Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ESG REPORTING FORMUJE BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ
ADVERTORIAL

Nefinanční reporting ESG ovlivňuje tvář současného moderního a úspěšného byznysu. Firmy si již nevystačí s analýzou dat o hospodaření, musí se zaměřovat i na svou činnost na poli udržitelnosti. Tyto informace jsou čím dál zásadnější nejen pro jejich byznysové partnery a úřady, ale i pro zaměstnance.

JAROMÍR LUKÁŠ

Partner

Co přesně znamená termín ESG reporting a pro koho je primárně určen?

Pojmem ESG reporting se obvykle míní reportování chování firmy v oblastech Environment (životní prostředí), Social (firemní kultura) a Governance (řízení společnosti). Tedy tři klíčové cíle z hlediska udržitelnosti. Tento druh reportingu se stává stále důležitějším, je vyžadován různými regulatorními orgány a také proniká i do subdodavatelských vztahů.

Čeká vás ESG reporting? Máme řešení!

Jaký je význam ESG reportingu pro firmy?

Firmy, které nebudou schopny poskytovat požadované informace, mohou v blízké budoucnosti ztratit možnost účastnit se některých výběrových řízení a spolupráce s partnery. Naopak ty společnosti, které k ESG problematice přistupují aktivně, budou atraktivnější pro zákazníky i zaměstnance.

Důležitost ESG reportingu ještě výrazně poroste, a to i z hlediska vlivu na chování investorů a financování projektů. Firmy budou muset přijmout ESG jako svou osobní zodpovědnost a nejen povinnost, aby mohly udržet a rozvíjet své obchodní vztahy.

A jak je to u vás, v Sophia Solutions? Neplatí zde známé rčení, že „Kovářova kobyla chodí bosa“?

V Sophia Solutions nás otázka udržitelnosti podnikání samozřejmě velmi zajímá. Působíme na trhu přes 21 let a stálá partnerství s klienty jsou důkazem našeho aktivního zapojení do principů ESG, a to ještě předtím, než se tento termín začal běžně používat. Co se ale týká současných regulatorních požadavků, jsme samozřejmě považováni za menší společnost, na kterou se tyto povinnosti budou vztahovat až v budoucnosti. 

Vzhledem k tomu, že jsme po celou dobu našeho podnikání fungovali bez potřeby většího financování od bank, nemusíme bezprostředně „řešit“ tyto přenesené povinnosti. Přesto patříme mezi firmy, které poskytují služby mnoha velkým a nadnárodním společnostem, které od nás již pravidelně vyžadují ESG údaje v různých formách.

Hledáte efektivní řešení ESG? Pomůžeme vám!

Uvědomují si firmy hodnotu sběru a analýzy interních dat pro ESG reporting a jejich vliv na efektivitu podnikání?

Zatím jen málo firem si plně uvědomuje tuto hodnotu a potenciál. Mnoho z nich vnímá ESG reporting spíše jako povinnost a náklad, který s sebou přináší regulace a tlak ze strany zákazníků nebo investičních partnerů. Často se setkáváme s názory, že jde o další byrokratickou zátěž, která může pohltit čas a zdroje společnosti, aniž by přinesla skutečnou hodnotu.

Téměř všechny velké firmy disponují různými systémy pro podporu rozhodování v oblasti financí a obchodu, a tím se ukazuje paradox: i když firmy chápou hodnotu dat, málo z nich si uvědomuje, že ESG data mohou být klíčem k lepšímu rozhodování ve všech oblastech podnikání.

S námi hravě zvládnete celý proces ESG reportingu od začátku až dokonce!

Je příprava ESG reportu časově a finančně náročná?

Příprava může být časově i finančně náročná, a to zejména v případech, kdy chce firma využít ESG data pro komplexní řízení a analýzy. Náklady a časová náročnost se však liší podle toho, jaký přístup firma zvolí.

Firmy, které se omezí na minimální plnění povinností, mohou tuto část procesu zvládnout relativně rychle a levně. Na druhou stranu firmy, které mají ambici využívat ESG data ke zlepšení svého podnikání a dosažení konkurenční výhody, budou muset investovat více zdrojů do sběru, analýzy a interpretace těchto dat. Tato investice může však mít dlouhodobý pozitivní dopad na výkonnost firmy a její schopnost konkurence na trhu.

Fáze a časování ESG reportingu najdete ZDE

Co lze zjistit z hotového ESG reportu?

Obsah ESG reportu a jeho význam závisí na způsobu, jakým byl připraven a jaké cíle sledoval. Pokud je report pouhou formalitou pro splnění povinnosti, manažer získá pouze základní odpovědi na otázky dané regulací. V takovém případě slouží report k plnění povinností, ale neposkytuje další výhody.

Avšak pokud byl celý ESG reporting připraven jako součást systému, pracovně ho nazvěme např. „ESG Intelligence“, tak z něj mohou těžit i ostatní manažeři ve firmě. Takový systém pak umožňuje komplexní analýzu ESG dat z různých úhlů, přináší významný užitek v oblastech jako jsou provoz, finance, obchod a personalistika, čímž se celá ta ESG oblast dostává z pozice „náklad“ do pozice „přidaná hodnota“ a „konkurenční výhoda“.

Co doporučujete na závěr?

Raději už na nic nečekat a začít s plnou vážností tuto problematiku řešit. Kdo s tím začne dřív na toho se dostane. 🙂

Next article