Domovská stránka » Zodpovědná společnost » PODMÍNKY PRO ŽENY VE VĚDĚ JSOU PŘÍZNIVÉ
Zodpovědná společnost

PODMÍNKY PRO ŽENY VE VĚDĚ JSOU PŘÍZNIVÉ

ženy ve vědě
Ve spolupráci s:
Adobe Stock
ženy ve vědě
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

V libereckém Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace tvoří ženy 50 % zaměstnanců, ve vědeckých a výzkumných pozicích je jich celkově 42 %. Jaká opatření bylo nutné udělat a co přinesla?

ALENA KÁBOVÁ

HR ředitelka CXI

Jaké je zastoupení žen na univerzitě a jaké na vašem pracovišti? 

Na Technické univerzitě v Liberci bylo v roce 2021 zastoupení žen 54 %. U nás na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace to bylo „jen“ 50 %. Když se ale zaměříme na pracovníky vědy a výzkumu, poměr zastoupení je prakticky vyvážený. Žen vědkyň je napříč libereckou univerzitou 41 %, na našem Ústavu 42 %. 

Podmínky pro ženy ve vědě na CXI TUL jsou opravdu příznivé – máme tu zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu, práci umožňujeme i z domova. Řada benefitů je navržena přímo pro rodiče s dětmi. Zaměstnanci mohou využívat univerzitní mateřskou školku nebo hlídání mladších dětí v dětském koutku. 

Obhájili jste ocenění HR Award. Co vás motivovalo? 

Od roku 2018 realizujeme projekt OP VVV s názvem Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností, jehož součástí byla také ambice získat prestižní ocenění HR Award. Chceme, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře a měli možnost se rozvíjet. Dále se chceme stát atraktivním pracovištěm pro kvalitní výzkumné pracovníky ze zahraničí, a právě k tomu by nám ocenění HR Award mohlo pomoct. 

Jaké dopady má váš zodpovědný přístup?

Zaměřili jsme se na zlepšení procesů na CXI a vsadili jsme na komunikaci, do které vkládáme nemalé úsilí. Několikrát ročně se setkáváme osobně při diskuzích a každý rok organizujeme průzkum spokojenosti zaměstnanců. 

ženy ve vědě
Foto: CXI TUL

Co pro vás znamená diverzita a jakým způsobem ji podporujete?

Diverzita pro nás znamená rovné příležitosti. Technická univerzita v Liberci má také od roku 2022 Plán genderové rovnosti. Zároveň spolupracujeme s organizací Gender Studies o.p.s. na projektu „Na 1 lodi – podpora rovných příležitostí ve firmách“. 

Co je pro ženy ve vědě důležité? Co je motivuje?

Důležitá je podpora ze všech stran: podpora „systému“, podpora vedoucího, podpora týmu, podpora rodiny. Všechny tyto aspekty jsou zásadní pro jejich motivaci a kvalitní výkony. Proč je někdo výzkumným pracovníkem? Protože ho věda a výzkum naplňují. A našim úkolem je tento pocit podporovat.

V týmu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (zkráceně CXI) působí vědkyně v přírodovědných a technických oborech (biologie, mikrobiologie, chemie, biotechnologie, ochrana životního prostředí, fyzikální měření) a často se podílí na mezioborovému výzkumu. Vybíráme alespoň některé z našich úspěšných vědkyň:
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc. (aplikace nanovláken pro ochranu životního prostředí)
Ing. Miroslava Rysová Ph.D. (nanovlákna v regenerativní medicíně – kryty pro hojení ran)
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. (výzkum úložišť radioaktivních odpadů)
Ing. Darina Jašíková, Ph.D. (experimentální mechanika tekutin, fyzikální měření za pomocí laserů)

Další článek