Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » DŘEVO NEMÁ KONČIT NA SKLÁDCE
 • Zodpovědná společnost

  DŘEVO NEMÁ KONČIT NA SKLÁDCE

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Proč se zabývat materiálovým tokem dřeva? Zvlášť když jde o obnovitelný zdroj? Třeba proto, že stromy potřebují pro dosažení určité velikosti až desítky let, zatímco jejich význam pro ekonomiku roste zásadní rychlostí.


  Existuje více důvodů, proč analyzovat zacházení s touto cennou surovinou. Think Tank Institutu cirkulární ekonomiky vytvořil studii Cirkulární dřevo, která se snaží přehledově objasnit, jaký je oběh dřeva a jak zajistit, aby tak velké množství tohoto materiálu nekončilo ve spalovně, ve vývozu nebo dokonce na skládce.

  V České republice bylo za rok 2021 vytěženo cca 30 mil. m³ surového dříví a další 2 mil. m³ dovezeny ze zahraničí. Zpracováno z toho bylo však jen 15 mil. m³, zbývající část byla převážně vyvezena do zahraničí. S odezníváním kůrovcové kalamity se těžba této klíčové suroviny od roku 2022 snižuje, přičemž zůstává mnoho výzev a nejistot do budoucích let včetně rizika jejího nedostatku. Nabízí se tedy otázky: umíme dřevo efektivně a dlouhodobě využívat ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, recyklovat a vracet do oběhu? Jaké výzvy a příležitosti čekají české dřevozpracující firmy i související odvětví v blízké budoucnosti? A jakou roli může hrát cirkulární ekonomika?

  Bez dřeva se neobejdeme

  „Se dřevem by se u nás mohlo pracovat mnohem cirkulárněji. Dřevo je nenahraditelné především v lesích, které dávají vzniknout celému souboru ekosystémových služeb. Ale samozřejmě je také základní a strategickou surovinou pro celou řadu odvětví od stavebnictví, nábytku a interiérů až po papír, lepenku a obaly. Protože je dřevo obnovitelným zdrojem, roste jeho využívání jakožto náhrady syntetických materiálů v bioplastech, textilních vláknech i v chemickém průmyslu. A je pro nás zatím také důležitým palivem v rámci nahrazování fosilních paliv,” vysvětluje Benjamin Hague, vedoucí výzkumného týmu INCIEN.

  Dřevo hraje roli také v rámci surovinové bezpečnosti ČR, v rozmachu dřevostaveb nebo v dekarbonizaci průmyslu. Think Tank navrhuje ve své publikaci několik zlepšení v rámci životního cyklu dřeva: jeho kaskádové využití ve dřevozpracujícím průmyslu, materiálovou účinnost ve výrobě, znovupoužití nebo sdílení výrobků ze dřeva, opravu, repasování nebo recyklaci a další. Cirkulární ekonomika nabízí mnoho cest, jak se připravit na vyšší poptávku po dřevě a jeho potenciální nedostatek. Ostatně se touto cestou už jasně ubírá připravovaná legislativní vlna EU. Jedna příležitost ke zlepšení za všechny: v ČR (a nejen v ní) se nevede zvláštní evidence o třídění odpadního nábytku. Podle nového průzkumu IKEA se přitom skládkují nebo spalují odhadem až stovky tisíc tun ročně.

  Data a přehled dostupný pro všechny

  „V rámci studie jsme mapovali životní cyklus dřeva, ale také nepřeberné množství souvisejících témat: ekodesign dřevostaveb a dalších výrobků, prodloužení jejich životnosti, jejich opětovné využívání nebo recyklace, stejně jako pohyb dřeva napříč průmyslovými odvětvími,” popisuje kolegyně z tvůrčího týmu, Andrea Veselá. Doplňuje, že vydanou studii mohou aktivně využívat zástupci komerční, politické i výzkumné sféry. Pro tvůrce politik byl vytvořen souhrn těch nejdůležitějších poznatků a expertních doporučení. Firmám pak může posloužit komplexní přehled chystané legislativy a také příklady dobré praxe pro přechod k udržitelnějšímu a cirkulárnějšímu podnikání.

  Studie Cirkulární dřevo: Životní cyklus dřeva a příležitosti cirkulární bioekonomiky v Česku (INCIEN, 2023) je dostupná k náhledu i ke stažení na stránkách.


  Benjamin Hague

  Benjamin Hague studoval na univerzitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. Vede Think Tank, který analyzuje mezinárodní trendy a nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

  Next article