Skip to main content
Domovská stránka » Technologie » FINTECH REAGUJE NA POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ I TECHNOLOGICKÉ INOVACE
ADVERTORIAL

Oblast fintechu se dynamicky proměňuje a stále inovuje, proto je třeba vést aktivní dialog mezi jednotlivými hráči v tomto oboru a sdílet své zkušenosti. Právě to je úkolem České fintechové asociace, která vytváří pomyslné mosty mezi finančními institucemi, startupy, regulátory a investory.

ONDŘEJ MACHAČ

Výkonný manažer České Fintechové Asociace

Co stálo za vznikem vaší asociace a jaké máte plány do budoucna?

Naše asociace vznikla z potřeby sjednocení různých subjektů v prostoru fintechu a usnadnění dialogu s regulátory a vládou. Byla to odpověď na rostoucí komplexitu finančních technologií a potřebu sdílet informace a nejlepší praxi mezi firmami působícími v tomto prostoru. Posláním naší asociace je podporovat inovace, sdílet poznatky, zkušenosti z praxe a posilovat etické standardy v rámci našeho sektoru. Do budoucna chceme pokračovat v těchto cílech a zároveň podporovat expanzi našeho odvětví do zahraničí. Jsme platformou, která bude ještě více podporovat vzájemný dialog a spolupráci mezi startupy, tradičními finančními institucemi, regulátory a investory.

Jak rychle se prostředí fintechu mění? Co patří k největším současným trendům?

Prostředí fintechu se mění velmi rychle, většinou kvůli technologickým inovacím a měnícím se potřebám zákazníků. . Zajímavým trendem je koncept „embedded finance“, což znamená, že finanční služby jsou integrovány do aplikací třetích stran a platforem, například e-commerce platforem nebo sociálních sítí. Dalším významným trendem jsou inovace v B2B finančních produktech, kde vidíme například automatizaci procesů, inovace v platebních řešeních nebo vylepšení ve správě rizik a compliance.

O jaké specialisty je v tomto segmentu největší zájem? 

Velký zájem je o odborníky na data a umělou inteligenci, která je stále více využívána pro automatizaci finančních služeb a správu rizik. Specialisté na digitální strategii a transformaci jsou také velmi žádáni, stejně jako odborníci na finanční regulaci a compliance. Vzhledem k rostoucímu důrazu na customer experience (zákaznický zážitek) jsou také velmi potřební odborníci na UX/UI design, který je velkou předností fintech společností.

Co by měl člověk studovat, aby mohl být ve fintechu úspěšným?

Fintech je multidisciplinární obor, takže je mnoho cest, kterými se můžete ubírat. Pokud vás zajímá technická stránka, studium informatiky, datové vědy nebo umělé inteligence by mohlo být užitečné. Pokud vás více zajímá finanční stránka, hodí se studium ekonomie nebo financí. Kromě toho je také důležité mít porozumění pro podnikání a právo, protože regulace hraje v tomto odvětví klíčovou roli.

Myslíte, že do této sféry v budoucnu více proniknou i ženy? Měly by?

Rozhodně v to věříme. Různorodost pohledů je klíčová pro inovace, a proto je důležité, aby bylo ve fintechu zastoupení žen mnohem vyšší.

Next article