Domovská stránka » Technologie » INSURTECH ZEFEKTIVŇUJE PROCESY POJIŠŤOVEN A ZJEDNODUŠUJE ŽIVOT ZÁKAZNÍKŮM
Technologie

INSURTECH ZEFEKTIVŇUJE PROCESY POJIŠŤOVEN A ZJEDNODUŠUJE ŽIVOT ZÁKAZNÍKŮM

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Sdílení a digitalizace přenosu informací pomůže s optimalizací časových i finančních nákladů v pojišťovnictví a souvisejících oblastech. Kde je jeho význam nejpřínosnější?

JIŘÍ VATAHA

Předseda správní rady České Insurtech Asociace

Co je Insurtech a čím konkrétně se zabývá Česká Insurtech Asociace?

Insurtech se zabývá využíváním moderních technologií v oboru pojišťovnictví, vychází z anglického spojení „insurance“ a „technology“. Česká Insurtech Asociace vznikla právě s cílem podporovat a dále rozvíjet digitalizaci a inovace v pojišťovnictví a souvisejících odvětvích.

Jak taková podpora a další rozvoj vypadá?

Pořádáme společná setkání, networking, kde se definují a diskutují témata, výzvy nebo problémy, se kterými se naši členové potýkají, a navrhují se možná řešení. Zaměřujeme se také na osvětu jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností ohledně významu, výhod a možných rizik při zavádění a používání digitálních technologií a nových digitálních byznys modelů v pojišťovnictví. Především však rozvíjíme spolupráci mezi subjekty na trhu s pojištěním, i mimo něj, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Tým České Insurtech Asociace (zleva: Robert Šimek, Iva Kohoutová, Jana Mišovicová, Jiří Vataha), Foto: Iva Kohoutová

A jaká témata aktuálně řešíte?

V současnosti se zabýváme tématy jako je zpřístupňování a sdílení informací. Například v podobě digitální a plně automatizované výměny dat mezi lékaři a pojišťovnami, mezi bankami a pojišťovnami nebo i mezi exekutory a pojišťovnami. Naší ambicí je také založení prvního regulatorního sandboxu v České republice, kde by bylo možné vyvíjet a testovat nové produkty či procesy, a to za účasti dohledového orgánu či jiných veřejných institucí.

O jaká data se přesně jedná? Můžete být víc konkrétní?

V případě sdílení dat mezi lékaři a soukromými pojišťovnami jde o zdravotní data pacienta. Zatěžování lékařů požadavky na vyplnění formuláře při vstupu do pojištění, nebo pro účely nahlášení pojistné události, je zcela zbytečné, nesystémové a časově i finančně nákladné. Efektivním řešením může být napojení na stávající lékařský software, prostřednictvím kterého by si, za předpokladu zabezpečení a šifrování dat, lékaři automaticky vyměňovali se soukromými pojišťovnami informace o konkrétním pacientovi.

Dalším příkladem je výměna dat mezi exekutory a pojišťovnami o povinném („dlužníkovi“). Exekutoři se v rámci své činnosti pravidelně doptávají pojišťoven na existenci pojistných smluv. Tato komunikace je nesystémová a bez strukturované formy. I v tomto případě se jako řešení nabízí digitalizovaná a automatizovaná komunikace, například skrze napojení na stávající centrální evidenci exekucí.

Myslíte, že do této sféry v budoucnu více proniknou i ženy?

I v oblasti Insurtech bude vždy třeba zkušených právníků, IT vývojářů, ekonomů, specializovaných likvidátorů i pojistných matematiků. Nevidím jediný důvod, proč by ženy do této sféry neměly proniknout. Není to otázka pohlaví, ale spíš schopností a ambicí. My sami v České Insurtech Asociaci máme správní radu naprosto rovnoměrně genderově vyváženou, aniž bychom se o to vědomě snažili.

Další článek