitele a zaměstnance odpovědnému chování nebo zakládají výzkumně‑vzdělávací centra. Odpovědné firmy si stanovují termíny pro dosažení uhlíkové neutrality, standardem se stává nefinanční reporting. 

K důslednému reportování o udržitelnosti tlačí firmy i fakt, že zatímco před šesti lety se směrnice Evropského parlamentu v České republice týkala zhruba tří desítek společností, a to zejména bank, energetických firem nebo finančních institucí, od roku 2023 budou muset nefinanční reporty publikovat všechny společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců s ročním obratem přes 1,3 miliardy korun.

V letošním roce sledujeme v rámci ratingu udržitelnosti také významný posun u velkých bankovních domů. Banky se v České republice snaží držet krok se zahraničními standardy, kdy po nich plnění cílů udržitelnosti většinou žádá mateřská společnost v cizině. Sledujeme tak ambiciózní cíle a vize udržitelné budoucnosti firem a to, co bylo loni ještě novinkou, se letos stává standardem napříč odvětvími.

Věříme, že témata udržitelnosti se stanou velmi brzy zásadními také pro novou politickou reprezentaci a orgány veřejné správy, bez jejichž aktivní role, podpory a spolupráce se společnosti, a také my všichni, neobejdeme.

Další článek