Domovská stránka » Technologie » ÚLOHA STÁTU V PODPOŘE INOVAČNÍ EKONOMIKY JE NEZASTUPITELNÁ
ADVERTORIAL

Státní podpora hraje významnou roli v rozvoji firemního výzkumu, vývoje a inovací. Stimuluje investice do dlouhodobé konkurenceschopnosti firem a celé ekonomiky.

JAN PROKSCH

Manažer pro výzkum, vývoj a inovace

Veřejná podpora firemního výzkumu a vývoje má smysl. Zejména menším firmám může pomoci vyvinout unikátní stroje nebo jedinečné produkty, s nimiž pak bodují na náročných trzích. Díky veřejné podpoře mohou firmy také více spolupracovat s vědci z vysokých škol, Akademie věd ČR či soukromých výzkumných organizací. 

Její význam potvrzují také výsledky průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi více než 150 průmyslovými firmami. Skoro polovina z těch, které investují do výzkumu a vývoje, připustila, že bez veřejných peněz by dělaly méně vlastního výzkumu a vývoje. Více než polovina podniků hodlala v nejbližších letech nějakou formu veřejné podpory využít. 

Veřejná podpora dostala od firem trojku

Průmyslové firmy se soustředí ve výzkumu a vývoji především na inovace stávajících produktů a služeb. Třetina podniků se pouští do vývoje nových produktů a služeb a inovacím ve firemních procesech se bude věnovat čtvrtina firem. 

Nejčastěji firmy na výzkumu a vývoji spolupracují, dle výsledků průzkumu, s veřejnými vysokými školami. Na druhém místě jsou pak soukromé výzkumné organizace. Následují pracoviště Akademie věd ČR. Dosavadní spolupráci s vysokými školami a akademiky firmy hodnotí dobře. Když ji měly oznámkovat jako ve škole na škále od jedné do pěti, získaly tyto instituce v průměru slabší dvojku.

Množství peněz, které v Česku směřuje do výzkumu a vývoje, v posledních letech rostlo.

Horší je hodnocení veřejné podpory. Systém dotací na výzkum a vývoj dostal od firem lepší trojku. Fungování nepřímé podpory ve formě daňových odpočtů výdajů na výzkum a vývoj oznámkovaly podniky horší trojkou.

„U daňových odpočtů je vidět, že stát má co zlepšovat. Přitom mají ohromný potenciál pro stimulaci firem k výzkumu a vývoji. Svazu průmyslu a dopravy ČR se už podařilo několik zjednodušení prosadit. Je potěšující, že nová vláda se znovu zaměří na hodnocení dosavadního fungování,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tabulka Celkové výdaje na výzkum a vývoj v roce 2020
(vybrané země EU; v % HDP)

zdroj: Eurostat

Vláda musí v rozpočtu pamatovat na výzkum a vývoj

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR by měl stát podporu směřovat nejvíce do fáze přerodu výsledků výzkumu a vývoje do nových produktů a služeb. Více peněz by mělo jít i na pomoc s uváděním inovativních produktů na trh. Řada firem totiž přichází s revolučními inovacemi, pro které si musí teprve vybudovat trh. Na něm pak ale mohou těžit z náskoku, který před svou konkurencí díky výzkumu a vývoji získaly.

Svaz průmyslu upozorňuje na propad podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v posledních letech. Přitom jeho podpora má multiplikační efekt, jelikož vyžaduje několikanásobné prostředky samotných firem. Výsledky zejména průmyslového výzkumu podporovaného především Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mají přímou návratnost do ekonomiky a následně generují příjmy státního rozpočtu. 

Další článek