Domovská stránka » Zodpovědná společnost » SHELL POMÁHÁ FIREMNÍM ZÁKAZNÍKŮM K NULOVÝM ČISTÝM EMISÍM
ADVERTORIAL

Snižování emisí skleníkových plynů v rámci firemního vozového parku je na pořadu dne každého progresivně uvažujícího správce vozového parku. Specialisté ze Shell Fleet Solutions přinášejí do České republiky program „Směr nulové emise“, jehož cílem je podpořit rychlejší dekarbonizaci vozových parků ve firmách. Seznamte se s pilíři tohoto programu.

EVA BELÁK HEBEROVÁ

ředitelka divize Shell Fleet Solutions CZ, SK

Snižování emisí skleníkových plynů je prioritou pro firmy v mnoha zemích. Jak říká Eva Belák Heberová, ředitelka divize Shell Fleet Solutions pro Českou republiku a Slovensko: „Čtyřstupňový program Směr nulové emise usnadňuje firmám cestu k dekarbonizaci jejich vozových parků. A pomáhá správcům těchto vozových parků vypracovat plán na snížení emisí.“

Efektivní dekarbonizace

Program spojuje řešení a procesy vyvinuté společností Shell, které využívají technologie, jako je analýza dat o provozu firemního vozového parku prostřednictvím rozhraní API a telematických služeb, a samozřejmě inovativní paliva a maziva. Nástroje doplňuje hybridní karta Shell, která umožňuje jak tankování běžných paliv, tak dobíjení – tato kombinace je při postupném zavádění elektromobilů do firemních vozových parků obvyklá.

Jak docílit nulových čistých emisí?

„Dekarbonizace je otázkou komplexního přístupu, takže ne každý ví, kde začít. Každá firma totiž je, pokud jde o velikost a složení vozového parku i obchodní aktivity, jedinečná,“ upozorňuje Eva Belák Heberová.

Cílem programu „Směr nulové emise“ je pomoci firmám najít nejlepší způsob, jak docílit nulových čistých emisí. Nahrazení všech stávajících vozidel ve firemním vozovém parku elektromobily je obvykle postupné. Samotný program se skládá ze čtyř kroků.

V první fázi vám odborníci ze společnosti Shell pomohou analyzovat současný stav vašeho vozového parku a stanovit objektivní cíle v oblasti dekarbonizace. Tím, že soustředíte všechna dostupná data do jedné platformy, získáte o svém vozovém parku objektivní obrázek. To vám umožní určit, kde proces dekarbonizace zahájit.

Dekarbonizace na míru

Ve druhé fázi vám pomohou vypracovat plán dekarbonizace, který zohlední stav vašeho vozového parku a navede vás na cestu co nejrychlejšího snížení uhlíkové stopy – od nákupu nových, ekologičtějších vozidel až po programy úspory nákladů. Dlouhodobá koncepce rozvoje vám rovněž umožní identifikovat krátkodobé přínosy.

Doporučení Shell

Díky jasnému plánu získáte přesnou představu o tom, jaká řešení je ve vašem případě nejlepší zavést. Ve třetí fázi pro vás odborníci ze společnosti Shell vypracují konkrétní doporučení. Může to být například zvýšení podílu elektromobilů nebo využívání telematických služeb od smluvního dodavatele doporučeného společností Shell.

Uhlíkové kredity

Případně vám mohou doporučit zavedení systému kompenzace emisí skleníkových plynů. To je služba, kdy vám společnost Shell vypočítá množství emisí ekvivalentu oxidu uhličitého uvolňovaných do ovzduší v rámci životního cyklu paliv zakoupených kartou Shell a určí výši poplatku za nákup tzv. uhlíkových kreditů, které slouží k financování projektů zaměřených na kompenzaci emisí skleníkových plynů v ovzduší.

Shell Recharge

Na redukci emisí skleníkových plynů se rovněž zaměřují řešení společnosti Shell v oblasti elektromobility. Firemní vozové parky s plug-in hybridy a elektromobily mohou k dobíjení svých vozů používat hybridní kartu Shell. Její výhody ještě znásobuje mobilní aplikace Shell Recharge, která slouží jak k vyhledávání dobíjecích bodů s možností zobrazení tarifů, tak k zahájení a ukončení dobíjení.

