Domovská stránka » Zodpovědná společnost » POMÁHÁME EFEKTIVNĚ A TRANSPARENTNĚ
Zodpovědná společnost

POMÁHÁME EFEKTIVNĚ A TRANSPARENTNĚ

NROS
Ve spolupráci s:
Adobe Stock
NROS
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Nadace rozvoje občanské společnosti od svého založení před 30 lety úspěšně podpořila více než 9 000 projektů, a sice částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Svou činnost cílí především na neziskové organizace, děti a mladé lidi, firmy a komunity.

TAŤÁNA PLECHÁČKOVÁ

ředitelka NROS

V Nadaci rozvoje občanské společnosti podporujete velice různorodou skupinu projektů. Můžete nám svoji činnost přiblížit?

Podporujeme projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným spoluobčanům, hájí lidská práva a demokratické hodnoty nebo probouzí zájem občanů o místní rozvoj. Často se jedná o aktivity inovativní nebo nefinancovatelné z veřejných zdrojů, nicméně v terénu potřebné.

Za téměř 30 let naší existence jsme se hodně naučili a získali důvěru, která nám umožňuje růst a rozšiřovat naši činnost. Pomáháme efektivně a transparentně, umíme tedy vytrasovat každou korunu pomoci. S našimi partnery navazujeme dlouhodobá partnerství zaměřená na rozvoj filantropie, dárcovství a společensky prospěšných projektů. Poskytujeme odborné konzultace a procesní analýzy. Firmám nabízíme i workshopy, jak vybrat důvěryhodnou organizaci pro podporu nebo jaké daňové zvýhodnění mohou uplatnit, pokud někomu darují nějaký finanční obnos.

Komu v nadaci pomáháte?

Našimi hlavními cílovými skupinami jsou neziskové organizace, děti a mladí lidé, firmy a komunity. Neziskovkám pomáháme s jejich profesionalizací a růstem. Realizujeme vzdělávací kurzy se zaměřením na odborná i aktuální témata, kterými jsou například digitalizace nebo komunikace a fundraising. Organizace, které pracují na svých slabých stránkách a rozvoji, se mohou ucházet o naše ocenění Neziskovka roku. Letos jsme vyhlásili jubilejní 10. ročník tohoto prestižního ocenění pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Děti a mladé lidi podporujeme v rámci projektu Pomozte dětem, což je nejdůvěryhodnější sbírka v České republice, známá i díky benefičním pořadům v České televizi. Dovednosti žáků odborných škol pak rozvíjíme v rámci projektu Cesta k budoucnosti, který financuje i dánská nadace The Velux Foundation.

V nadaci reagujeme také na aktuální problémy jako pandemie covid-19 a její důsledky či tornádo na jižní Moravě, kdy jsme společně s firmami a díky zaměstnaneckým sbírkám zajišťovali pomoc těm nejpotřebnějším.

Mezi vaše cílové skupiny patří také firmy. Jak probíhá spolupráce s vybranou firmou? 

S firemními partnery nastavujeme spolupráci individuálně, protože jejich potřeby jsou různé. Spravujeme charitativní konta a zaměstnanecké sbírky, ze kterých jsou financovány prospěšné projekty. Provádíme analýzy potřeb v terénu
a formulujeme doporučení pro zacílení podpory. Pomáháme firmám naplňovat cíle udržitelného rozvoje (SDGs) v oblasti zdravotní a sociální, ale též v tématech vzdělávacích, sportovních a kulturních. Téma implementace ESG kritérií je velmi aktuální a my umíme ušít řešení na míru každé firmě, ušetříme jí náklady na realizaci CSR aktivit. Našimi spokojenými partnery a odběrateli jsou firmy TESCO, SwissLife Select, ŠKODA AUTO a Pepco.


Pokud mají firmy zájem o navázání spolupráce, co pro to musí udělat?

Nejjednodušší je zavolat a sjednat osobní či online schůzku na telefonní čísle +420 603 281 497 nebo napsat na e-mail: [email protected].

Další článek