Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ROZMANITOST NA PRACOVIŠTI ZLEPŠUJE PRACOVNÍ VÝKONY
ADVERTORIAL

Oblast diverzity se dnes stává nedílnou součástí firemních strategií. Česká podnikatelská pojišťovna se jí aktivně zabývá od roku 2017 a snaží se postupně začlenit témata rozmanitosti, respektu a pestrosti do základních HR principů firmy.

ČPP

ROMANA HARTLOVÁ

ředitelka HR v České podnikatelské pojišťovně

ČPP je pojišťovna spíše konzervativního a rodinného charakteru. Cesta k diverzitě nám chvilku trvala. Tím nemám na mysli samotné přesvědčení a rozhodnutí, že je správné se tématem diverzity zabývat. Ale hledali jsme, kterou oblastí diverzity máme začít, čemu se věnovat, kam se až chceme posouvat a jaká má být naše strategie. Jsem velmi ráda, že mohu tento vývoj a pokrok sledovat od počátku.

Co znamená diverzita pro ČPP?

Diverzita je široký pojem, a přestože se o ní často hovoří, ani dnes nemusí všichni vědět, co přesně znamená. Diverzita značí rozdílnost, nebo spíše různorodost. Bývá téměř vždy spojována s inkluzí, tedy začleněním. Oba termíny podporují pracovní prostředí se zástupci nejrůznějších skupin – tedy žen i mužů, mladých i starších, lidí hendikepovaných, různých sexuálních orientací nebo náboženských vyznání či národností apod.

Úlohou nás všech je naučit se, že taková různorodost je v pracovním týmu prospěšná. Podpora diverzity v nejobecnějším smyslu je užitečná už proto, že umožňuje zapojení všech členů společnosti a uznává hodnotu každého jednotlivce.

Výhody pro zaměstnance i firmu

V oblasti diverzity chci také zmínit cíle udržitelného rozvoje, které se snažíme naplňovat. Pracujeme s kolegyněmi a kolegy všech věkových skupin. V loňském roce jsme se zaměřili na věkovou skupinu 55+, kdy jsme chtěli rozšířit některé jejich dovednosti, zejména v používání nových digitálních nástrojů. Věnujeme se také rozvoji a vzdělávání zaměstnanců, například jsme připravili program s cílenou odbornou přípravou pro osvojení dovedností důležitých pro vedení týmu. Věnujeme se podpoře zdravého životního stylu a péči o zdraví, začleňování osob se zdravotním postižením (i v rámci našeho HR týmu).

Zaměstnancům se změněnou pracovní schopností poskytujeme možnost úpravy úvazku. Klíčovým tématem diverzity v ČPP je také podpora rodičů, tedy podpora návratu zaměstnanců po rodičovské dovolené a udržení kontaktu s firmou v jejím průběhu. Velkým tématem, kterým se nyní zabýváme, je rovnováha mezi pracovním
a soukromým životem. Oblast diverzity je skutečně velmi obsáhlá. Budujeme ji proto postupně, ale s chutí.

HR strategie od roku 2017

Diverzita je součástí naší skupinové HR strategie od roku 2017 a mezi klíčové hodnoty skupiny VIG patří rozmanitost, pestrost, respekt a hrdost. Ve stejném roce se ČPP připojila k Chartě diverzity a v roce 2020 jsme ji znovu potvrdili podpisem. Je naším dobrovolným veřejným závazkem, který nám umožňuje deklarovat uznání principu diverzity v práci, vidět a přemýšlet o těchto věcech jinak. Jsem přesvědčena, že spokojený zaměstnanec znamená také spokojený klient. Nejen tím chceme dál aktivně zlepšovat pracovní podmínky a prostředí pro naše zaměstnance.

Next article