Na specialisty Shell se můžete spolehnout

Ve čtvrté, realizační fázi programu vám odborníci ze společnosti Shell budou nadále pomáhat sledovat výkonnost vašeho vozového parku a v případě potřeby vám dají další doporučení. Průběžná analýza vozového parku vám pomůže najít další způsoby, jak se co nejdříve dostat na nulové čisté emise.

Další článek
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » SHELL POMÁHÁ FIREMNÍM ZÁKAZNÍKŮM K NULOVÝM ČISTÝM EMISÍM
Zodpovědná společnost

České firmy vidí diverzitu a inkluzi jako nesmírně důležitou součást své byznysové strategie. Ať už se jedná o rovné příležitosti pro muže a ženy či pro osoby zdravotně znevýhodněné, řešení tématu LGBT+ komunity na pracovišti nebo otázek kolem diverzity věkové.

Pavel Štern BPS

PAVEL ŠTERN

Ředitel Byznys pro společnost

Mnoho firem se stalo signatáři Charty diverzity, čímž se dobrovolně a veřejně zavázaly k tomu, že budou rozvíjet principy otevřenosti, férového pracovního prostředí, anti diskriminace a samozřejmě diverzity a inkluze v pracovním prostředí. 

Vzhledem k tomu, že firmy chtějí získat a zaměstnávat kvalitní pracovníky, musí jim zajistit práci „v bezpečném“ prostředí. Zatímco pro LGBT+ komunitu je zásadní, aby zaměstnanci věděli, že firma netoleruje žádnou formu diskriminace, pro matky a otce na mateřské dovolené hraje důležitou roli, že se mají kam vrátit a že jim firma poskytne možnost sladit práci s péčí o rodinu. Firmy se čím dál více začínají věnovat i problematice tzv. age managementu, který můžeme definovat jako způsob řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál svých zaměstnanců, který zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti.

Vyrovnané zastoupení mužů a žen

Firmy a společnosti považují vyrovnané zastoupení žen na pozicích v managementu za čím dál podstatnější. Dbají rovněž na podporu rodičů v zaměstnání. „Z výsledků také vyplývá, že v současnosti bezmála 80 % firem považuje za potřebné umožnit svým zaměstnancům všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na sexuální orientaci. Velký důraz je kladen i na věkovou diverzitu a podporu různých věkových skupin na pracovištích. Kromě toho celkem 76 % firem a společností vnímá, že rodičovství je zásadním milníkem v životě zaměstnanců, a až 90 % z nich se snaží vycházet vstříc pracujícím rodičům,“ říká Pavel Štern. Firmy nechtějí přicházet o zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, a proto se snaží nabízet takové podmínky, aby měli rodiče motivaci se do zaměstnání vrátit a skloubit práci s rodinou. 

Odměňování žen a mužů

I v dnešní době čelí naše společnost nerovnému odměňování žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap), který je počítán na základě průměrných mezd žen a mužů. Evropský statistický úřad Eurostat uvádí, že průměrný rozdíl ve mzdách žen a mužů činí v Česku 18,9 %, a v celé Evropské unii 14,1 %. Pandemie covid-19 celou situaci ještě zkomplikovala tím, že to byly právě ženy, které se staraly o děti v době uzavření školek a škol, což se negativně podepsalo na jejich ekonomickém postavení.

Diverzita TOP managementu

Často diskutované téma současnosti je také nižší zastoupení žen ve vedoucích a řídících pozicích. Ale i zde se situace pomalu zlepšuje, jak ukázal náš Index diverzity 2021. Zvyšuje se procento firem, které mají vypracované strategie a stanoveny cíle pro oblast rovného zastoupení žen a mužů. Ve srovnání s rokem 2017 vidíme v průměru nárůst o 20 %, to znamená že o 20 % více firem a společností má připravené strategie a cíle na rovné zastoupení v nejvyšším vedení (C-level, dozorčí rady a představenstva). Genderová diverzita má ale také ekonomický přesah. Na základě mnoha studií bylo zjištěno, že diverzita v top managementu je pro společnosti výhodná a odráží se v ziskovosti firem.

Další článek