Skip to main content
Domovská stránka » Technologie » DAN BÁRTA: KRAJINA A PŘÍRODA JE HODNOTOU SAMA O SOBĚ
 • Technologie

  DAN BÁRTA: KRAJINA A PŘÍRODA JE HODNOTOU SAMA O SOBĚ

  FOTO: Lucie Maceczková

  Hudebník a ekolog Dan Bárta se dlouhodobě věnuje problémům biodiverzity a dopadům klimatických změn na krajinu. Proč by měl být každý v první řadě ekologicky gramotný a k čemu vede snížení druhové pestrosti?

  DAN BÁRTA

  hudebník a ekolog

  Jak je na tom v posledních letech naše biodiverzita?

  „Naše“, ve smyslu česká diverzita, může kvůli invazím, zavlečením a posunům severních hranic areálů výskytu teplomilných a suchomilných druhů v důsledku klimatických změn klidně i růst.

  Lokální diverzity, tedy druhová bohatství, se však kvůli výše uvedeným důvodům a také kvůli přímé lidské činnosti spíše snižují. Mnoho dříve běžných druhů organismů se stává vzácnějšími a zvyšuje se stupeň jejich ohrožení – jejich populace jsou menší, izolované, ve větším stresu a pod většími tlaky a odtud je k lokálnímu vymizení už jen kousek. Mnoho druhů je nezvěstných. Takže nám ta „naše“ diverzita tak nějak dost křehne…

  Byla pandemie pro přírodu přelomovým momentem nebo jí prospěla jen na malou chvíli?

   Já si upřímně myslím, že ji příroda – alespoň tedy v tom smyslu, jak vnímám vaši otázku – ani nezaznamenala. 

  Úbytek hmyzu je dlouhodobý problém, který neustále eskaluje. Kam to až může vést?

  Nevím, asi ke snížení druhové pestrosti, k lokálním vymřením a k těžšímu narušení ekologických vazeb a vztahů, následně ke snížení kvality a efektivnosti ekosystémových služeb, k homogenizaci krajiny, ke zhoršení kvality půdy, k nutnému zvýšení lidské intervence, tedy k prodražení hospodaření a tak dále.

  Zjednodušeně řečeno, krajina bude závislejší na člověku a jeho technologiích, bude prázdná, hnusná a život v ní drahý a bědný. Pokud si mohu dovolit parafrázovat Stanislava Lema, a to já mohu, pak prosperita se možná vrátí, ale dobrý pocit už ne.

  Problémů, které je na čase radikálně řešit je celá řada. Kde bychom měli začít? Co je v tuto chvíli nejpodstatnější blížící se katastrofa? 

  S odkazem na nedávnou nepředvídanou covidovou pandemii a současnou nepředpokládanou ruskou válečnou agresi na Ukrajině si troufám tvrdit, že absolutně nemám tušení, odkud a co přiletí. 

  Jaké úspěšné kroky, které už teď vidíte, vedou ke změnám a může je dělat každý z nás?

  To nejdůležitější je, aby se pokud možno každý z nás základně zorientoval a dovzdělal v ekologii – tedy nastudoval si fakta, skutečnosti a seznámil se s vědeckými poznatky – a naučil se vnímat krajinu a přírodu jednak jako veřejný prostor, jednak jako hodnotu samu o sobě. Dále aby každý drobátko ubral. A pak odspodu zatlačil…

  BIODIVERZITA ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH PRUDCE KLESÁ

  Next article